Featured picture of post "Fingridillä turvallisuusperehdytykset hoituvat ThingLinkillä"

Fingridillä turvallisuusperehdytykset hoituvat ThingLinkillä

Matias

Miten turvallisuusopastuksissa voitaisiin säästää aikaa ja ajokilometrejä? Miten kontakteja voitaisiin vähentää pandemia-aikana? Fingridillä uusien työntekijöiden turvallisuusperehdytykset hoidetaan virtuaalisesti ThingLinkillä. Sähköasemista luodut selkeät interaktiiviset kierrokset 360-kuvineen takaavat, että työntekijät pääsevät milloin tahansa tutustumaan tiloihin ja turvallisuusohjeisiin. Ratkaisu on kustannustehokas, pienentää hiilijalanjälkeä ja palaute on ollut erinomaista.

Haasteena matkustus

Fingrid Oyj on suomalainen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Yhtiö turvaa yhteiskunnalle ja asiakkaille häiriöttömän sähkönsaannin. Yhtiö ylläpitää maanlaajuista kantaverkkoa, johon sähköntuottajat, sähköä paljon kuluttavat tehtaat ja sähkön jakeluverkot ovat liittyneet. 

Fingridin kunnonhallintapäällikkö Veijo Siiankoski on toiminut Fingridillä jo 25 vuotta ja vastaa paikalliskäyttötiimin vetämisestä sekä valmiusasioista verkon kunnonhallintayksikössä. Uusien työntekijöiden turvallisuusperehdytykset ovat keskeinen osa paikalliskäyttötiimin toimintaa. Veijo kertoo, että perinteisesti Fingridin turvallisuusperehdytykset on hoidettu kasvokkain paikan päällä 30:llä eri puolella Suomea sijaitsevalla sähköasemalla, mikä on vaatinut paljon matkustamista. Perehdyttäjä ja uusi työntekijä ovat matkustaneet kymmeniä tai satojakin kilometrejä sähköasemalle läpikäymään perehdytysmateriaaleja, tiloissa liikkumista ja tilojen turvallisuutta. Kahdenkeskisistä tapaamisista on kertynyt työtunteja, ajokilometrejä ja sitä kautta myös kustannuksia.

Ajan ja ympäristön säästämiseksi Fingridillä lähdettiinkin selvittämään mahdollisuuksia virtuaalisiin perehdytyksiin. Alkuvaiheessa luotiin lyhyt pilotti, jota varten sähköasemilla tehtiin kuvauksia yrityksen sisäisesti. Tämän jälkeen tehtiin kilpailutus, jonka ThingLink voitti. 

Veijo toteaa, että ThingLink valittiin alustaksi, koska järjestelmän käytettävyys ja yritysturvallisuus nähtiin ensiarvoisen tärkeinä. ThingLinkin avulla selkeän, monimediaisen perehdytysmateriaalin luominen onnistuu yrityksen omilta työntekijöiltä myös ilman aikaisempaa kokemusta sisällöntuotannosta. Yrityksen tietoturvan kannalta puolestaan on välttämätöntä, että perehdytysmateriaalit voidaan jakaa turvallisesti oikeille kohderyhmille yrityksen sisäisesti. ThingLinkin käyttö yrityksen omilla servereillä lisää tietoturvaa. ThingLinkin integrointi yrityksen henkilöhallintajärjestelmän kanssa puolestaan säästää aikaa, kun suoritusmerkintöjä ei tarvitse kirjata erikseen. ThingLinkin toimivuus alustaksi varmistettiin myös ulkopuolisella auditoinnilla.

Virtuaaliperehdytykset säästävät aikaa

Virtuaaliopastukset ovat selvästi kustannustehokkaampia kuin paikan päällä tapahtuvat opastukset. Veijo toteaa, että aikaa ja rahaa säästyy vuosien kuluessa huomattavasti, kun perehdyttäjän ja perehdytettävän ei tarvitse enää matkustaa sähköasemille kahdenkeskisiin tapaamisiin. Kun kohderyhmänä on noin 300 työntekijää ja perehdytykset voidaan hoitaa virtuaalisesti 30 sähköasemalla, ajan säästö on pitkällä tähtäimellä merkittävä. Veijo korostaa, että ratkaisu pienentää myös hiilijalanjälkeä, mikä on tärkeä osa Fingridin yritysvastuuta.

Virtuaaliopastukset myös helpottavat uusien työntekijöiden arkea: nyt työntekijä voi tutustua itseopiskelumateriaaleihin hänelle sopivana ajankohtana ja vaikka kotoa käsin, mikä sujuvoittaa työtä pandemiaoloissa ja mahdollistaa perehtymisen myös esimerkiksi karanteenin aikana. Myös kertaus on nyt mahdollista: työntekijät voivat tarvittaessa palata materiaaleihin, mikä on erityisen tärkeää, jos edellisestä käynnistä sähköasemalla on jo vierähtänyt vuosia. 

Aikaa säästyy myös käyttöasiantuntijoilta, joiden ei tarvitse enää kirjata opastuksia suoritetuiksi HR-järjestelmään. ThingLinkin integraation ansiosta perehdytykset rekisteröidään automaattisesti, kun käyttäjä on suorittanut opastuksen ThingLinkissä.

ThingLink-toteutus pystyttiin luomaan eri kohderyhmiä palvelevaksi siten, että virtuaalitoteutuksesta hyötyvät niin Fingridin oma henkilökunta, palvelutoimittajat kuin kunnossapitäjätkin. Toteutus myös mahdollisti eri materiaalien näyttämisen eri kohderyhmille.

Selkeä perehdytyspaketti

ThingLinkin asiantuntija kuvasi 30 sähköasemaa eri puolilla Suomea ulkoa ja sisältä ja toimitti käsitellyt 360-kuvat Fingridin tiimille, joka loi interaktiiviset opetussisällöt. Tiimin tavoitteena oli luoda uusille työntekijöille mahdollisimman autenttinen kokemus 360-kuvien avulla ja esittää oleellinen informaatio oikeassa kontekstissa infotägien avulla. Lisätiedon äärelle on helppo ohjata linkkejä hyödyntäen. Kontekstuaalisuus tukee oppimista, muistia ja helpottaa myös ohjeistusten kertausta vaikka paikan päällä. Virtuaalimaailmassa uusi työntekijä voi harjoitella liikkumista sähköasemalla turvallisesti ja varmistaa, että hän tietää, mitä mistäkin löytyy. 

Kuvakaappaus Fingridin virtualisoidusta sähköasemasta

Virtuaalitoteutuksessa pääsee liikkumaan loogisesti sähköaseman eri tiloihin samoin kuin varsinaisissa työtehtävissä. Kaikissa kierroksen vaiheissa käyttäjä pääsee myös palaamaan helposti ilmakuvaan, mikä helpottaa suunnistamista ja tilan hahmottamista. 

Veijo toteaa, että ensin selkeiden ja laadukkaiden materiaalien luominen vei toki aikaa, kun tiimi pohti eri ratkaisumahdollisuuksia. Työ kuitenkin nopeutui, kun samalla sapluunalla voitiin luoda materiaalit kaikille sähköasemille ja esimerkiksi infotägien tekstejä voitiin kopioida. Virtuaalikierrosten luominen kannattaakin pitkällä aikavälillä, kun jopa 300 työntekijää voi perehtyä tiloihin itsenäisesti. 

Lopputulos on todella toimiva ja käyttäjäystävällinen kokonaisuus, jossa on helppo liikkua tiloissa nopeasti, palata alun karttanäkymään, vaihtaa sieltä toisiin tiloihin ja edelleen lisätiedon äärelle.

Positiivista palautetta

Virtuaalimateriaali on ollut virallisesti käytössä nyt pari viikkoa ja sitä ennen sitä on testattu ja demottu yrityksen sisäisesti. Palaute on ollut todella positiivista: ThingLink on koettu hyvänä järjestelmänä ja käyttäjät ovat arvostaneet mahdollisuutta liikkua virtuaalisesti sähköasemilla ja selvittää asioita ilman fyysistä käyntiä paikan päällä. 

“ThingLink on koettu erittäin hyvänä työkaluna – nykypäivän sovelluksena, joka parantaa turvallisuutta ja selkeyttää huomattavasti sähköasemilla liikkumista.”

Veijo Siiankoski, Fingrid
Jatkomahdollisuuksia

Fingridillä keskitytään seuraavaksi materiaalien viimeistelyyn vielä muutaman sähköaseman osalta ja sitten laajamittaiseen perehdytysmateriaalien käyttöön. Veijo on avoin myös uusille käyttömahdollisuuksille tulevaisuudessa. ThingLinkin avulla voidaan tarvittaessa toteuttaa muitakin toiminnallisuuksia. 

Eräänä yritysten hyödyntämänä mahdollisuutena ovat skenaarioihin perustuvat oppimispolut. Tällöin käyttäjälle luodaan skenaario, jossa hänelle esitetään esimerkiksi turvallisuuteen liittyvä haaste. Käyttäjä pääsee harjoittelemaan haasteen ratkaisua turvallisesti virtuaalisessa ympäristössä. Polutuksen avulla käyttäjä voi valita eri ratkaisuvaihtoehdoista mielestään toimivimman ja saada palautetta ratkaisuistaan. Skenaarion tarina kehittyy vaihe vaiheelta käyttäjän tekemien valintojen pohjalta.

Lopuksi Veijo painottaa, että ThingLink-toteutus tukee Fingridin bisnesmallia, sillä se tehostaa toimintaa säästämällä pitkällä tähtäimellä aikaa ja rahaa, pienentää hiilijalanjälkeä ja lisää turvallisuutta sähköasemilla mahdollistaen työntekijöille myös helpon materiaalien kertauksen. 

Jäämme innolla odottamaan lisää palautetta Fingridin työntekijöiltä ja toivomme, että virtuaalinen perehdytysmateriaali helpottaa heidän arkeaan.

Oletko kiinnostunut ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalveluista?

Tarvitsetko yhteistyökumppania interaktiivisten 360-ympäristöjen suunnitteluun, kuvaamiseen ja rakentamiseen? Kaipaatko tukea tukea koulun tai yrityksen tilojen esittelyssä, perehdytyksissä, koulutuksissa tai verkkokoulutusmateriaalien tuottamisessa? ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalvelut räätälöidään tarpeidesi mukaan ja ne voivat sisältää esimerkiksi:

  • kierroksen tai esittelyn suunnittelun ja toteutuksen interaktiivisten sisältöjen suunnitteluun ja kuvaamiseen erikoistuneen ammattilaisen kanssa
  • kuvaukset ja editoinnin: normaalit kuvat, videot, 360-kuvat, 360-videot, drone-kuvat
  • verkkokurssin tai -valmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja ThingLinkin käyttökoulutuksen yhteistyössä asiakkaan kanssa

Lue lisää ja ota yhteyttä:

Aleksi Komu

Sales & Partnerships Director 

aleksi@thinglink.com

+358 50 379 3818

Kysymyksiä?

Voit aina ottaa meihin suoraan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Liity myös yhteisöihimme – erityisesti ThingLink Opetuksessa -ryhmään. Olemme todella ylpeitä ryhmistämme ja siitä, miten niissä otetaan vastaan uudet ideat ja jaetaan niitä. Ryhmät toivottavat sinut ilolla tervetulleeksi.

Facebook ThingLink Education | Finland | Italia | Espana | Israel | India 

Twitter ThingLink | ThingLink Education 

Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin osoitteessa  education@thinglink.com 

Other posts

Featured picture of post "Fingridillä turvallisuusperehdytykset hoituvat ThingLinkillä"

Six Examples of Interactive Maps

Some inspiring examples of interactive maps created by ThingLink users. Thanks to mobile apps like Google maps, we are now all used to using maps every day that...

Avatars of product experts

Meet ThingLink Experts

If you’d like to learn more about what ThingLink can offer to your company, you can schedule an online meeting with one of our product experts below.

Start now
Create unique experiences with ThingLink! It's easier than you think! Start now