Suomenkielinen blogi

ThingLinkin avulla kohti laaja-alaista osaamista peruskoulussa

ThingLinkin avulla kohti laaja-alaista osaamista peruskoulussa

Laaja-alainen osaaminen rakentuu autenttisissa oppimisympäristöissä ja sitä voidaan vahvistaa myös simulaatioiden avulla. Virtuaalisissa oppimisympäristöissä oppilaat voivat harjoitella itselleen haastavia tilanteita turvallisesti ja pelillisesti. Tässä blogikirjoituksessa pohditaan, miten laaja-alainen osaaminen ja opetusteknologia yhdistyvät paitsi tieto- ja viestintäteknologian tavoitteissa, myös laajemmin opetuksen arjessa. Blogikirjoituksen on kirjoittanut luokanopettajaopiskelija osana työharjoittelua ThingLinkillä. Teksti: Jasmin Ryynänen Laaja-alainen osaaminen tulee näkyville autenttisissa oppimisympäristöissä  Opetussuunnitelmassa laaja-alainen osaaminen määritellään tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden sekä tahdon muodostamaksi kokonaisuudeksi. Osaaminen ei tarkoita siis vaan tiedon tietämistä, vaan myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja osana toimintaa. Tietojen ja taitojen käyttämiseen vaikuttavat oppilaiden omat asenteet ja arvot sekä tahto toimia. Yli tiedon- ja taidonalat ylittävä ja yhdistävä osaaminen karttuu parhaiten autenttisissa oppimisympäristöissä, työympäristöissä ja oppilaiden arjessa. Voimme siirtyä autenttisiin ympäristöihin oppimaan tai …

ThingLinkin avulla kohti laaja-alaista osaamista peruskoulussa Read More

Kuvituskuva

ThingLinkin uusi Unity Plugin mahdollistaa Unity-ympäristöjen monipuolisen hyödyntämisen oppilaiden ja työntekijöiden perehdytyksissä

Suomalaiset ohjelmistoyritykset ThingLink ja 3D Talo kehittivät yhdessä Unityn editoriin lisättävän työkalun, jonka avulla 3D-malleja ja Unity-ympäristöjä voidaan hyödyntää monipuolisemmin opiskelijoiden ja työntekijöiden perehdytyksissä. 360-asteisten näkymien jakaminen Unity-ympäristöstä matkapuhelimeen onnistuu nyt parilla klikkauksella. Asiakastarve: 3D mallien helppo jakaminen  Yhä useammat teolliset ja palvelualan yritykset investoivat digitaalisiin mallinnuksiin, joiden avulla käyttäjä voi liikkua olemassa olevassa tai suunnitteilla olevassa tilassa virtuaalisesti. Näiden pohjalta tuotettuja digitaalisia kaksosia voidaan käyttää mm. prosessien ohjauksessa, suunnittelussa, sekä työntekijöiden perehdytykseen tarkoitetuissa simulaatioissa. Digitaalisten kaksosten ja simulaattoreiden etuna on niiden kyky simuloida todellisia tuotteita ja tiloja tarkasti eri käyttäjäryhmien tarpeiden mukaisesti. Niiden haittapuolena on tiedostojen suuri koko ja hankala jaettavuus. Esimerkiksi viisi näyttöä vaativa simulaattori on käytettävissä ainoastaan yhdessä tilassa, yksi henkilö kerrallaan. ThingLinkin ja 3D Talon kehittämällä uudella Unity-työkalulla simulaattorista, digitaalisesta kaksosesta tai muusta Unity-pohjaisesta toteutuksesta voi taltioida 2D …

ThingLinkin uusi Unity Plugin mahdollistaa Unity-ympäristöjen monipuolisen hyödyntämisen oppilaiden ja työntekijöiden perehdytyksissä Read More

5 tapaa käyttää virtuaalisia oppimisiympäristöjä sosiaali- ja terveysalalla

5 tapaa käyttää virtuaalisia oppimisympäristöjä sosiaali- ja terveysalalla

Miten 3D-mallit ja 360-videot auttavat uusien laitteiden käyttöönotossa ja kesätyöntekijöiden perehdytyksissä? Millaisia tosielämän simulaatioita ensihoidon opetuksessa voisi käyttää? Miten kotihoidon työvaiheisiin voisi tutustua virtuaalisesti aidontuntuisten asiakastarinoiden avulla? Löydät vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin tästä artikkelista, johon on koottu sosiaali- ja terveysalan esimerkkejä ThingLinkin käytöstä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa ja uusien työntekijöiden perehdytyksissä hyödynnetään yhä enemmän uusia digitaalisia työkaluja. Koulutuksissa voidaan tehdä esimerkiksi virtuaalinen kotihoidon tutustumiskäynti, joka onnistuu myös poikkeusoloissa. Ohjevideot tarjoavat mahdollisuuden kertaukseen ja esimerkiksi sairaalan uusissa tiloissa liikkuminen helpottuu virtuaalikierrosten avulla. Virtuaalisten oppimisympäristöjen etuna on niiden monipuolisuus. Esimerkiksi ThingLink-työkalun avulla oppimisympäristöihin voi koota monipuolista mediaa selkeäksi, visuaaliseksi kokonaisuudeksi. 360-videot ja -kuvat, 3D-mallit, ohjevideot, infotagit ja upotukset muodostavat yhdessä oppimisympäristön, jossa liikkuminen on intuitiivista ja helppoa. Kuka tahansa voi toimia …

5 tapaa käyttää virtuaalisia oppimisympäristöjä sosiaali- ja terveysalalla Read More

Virtuaaliset koulutukset energia-alalla: 3 esimerkkiä

Virtuaaliset koulutukset energia-alalla: 3 esimerkkiä

Virtuaaliset  oppimisympäristöt tarjoavat energia-alalla yhä enemmän mahdollisuuksia uusien työntekijöiden perehdytyksiin ja koulutuksiin. Esimerkiksi Fingridillä on luotu 360-kuvia hyödyntävä interaktiivinen kierros 30:stä sähköasemasta. Kierroksen avulla uusien työntekijöiden on helppo tutustua tiloihin ja perehtyä sähköaseman turvallisuuteen ja työtehtäviin. Ratkaisu säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä, kun perehdytyksiin ei tarvitse enää matkustaa satoja kilometrejä. Norelcolla taas alanvaihtajien koulutukset ovat nyt entistä laadukkaampia, kun perehdytysten tukena toimii virtuaalinen oppimisympäristö. Sähköasentajien työvaiheet ja ohjeistukset on koottu ThingLink-alustalle selkeäksi kokonaisuudeksi. Ohjevideoiden avulla työvaiheisiin voi tutustua itsenäisesti ja niitä voi kerrata työn lomassa.  Virtuaalisen oppimisympäristön edut: Videot, 360-kuvat, 3D-mallit, virtuaaliset kierrokset, linkit ja kuvat ohjeistuksista yhdistyvät selkeäksi kokonaisuudeksi.  Oleellinen tieto on helppo löytää. Selkeä oppimisympäristö tukee erityisesti alan vaihtajia, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta sähköalasta. Kaikki saavat samat …

Virtuaaliset koulutukset energia-alalla: 3 esimerkkiä Read More

Virtuaaliset oppimisympäristöt asiakaspalvelualan koulutuksissa

Virtuaaliset oppimisympäristöt asiakaspalvelualan koulutuksissa

Virtuaalisia oppimisympäristöjä hyödynnetään yhä enemmän asiakaspalvelualan koulutuksissa. Niissä voi harjoitella haastavia tilanteita turvallisesti, perehtyä uusiin tiloihin ja kerrata työtehtäviä videoilta.  Gradiassa liiketoiminnan opiskelijat pääsevät harjoittelemaan reklamaatiotilanteita todentuntuisten simulaatioiden avulla. Hotel & Spa Resort Järvisydämen uudet työntekijät puolestaan tutustuvat virtuaalisen kierroksen avulla hotellin laajoihin tiloihin.  Tähän artikkeliin on koottu esimerkkejä ThingLinkin käytöstä asiakaspalvelualalla. 1. Haastavia asiakastilanteita harjoitellaan VR-laseilla Gradiassa Gradiassa luotiin ThingLinkillä 360-videosimulaatioteknologiaa hyödyntävä oppimisympäristö. Liiketoiminnan opiskelijat pääsevät harjoittelemaan todentuntuisia, simuloituja asiakastilanteita.  Asiakasreklamaatioiden hoitaminen on keskeinen osa myyjän ja asiakaspalvelijan työtä. Vuorovaikutustilanteiden harjoitteleminen opintojen aikana on kuitenkin perinteisesti ollut haastavaa. Nyt harjoittelu onnistuu virtuaalisessa oppimisympäristössä missä ja milloin vain. Kokonaisuus on kustannustehokas ja tukee ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä ja kykyä soveltaa koulussa opittua käytäntöön. Pääset tutustumaan Gradian oppimisympäristöön tarkemmin yllä olevasta Virtuaalisen oppimisympäristön …

Virtuaaliset oppimisympäristöt asiakaspalvelualan koulutuksissa Read More

3D-mallit ja 360-videot tukevat oppimista sairaanhoitajien koulutuksissa

3D-mallit ja 360-videot tukevat oppimista sairaanhoitajien koulutuksissa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KSSHP ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto​ Poke loivat yhteistyössä 3D-malleja hyödyntävän oppimisympäristön ThingLinkillä. Materiaaleja käytetään Keski-Suomen Sairaala Novan koulutuksissa Jyväskylässä. 3D-mallien avulla sairaanhoidon laitteiden käyttöön pääsee tutustumaan milloin ja missä vain. 3D-mallit ja 360-videot konkretisoivat laitteiden käyttöä ja toimivat niin kesätyöntekijöiden perehdytyksissä kuin kokeneiden työntekijöiden kertausmateriaalinakin.  Koulutustilaisuuksissa virtuaalimateriaalit tarjoavat myös mahdollisuuden käänteiseen opetukseen. Työntekijät voivat perehtyä aiheeseen ja laitteiden käyttöön virtuaalisessa oppimisympäristössä 3D-mallien, videoiden ja infotagien avulla jo etukäteen, jolloin opetustilanteessa voidaan keskittyä enemmän käytännön harjoitteluun.  3D-malleja sairaalan ja ammattiopiston yhteistyönä  Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 21 keskisuomalaista kuntaa ja se on Suomen suurin ei-yliopistollinen sairaanhoitopiiri. Keski-Suomen Sairaala Nova sijaitsee Jyväskylässä ja on sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoitoa tarjoava yksikkö. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE tarjoaa ammatillista tutkintokoulutusta ja täydennyskoulutusta. Opinnoissa panostetaan erityisesti henkilökohtaiseen …

3D-mallit ja 360-videot tukevat oppimista sairaanhoitajien koulutuksissa Read More

eWorking-hankkeessa luodaan simulaatioita todellisista tilanteista ensihoidon, matkailun ja liiketoiminnan opintoja varten

eWorking-hankkeessa luodaan simulaatioita todellisista tilanteista ensihoidon, matkailun ja liiketoiminnan opintoja varten

Ammattiopisto Samiedun eWorking-hankkeessa opettajat ja työnantajat luovat yhdessä koulutusmateriaalia, josta hyötyvät sekä opiskelijat että uudet työntekijät. Ensihoidon opetukseen luodaan ThingLinkillä oppimateriaalia potilasluokittelusta, aivohalvauspotilaan hoidosta ja hälytysajosta. Materiaali tulee hyödyttämään myös pelastuslaitoksen työntekijöitä. Matkailualalla perehdytysmateriaaleja luodaan Samiedun ja Hotel & Spa Resort Järvisydämen yhteistyönä kesätyöntekijöille ja opiskelijoille. ThingLink-tiimi on toiminut hankkeessa kouluttajana sekä suunnittelun ja tuotannon taustatukena koko prosessin ajan. Yhteistyö on ollut mukavaa ja kaikki hyötyvät.  Yhteistuottaminen on palkitsevaa eWorking-hanke on kaksivuotinen EU-rahoitteinen kehittämishanke, joka jatkuu elokuuhun 2023. Hankkeen tavoitteena on tehdä työpaikalla tapahtuvasta digioppimisesta innostavaa ja elämyksellistä yhteistyössä yritysten ja muiden työnantajien kanssa. Teemoina ovat muun muassa simulaatio-oppiminen, digiympäristöt työhön perehtymisen tukena ja etätyössäoppiminen. Pilottialoina toimivat perustason ensihoidon koulutus, liiketoiminnan perustutkinto sekä ravintola- ja matkailuala. Hankkeessa luotua oppimateriaalia käytetään …

eWorking-hankkeessa luodaan simulaatioita todellisista tilanteista ensihoidon, matkailun ja liiketoiminnan opintoja varten Read More

Virtuaalisessa HyGGe-koulussa hyvinvointiteknologia tulee tutuksi tarinoiden avulla.

Virtuaalisessa HyGGe-koulussa hyvinvointiteknologia tulee tutuksi tarinoiden avulla

HyGGe-hankkeessa hyvinvointiteknologia halutaan tuoda tutuksi hyvinvointialan opiskelijoille ja ammattilaisille tarinoiden avulla. Aidontuntuiset caset auttavat muistamaan, että teknologia ei ole hoitotyöstä erillinen saareke, vaan sen tarkoituksena on tukea asiakkaiden arkea ja auttaa hyvinvointialan ammattilaisia keskittymään oleelliseen – asiakkaan kohtaamiseen.  HyGGe Hyvinvointiteknologia hyödyksi -hankkeessa 8 oppilaitosta yhdisti voimansa ja tuotti laajan ja monipuolisen oppimisympäristön, jossa käyttäjä pääsee harjoittelemaan hyvinvointiteknologian käyttöä muun muassa päiväkodin ja kotihoidon arjessa. Oppimisympäristö hyödyntää useita alustoja, joilla tuotettu materiaali nivoutuu selkeäksi kokonaisuudeksi. ThingLinkillä toteutettiin muun muassa vierailut päiväkotiin ja ikäihmisen kotiin. Kaikille avoin oppimisympäristö palkittiin WinNovalla Vuoden pedagoginen teko – kunniamaininnalla. Oppimateriaali kerää positiivista palautetta ja sitä käytetään ammatillisessa opetuksessa ja ammattilaisten osaamisen kehittämisessä. Kaikille avoin HyGGe-koulu  HyGGe-koulu on virtuaalinen kaikille avoin oppimisympäristö, jossa harjoitellaan hyvinvointiteknologian käyttöä. HyGGe-koulua …

Virtuaalisessa HyGGe-koulussa hyvinvointiteknologia tulee tutuksi tarinoiden avulla Read More

Gradia header image

Uudet virtuaaliset oppimisympäristöt valmentavat Gradian opiskelijoita asiakaspalvelutilanteisiin

Gradian Mediatiedote Gradia on toteuttanut liiketoiminnan koulutusalalle täysin uudenlaisen 360-videosimulaatioteknologiaa hyödyntävän oppimisympäristön yhteistyössä ThingLinkin kanssa. Aitoja tilanteita todentuntuisesti mallintavassa ympäristössä yhdistyvät virtuaalitodellisuuden kustannustehokkuus ja simulaatiopedagogiikan hyödyt. Digitaaliset oppimisympäristöt syventävät teoriaopetusta todentuntuisilla harjoitusympäristöillä. Haastavan asiakastilanteen harjoittelua Gradian liiketoiminta-alan uusi virtuaalinen oppimisympäristö simuloi ruokakaupan arkisia asiakaspalvelu- ja myyntitilanteita. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan haastavia vuorovaikutustilanteita, kuten reklamaation käsittelyä, ennen oikeiden asiakkaiden kohtaamista työelämässä. Simuloidussa ympäristössä voi testata erilaisia toimintavaihtoehtoja ja niiden seurauksia rauhassa ja turvallisesti. Opiskelija saa tukea ja ohjeita asiakastilanteen hoitamisen aikana. ”Simulaatiot ovat tutkitusti tehokas tapa oppia uutta. Tekemällä oppiminen jättää pysyvämmän ja syvemmän muistijäljen kuin esimerkiksi aiheesta lukeminen ja kirjalliset tehtävät. Kun teoriassa opiskeltua sisältöä vahvistetaan käytännön harjoituksilla, osataan toimintatapa paremmin myös aidoissa työtilanteissa. Ensimmäiset palautteet opiskelijoilta ovat positiivisia ja osoittavat, …

Uudet virtuaaliset oppimisympäristöt valmentavat Gradian opiskelijoita asiakaspalvelutilanteisiin Read More

Suomalaiset ohjelmistoyritykset ThingLink ja 3D Talo kehittivät uuden XR-koulutuksen mallin: kuvapohjaiset ja tietokoneella mallinnetut 3D ympäristöt yhdistyvät ketterissä simulaatioissa

Interaktiivinen kuva-alusta ThingLink ja teollisuuden virtuaalitodellisuus-ratkaisuihin erikoistunut 3D Talo julkistivat strategisen kumppanuuden, jonka kautta yritykset pystyvät tarjoamaan uusia ratkaisuja yritysten verkkokoulutukseen. Pandemian myötä yritykset uudistavat digitaalisen oppimisen työkalujaan ennennäkemättömällä vauhdilla. Kokemuksellisten etäoppimisteknologioiden kuten virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden sovellusten kysyntä on kovassa kasvussa. Tälle löytyy hyvin käytännöllinen selitys: jos koulutettavan on hankala tai kallista päästä oppimaan paikan päälle, yritys voi tarjota työntekijälle virtuaalisen koulutuksen, jonka voi käydä läpi omaan tahtiin. Alustavien tutkimusten mukaan virtuaaliset koulutukset toimivat yhtä hyvin tai huomattavasti paremmin kuin paikan päällä luokkahuoneessa toteutettu koulutus. Kun koulutuksia kertyy useampia, asiakkaat ovat kiinnostuneita tekemään koulutustarjonnastaan etäoppimiseen soveltuvia immersiivisiä versioita. Teollisuusyritykset ovat myös siirtymässä ohje- ja huoltokirjoista digitaalisia versioita, jossa opastusvideot aukeavat osoittamalla tuotetta tehtaalla. 3D Talon kehittämän Design Space-ohjelmiston ja …

Suomalaiset ohjelmistoyritykset ThingLink ja 3D Talo kehittivät uuden XR-koulutuksen mallin: kuvapohjaiset ja tietokoneella mallinnetut 3D ympäristöt yhdistyvät ketterissä simulaatioissa Read More

Scroll to Top