Featured picture of post "Virtuaaliset koulutukset energia-alalla: 3 esimerkkiä"

Virtuaaliset koulutukset energia-alalla: 3 esimerkkiä

Matias

Virtuaaliset  oppimisympäristöt tarjoavat energia-alalla yhä enemmän mahdollisuuksia uusien työntekijöiden perehdytyksiin ja koulutuksiin. Esimerkiksi Fingridillä on luotu 360-kuvia hyödyntävä interaktiivinen kierros 30:stä sähköasemasta. Kierroksen avulla uusien työntekijöiden on helppo tutustua tiloihin ja perehtyä sähköaseman turvallisuuteen ja työtehtäviin. Ratkaisu säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä, kun perehdytyksiin ei tarvitse enää matkustaa satoja kilometrejä.

Norelcolla taas alanvaihtajien koulutukset ovat nyt entistä laadukkaampia, kun perehdytysten tukena toimii virtuaalinen oppimisympäristö. Sähköasentajien työvaiheet ja ohjeistukset on koottu ThingLink-alustalle selkeäksi kokonaisuudeksi. Ohjevideoiden avulla työvaiheisiin voi tutustua itsenäisesti ja niitä voi kerrata työn lomassa. 

Virtuaalisen oppimisympäristön edut:

 • Videot, 360-kuvat, 3D-mallit, virtuaaliset kierrokset, linkit ja kuvat ohjeistuksista yhdistyvät selkeäksi kokonaisuudeksi. 
 • Oleellinen tieto on helppo löytää.
 • Selkeä oppimisympäristö tukee erityisesti alan vaihtajia, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta sähköalasta. Kaikki saavat samat perustiedot.
 • Työhön voi perehtyä myös itsenäisesti. Näin säästetään matkakustannuksia ja työtunteja.
 • Lähikoulutuksissa oppimisympäristöstä on helppo kerrata työvaiheita. Näin kouluttaja voi keskittyä tukemaan pulmatilanteissa.
 • Tiloihin ja työvaiheisiin voi tutustua missä ja milloin vain. 
 • Kirjautuminen mahdollistaa erilaisten materiaalien jakamisen eri kohderyhmille. Tämä helpottaa esimerkiksi yrityksen ulkopuolisten työntekijöiden koulutuksia.
 • ThingLink-alustaa voi käyttää myös yrityksen omilla servereillä.
 • Skenaarioiden avulla voi harjoitella esimerkiksi palohälytystilanteita VR-laseilla. Käyttäjän tekemät ratkaisut vievät tarinaa eteenpäin. Myös virheistä voi oppia turvallisesti virtuaaliympäristössä. 

Alla on kuvattu esimerkkejä virtuaalisten oppimisympäristöjen käytöstä energia-alalla.

1. Fingridin virtuaaliset turvallisuusperehdytykset säästävät aikaa ja ympäristöä

Fingridillä luotiin virtuaalinen kierros 30 sähköasemasta eri puolilta Suomea. Koulutusmateriaaleja käyttää noin 300 työntekijää. Virtuaalinen oppimisympäristö on ratkaissut aikaisemman haasteen, jolloin perehdyttäjät ja uudet työntekijät joutuivat matkustamaan kymmeniä tai satoja kilometrejä sähköasemalle. 

ThingLink-alustalla tehdystä toteutuksesta hyötyvät niin Fingridin oma henkilökunta, palvelutoimittajat kuin kunnossapitäjätkin. Kirjautumisten ansiosta kullekin kohderyhmälle pystyttiin tuottamaan heidän tarpeitaan vastaavat materiaalit. Itseopiskelumateriaalit ovat mahdollistaneet perehtymisen myös poikkeusoloissa esimerkiksi karanteenin aikana. 

Virtuaalisten oppimisympäristöjen integroituminen olemassa oleviin järjestelmiin on tärkeää osallistumisen ja oppimistulosten seurannan kannalta. ThingLinkin integraation ansiosta perehdytykset voidaan rekisteröidä automaattisesti Fingridin HR-järjestelmään. Tämä säästää myös käyttöasiantuntijoiden aikaa, kun suorituksia ei enää tarvitse kirjata erikseen.

Kuvakaappaus sähköaseman virtuaalikierroksesta

Virtuaalisen kierroksen avulla sähköasemaan on helppo tutustua.

“ThingLink on koettu erittäin hyvänä työkaluna – nykypäivän sovelluksena, joka parantaa turvallisuutta ja selkeyttää huomattavasti sähköasemilla liikkumista.”

Veijo Siiankoski, Fingrid”

Lue lisää Fingridin virtuaalisista turvallisuusperehdytyksistä täältä.

2. Norelcon virtuaalinen oppimisympäristö helpotti sähköasentajien koulutusta

Norelcolla luotiin virtuaalinen oppimisympäristö, johon koottiin sähköasentajien työvaiheita esittelevät videot, ohjeistukset ja linkit selkeäksi kokonaisuudeksi. Aikaisemmin uusien työntekijöiden koulutuksissa oli haasteena, että kaikki eivät nähneet työnopastajan näyttämiä työvaiheita. Myös vaiheiden muistaminen ja kokonaisuuden hahmottaminen oli haastavaa, jos menetelmiä ei käyty läpi useita kertoja. 

Nyt sekä työnopastajien että uusien työntekijöiden työ on helpottunut, kun kaikki oleellinen tieto löytyy jäsennellysti samasta oppimisympäristöstä. Videoilta työvaiheet on helppo kerrata oman työn lomassa ja esimerkiksi keskeisimmistä ohjekirjojen sivuista otetut kuvat löytyvät videon yhteydestä infotagia klikkaamalla. Vuosittain ThingLinkillä tehty virtuaalinen oppimisympäristö helpottaa ainakin 40-50 työntekijän arkea.

Kuvakaappaus sähköasentajan työtä esittelevästä videosta.
Kuvakaappaus videosta, jossa sähköasentajan työtehtävät käydään läpi.

“Oppimisympäristö mahdollistaa ammattiin oppimisen alun aikaisempaa nopeammin, kun materiaalia voi katsoa vaikka opastaja ei olisikaan paikalla. Alun oppimiskäyrä on jyrkempi kuin aikaisemmin.”

Ari Hämäläinen, Norelco

Lue lisää Norelcon oppimisympäristöstä täältä

3. Skenaariopohjainen oppiminen simuloi korkean riskin tilanteita

Skenaariopohjainen oppiminen simuloi todellisen maailman ongelmia, esimerkiksi toimimista hälytystilanteessa sähköasemalla. Virtuaalimaailmassa on hyvä harjoitella myös päätöksentekoa paineen alla ja yhteistyötä muiden työntekijöiden kanssa. Koulutuksissa skenaariot toimivat hyvänä keskustelun avaajana. Myös ongelmatilanteiden esiin nostamia tunteita ja kysymyksiä voidaan käydä läpi koulutuksissa. Näin työntekijät ovat entistä valmiimpia ratkomaan todellisen maailman ongelmatilanteita.

Energia-alan yritykset ovat kiinnostuneita  helppokäyttöisistä työkaluista joiden  avulla polutettujen oppimiskokemusten  luominen on käy nopeasti. 

ThingLinkin uuden skenaariotyökalun selkeä näkymä auttaa oppimispolkujen rakentamisessa ja skenaarioissa voi hyödyntää monipuolisesti mediaa 360-kuvista 3D-malleihin. Skenaario ja oppimiskokemus kehittyvät oppijan tekemien valintojen perusteella. 360-kuvilla, videoilla, 3D-malleilla ja infotageilla voi luoda todentuntuisen ongelmatilanteen, jota oppija pääsee ratkaisemaan – myös VR-laseilla. Kysymykset ja monivalinnat kuljettavat tarinaa eteenpäin. 

Tutustu skenaariotyökaluun tarkemmin täällä.

Oletko kiinnostunut ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalveluista?

Tarvitsetko yhteistyökumppania interaktiivisten 360-ympäristöjen suunnitteluun, kuvaamiseen ja rakentamiseen? Kaipaatko tukea koulun tai yrityksen tilojen esittelyssä, perehdytyksissä, koulutuksissa tai verkkokoulutusmateriaalien tuottamisessa? ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalvelut räätälöidään tarpeidesi mukaan ja ne voivat sisältää esimerkiksi:

 • kierroksen tai esittelyn suunnittelun ja toteutuksen interaktiivisten sisältöjen suunnitteluun ja kuvaamiseen erikoistuneen ammattilaisen kanssa
 • kuvaukset ja editoinnin: kuvat, videot, 360-kuvat, 360-videot, drone-kuvat
 • verkkokurssin tai -valmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja ThingLinkin käyttökoulutuksen yhteistyössä asiakkaan kanssa

Lue lisää ja ota yhteyttä:

Aleksi Komu

Sales & Partnerships Director 

aleksi@thinglink.com

+358 50 379 3818

Kysymyksiä?

Voit aina ottaa meihin suoraan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Liity myös yhteisöihimme – erityisesti ThingLink Opetuksessa -ryhmään. Olemme todella ylpeitä ryhmistämme ja siitä, miten niissä otetaan vastaan uudet ideat ja jaetaan niitä. Ryhmät toivottavat sinut ilolla tervetulleeksi.

Facebook ThingLink Education | Finland | Italia | Espana | Israel | India 

Twitter ThingLink | ThingLink Education 

Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin osoitteessa education@thinglink.com

Other posts

Featured picture of post "Virtuaaliset koulutukset energia-alalla: 3 esimerkkiä"

Six Examples of Interactive Maps

Some inspiring examples of interactive maps created by ThingLink users. Thanks to mobile apps like Google maps, we are now all used to using maps every day that...

Avatars of product experts

Meet ThingLink Experts

If you’d like to learn more about what ThingLink can offer to your company, you can schedule an online meeting with one of our product experts below.

Start now
Create unique experiences with ThingLink! It's easier than you think! Start now