Suomenkielinen blogi

Virtuaaliset oppimisympäristöt asiakaspalvelualan koulutuksissa

Virtuaaliset oppimisympäristöt asiakaspalvelualan koulutuksissa

Virtuaalisia oppimisympäristöjä hyödynnetään yhä enemmän asiakaspalvelualan koulutuksissa. Niissä voi harjoitella haastavia tilanteita turvallisesti, perehtyä uusiin tiloihin ja kerrata työtehtäviä videoilta.  Gradiassa liiketoiminnan opiskelijat pääsevät harjoittelemaan reklamaatiotilanteita todentuntuisten simulaatioiden avulla. Hotel & Spa Resort Järvisydämen uudet työntekijät puolestaan tutustuvat virtuaalisen kierroksen avulla hotellin laajoihin tiloihin.  Tähän artikkeliin on koottu esimerkkejä ThingLinkin käytöstä asiakaspalvelualalla. 1. Haastavia asiakastilanteita harjoitellaan VR-laseilla Gradiassa Gradiassa luotiin ThingLinkillä 360-videosimulaatioteknologiaa hyödyntävä oppimisympäristö. Liiketoiminnan opiskelijat pääsevät harjoittelemaan todentuntuisia, simuloituja asiakastilanteita.  Asiakasreklamaatioiden hoitaminen on keskeinen osa myyjän ja asiakaspalvelijan työtä. Vuorovaikutustilanteiden harjoitteleminen opintojen aikana on kuitenkin perinteisesti ollut haastavaa. Nyt harjoittelu onnistuu virtuaalisessa oppimisympäristössä missä ja milloin vain. Kokonaisuus on kustannustehokas ja tukee ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä ja kykyä soveltaa koulussa opittua käytäntöön. Pääset tutustumaan Gradian oppimisympäristöön tarkemmin yllä olevasta Virtuaalisen oppimisympäristön …

Virtuaaliset oppimisympäristöt asiakaspalvelualan koulutuksissa Read More

3D-mallit ja 360-videot tukevat oppimista sairaanhoitajien koulutuksissa

3D-mallit ja 360-videot tukevat oppimista sairaanhoitajien koulutuksissa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KSSHP ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto​ Poke loivat yhteistyössä 3D-malleja hyödyntävän oppimisympäristön ThingLinkillä. Materiaaleja käytetään Keski-Suomen Sairaala Novan koulutuksissa Jyväskylässä. 3D-mallien avulla sairaanhoidon laitteiden käyttöön pääsee tutustumaan milloin ja missä vain. 3D-mallit ja 360-videot konkretisoivat laitteiden käyttöä ja toimivat niin kesätyöntekijöiden perehdytyksissä kuin kokeneiden työntekijöiden kertausmateriaalinakin.  Koulutustilaisuuksissa virtuaalimateriaalit tarjoavat myös mahdollisuuden käänteiseen opetukseen. Työntekijät voivat perehtyä aiheeseen ja laitteiden käyttöön virtuaalisessa oppimisympäristössä 3D-mallien, videoiden ja infotagien avulla jo etukäteen, jolloin opetustilanteessa voidaan keskittyä enemmän käytännön harjoitteluun.  3D-malleja sairaalan ja ammattiopiston yhteistyönä  Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 21 keskisuomalaista kuntaa ja se on Suomen suurin ei-yliopistollinen sairaanhoitopiiri. Keski-Suomen Sairaala Nova sijaitsee Jyväskylässä ja on sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoitoa tarjoava yksikkö. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE tarjoaa ammatillista tutkintokoulutusta ja täydennyskoulutusta. Opinnoissa panostetaan erityisesti henkilökohtaiseen …

3D-mallit ja 360-videot tukevat oppimista sairaanhoitajien koulutuksissa Read More

eWorking-hankkeessa luodaan simulaatioita todellisista tilanteista ensihoidon, matkailun ja liiketoiminnan opintoja varten

eWorking-hankkeessa luodaan simulaatioita todellisista tilanteista ensihoidon, matkailun ja liiketoiminnan opintoja varten

Ammattiopisto Samiedun eWorking-hankkeessa opettajat ja työnantajat luovat yhdessä koulutusmateriaalia, josta hyötyvät sekä opiskelijat että uudet työntekijät. Ensihoidon opetukseen luodaan ThingLinkillä oppimateriaalia potilasluokittelusta, aivohalvauspotilaan hoidosta ja hälytysajosta. Materiaali tulee hyödyttämään myös pelastuslaitoksen työntekijöitä. Matkailualalla perehdytysmateriaaleja luodaan Samiedun ja Hotel & Spa Resort Järvisydämen yhteistyönä kesätyöntekijöille ja opiskelijoille. ThingLink-tiimi on toiminut hankkeessa kouluttajana sekä suunnittelun ja tuotannon taustatukena koko prosessin ajan. Yhteistyö on ollut mukavaa ja kaikki hyötyvät.  Yhteistuottaminen on palkitsevaa eWorking-hanke on kaksivuotinen EU-rahoitteinen kehittämishanke, joka jatkuu elokuuhun 2023. Hankkeen tavoitteena on tehdä työpaikalla tapahtuvasta digioppimisesta innostavaa ja elämyksellistä yhteistyössä yritysten ja muiden työnantajien kanssa. Teemoina ovat muun muassa simulaatio-oppiminen, digiympäristöt työhön perehtymisen tukena ja etätyössäoppiminen. Pilottialoina toimivat perustason ensihoidon koulutus, liiketoiminnan perustutkinto sekä ravintola- ja matkailuala. Hankkeessa luotua oppimateriaalia käytetään …

eWorking-hankkeessa luodaan simulaatioita todellisista tilanteista ensihoidon, matkailun ja liiketoiminnan opintoja varten Read More

Virtuaalisessa HyGGe-koulussa hyvinvointiteknologia tulee tutuksi tarinoiden avulla.

Virtuaalisessa HyGGe-koulussa hyvinvointiteknologia tulee tutuksi tarinoiden avulla

HyGGe-hankkeessa hyvinvointiteknologia halutaan tuoda tutuksi hyvinvointialan opiskelijoille ja ammattilaisille tarinoiden avulla. Aidontuntuiset caset auttavat muistamaan, että teknologia ei ole hoitotyöstä erillinen saareke, vaan sen tarkoituksena on tukea asiakkaiden arkea ja auttaa hyvinvointialan ammattilaisia keskittymään oleelliseen – asiakkaan kohtaamiseen.  HyGGe Hyvinvointiteknologia hyödyksi -hankkeessa 8 oppilaitosta yhdisti voimansa ja tuotti laajan ja monipuolisen oppimisympäristön, jossa käyttäjä pääsee harjoittelemaan hyvinvointiteknologian käyttöä muun muassa päiväkodin ja kotihoidon arjessa. Oppimisympäristö hyödyntää useita alustoja, joilla tuotettu materiaali nivoutuu selkeäksi kokonaisuudeksi. ThingLinkillä toteutettiin muun muassa vierailut päiväkotiin ja ikäihmisen kotiin. Kaikille avoin oppimisympäristö palkittiin WinNovalla Vuoden pedagoginen teko – kunniamaininnalla. Oppimateriaali kerää positiivista palautetta ja sitä käytetään ammatillisessa opetuksessa ja ammattilaisten osaamisen kehittämisessä. Kaikille avoin HyGGe-koulu  HyGGe-koulu on virtuaalinen kaikille avoin oppimisympäristö, jossa harjoitellaan hyvinvointiteknologian käyttöä. HyGGe-koulua …

Virtuaalisessa HyGGe-koulussa hyvinvointiteknologia tulee tutuksi tarinoiden avulla Read More

Gradia header image

Uudet virtuaaliset oppimisympäristöt valmentavat Gradian opiskelijoita asiakaspalvelutilanteisiin

Gradian Mediatiedote Gradia on toteuttanut liiketoiminnan koulutusalalle täysin uudenlaisen 360-videosimulaatioteknologiaa hyödyntävän oppimisympäristön yhteistyössä ThingLinkin kanssa. Aitoja tilanteita todentuntuisesti mallintavassa ympäristössä yhdistyvät virtuaalitodellisuuden kustannustehokkuus ja simulaatiopedagogiikan hyödyt. Digitaaliset oppimisympäristöt syventävät teoriaopetusta todentuntuisilla harjoitusympäristöillä. Haastavan asiakastilanteen harjoittelua Gradian liiketoiminta-alan uusi virtuaalinen oppimisympäristö simuloi ruokakaupan arkisia asiakaspalvelu- ja myyntitilanteita. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan haastavia vuorovaikutustilanteita, kuten reklamaation käsittelyä, ennen oikeiden asiakkaiden kohtaamista työelämässä. Simuloidussa ympäristössä voi testata erilaisia toimintavaihtoehtoja ja niiden seurauksia rauhassa ja turvallisesti. Opiskelija saa tukea ja ohjeita asiakastilanteen hoitamisen aikana. ”Simulaatiot ovat tutkitusti tehokas tapa oppia uutta. Tekemällä oppiminen jättää pysyvämmän ja syvemmän muistijäljen kuin esimerkiksi aiheesta lukeminen ja kirjalliset tehtävät. Kun teoriassa opiskeltua sisältöä vahvistetaan käytännön harjoituksilla, osataan toimintatapa paremmin myös aidoissa työtilanteissa. Ensimmäiset palautteet opiskelijoilta ovat positiivisia ja osoittavat, …

Uudet virtuaaliset oppimisympäristöt valmentavat Gradian opiskelijoita asiakaspalvelutilanteisiin Read More

Suomalaiset ohjelmistoyritykset ThingLink ja 3D Talo kehittivät uuden XR-koulutuksen mallin: kuvapohjaiset ja tietokoneella mallinnetut 3D ympäristöt yhdistyvät ketterissä simulaatioissa

Interaktiivinen kuva-alusta ThingLink ja teollisuuden virtuaalitodellisuus-ratkaisuihin erikoistunut 3D Talo julkistivat strategisen kumppanuuden, jonka kautta yritykset pystyvät tarjoamaan uusia ratkaisuja yritysten verkkokoulutukseen. Pandemian myötä yritykset uudistavat digitaalisen oppimisen työkalujaan ennennäkemättömällä vauhdilla. Kokemuksellisten etäoppimisteknologioiden kuten virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden sovellusten kysyntä on kovassa kasvussa. Tälle löytyy hyvin käytännöllinen selitys: jos koulutettavan on hankala tai kallista päästä oppimaan paikan päälle, yritys voi tarjota työntekijälle virtuaalisen koulutuksen, jonka voi käydä läpi omaan tahtiin. Alustavien tutkimusten mukaan virtuaaliset koulutukset toimivat yhtä hyvin tai huomattavasti paremmin kuin paikan päällä luokkahuoneessa toteutettu koulutus. Kun koulutuksia kertyy useampia, asiakkaat ovat kiinnostuneita tekemään koulutustarjonnastaan etäoppimiseen soveltuvia immersiivisiä versioita. Teollisuusyritykset ovat myös siirtymässä ohje- ja huoltokirjoista digitaalisia versioita, jossa opastusvideot aukeavat osoittamalla tuotetta tehtaalla. 3D Talon kehittämän Design Space-ohjelmiston ja …

Suomalaiset ohjelmistoyritykset ThingLink ja 3D Talo kehittivät uuden XR-koulutuksen mallin: kuvapohjaiset ja tietokoneella mallinnetut 3D ympäristöt yhdistyvät ketterissä simulaatioissa Read More

Studeo Cover Image

Thinglinkit monipuolistavat interaktiivisuutta Studeon oppimateriaaleissa

Miten sähköisissä oppimateriaaleissa voitaisiin hyödyntää teknologian mukanaan tuomia parhaita puolia? Miten voidaan esimerkiksi varmistaa, että opettaja huomaa, jos opiskelijat tarvitsevat apua tehtävissä? Tai miten mahdollistaa tekstien kuuntelu silloin, kun lukeminen on haastavaa? Sähköisten oppimateriaalien kustantaja Studeo on ratkaissut nämä kysymykset luomalla rikkaan oppimateriaalien kokonaisuuden. Oppimisympäristössä yhdistyvät laadukkaat sisällöt ja pedagogiset ratkaisut, joita tukevat oppimisteknologian parhaat puolet. Monipuolisessa sähköisessä oppimisympäristössä hyödynnetään myös ThingLinkiä ja erityisesti interaktiivisia kuvia. Esimerkiksi karttakuvista voidaan tehdä elävämpiä lisäämällä niihin tägien avulla lisätietoja eri kaupungeista ja vaikkapa videoita tai äänimaisemia eri puolilta maailmaa. Studeo oppimisen tukena  Studeo on suomalainen, vuonna 2013 perustettu sähköisten oppimateriaalien kustantaja. Yritys kustantaa oppimateriaaleja lähes kaikkiin oppiaineisiin alakoulusta lukioon. Studeon oppimateriaaleja käyttää yli 80 000 opiskelijaa ja niitä hyödynnetään yli 90 %:ssa Suomen …

Thinglinkit monipuolistavat interaktiivisuutta Studeon oppimateriaaleissa Read More

Norelcon sähköasentajien koulutukset monipuolistuivat ThingLinkillä

Norelcon sähköasentajien koulutukset monipuolistuivat ThingLinkillä

Norelcolla uusien sähköasentajien koulutuksiin halutaan panostaa, jotta työntekijät oppisivat työvaiheet kerralla oikein tuottavimmalla menetelmällä. Isommassa koulutusryhmässä väärinkäsityksiä syntyy helposti, kun kaikki eivät näe kunnolla työnopastajan näyttämiä työvaiheita. Työnopastaja ei myöskään ehdi auttaa kaikkia samanaikaisesti. Ratkaisuna Norelcolla luotiin ThingLink-oppimisympäristö yhteistyössä XAMK:n ja Samiedun kanssa. Alustalle koottiin työvaiheita esittelevät videot, keskeiset ohjeistukset ja linkit lisätiedon äärelle selkeäksi kokonaisuudeksi. Nyt kasvokkain tapahtuvissa koulutuksissa käytetään oppimisympäristöä oppimisen tukena ja kaikki hyötyvät. Työnopastaja voi keskittyä tukemaan pulmatilanteissa kun opastettavat voivat kerrata ohjeita myös itsenäisesti työn lomassa. Virtuaalisesta oppimisympäristöstä hyötyvät myös alan opiskelijat, joille työvaiheet ja yritysten käyttämä terminologia tulevat tutuiksi jo opiskeluvaiheessa. Norelco tukee uralla etenemistä Norelco on suomalainen sähkönjakelujärjestelmien valmistaja. Vuonna 1962 perustettu perheyritys suunnittelee ja valmistaa järjestelmiä energiasektorille, teollisuuteen ja rakentamisen tarpeisiin. Yrityksellä …

Norelcon sähköasentajien koulutukset monipuolistuivat ThingLinkillä Read More

DIGIDEMOn episodit konretisoivat laaja-alaisen osaamisen opetusta lukioissa

DIGIDEMOn episodit konkretisoivat laaja-alaisen osaamisen opetusta lukioissa

Miten lukion uuden opetussuunnitelman laaja-alaista osaamista voisi opettaa innostavasti? Miten opettaa esimerkiksi demokratiakasvatusta ja yhteiskunnallista osaamista? Ryhmä opetusalan ammattilaisia sai idean digitaalisesta oppimisympäristökokonaisuudesta, joka jakautuu erilaisiin opiskeltaviin episodeihin. Opetushallitukselta saatiin idealle rahoitus ja niin DIGIDEMO-hanke pyörähti käyntiin. ThingLink-oppimisympäristössä opiskelijat pääsevät muun muassa testaamaan kuvitteellisen lukion hyvinvointiohjelmaa, selvittämään korruptiotapauksia kuvitteellisessa kunnassa tutkivana toimittajana ja kokeilemaan kansanedustajan työtä. DIGIDEMO-hankkeen digitaalinen oppimisympäristö lukion laaja-alaisten osaamisalueiden ja demokratiakasvatuksen opiskeluun on tulossa kaikkien Suomen lukioiden vapaaseen ja ilmaiseen käyttöön elokuusta 2022 alkaen lukuvuodeksi 2022-2023.  Immersiivisiä oppimiskokemuksia  Tekijät DIGIDEMOn takana ovat historian ja yhteiskuntaopin opetusalan ammattilaisia, jotka ovat tutustuneet toisiinsa alunperin Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella (OKL). Matti Rantonen, Mikko Hiljanen ja Juho Annala ovat olleet opiskelukavereita historian ja etnologian laitoksella Jyväskylän yliopistossa; Matti Rautiainen puolestaan on toiminut …

DIGIDEMOn episodit konkretisoivat laaja-alaisen osaamisen opetusta lukioissa Read More

hyria featured image

Hyrian virtuaalinen rekrytointifoorumi kerää kävijöitä

Kuinka opiskelijat pääsisivät kuulemaan työpaikoista, selvittämään opiskeluvaihtoehtoja ja saamaan palautetta CV:nsä tekoon pandemia-aikana? Rekrytointitapahtumaa ei voida järjestää paikan päällä, mutta onneksi Hyrian virtuaalitapahtuma herättää pelillisyydellään opiskelijoiden innostuksen ja mahdollistaa materiaaleihin tutustumisen ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikille avoin virtuaalitapahtuma järjestetään 14.-18.2.2022 nyt toista kertaa ThingLinkillä ja järjestäjät toivottavat kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan. Viime vuonna virtuaalivierailijoita oli enemmän kuin koskaan ja nyt toivotaan uutta kävijäryntäystä. Hyria – tavoitteena työllistyminen Hyria tarjoaa ammatillista koulutusta sekä valmennus- ja kuntoutuspalveluita kaiken-ikäisille opiskelijoille. Valinnan varaa riittää kestävästä kehityksestä johtamiseen ja ravintola-alasta logistiikkaan.  Hyrian tavoitteena ei ole ainoastaan opiskelijoiden valmistuminen, vaan ennen kaikkea heidän työllistymisensä opiskelijoita innostaviin tehtäviin. Siksi monipuolisen ja visuaalisen rekrytointifoorumin järjestäminen sopiikin Hyrian arvoihin erityisen hyvin. Tämänvuotisessa virtuaalitapahtumassa opiskelijoiden on helppo vertailla eri aloja, …

Hyrian virtuaalinen rekrytointifoorumi kerää kävijöitä Read More

Scroll to Top