Featured picture of post "Norelcon sähköasentajien koulutukset monipuolistuivat ThingLinkillä"

Norelcon sähköasentajien koulutukset monipuolistuivat ThingLinkillä

Matias

Norelcolla uusien sähköasentajien koulutuksiin halutaan panostaa, jotta työntekijät oppisivat työvaiheet kerralla oikein tuottavimmalla menetelmällä. Isommassa koulutusryhmässä väärinkäsityksiä syntyy helposti, kun kaikki eivät näe kunnolla työnopastajan näyttämiä työvaiheita. Työnopastaja ei myöskään ehdi auttaa kaikkia samanaikaisesti.

Ratkaisuna Norelcolla luotiin ThingLink-oppimisympäristö yhteistyössä XAMK:n ja Samiedun kanssa. Alustalle koottiin työvaiheita esittelevät videot, keskeiset ohjeistukset ja linkit lisätiedon äärelle selkeäksi kokonaisuudeksi.

Nyt kasvokkain tapahtuvissa koulutuksissa käytetään oppimisympäristöä oppimisen tukena ja kaikki hyötyvät. Työnopastaja voi keskittyä tukemaan pulmatilanteissa kun opastettavat voivat kerrata ohjeita myös itsenäisesti työn lomassa. Virtuaalisesta oppimisympäristöstä hyötyvät myös alan opiskelijat, joille työvaiheet ja yritysten käyttämä terminologia tulevat tutuiksi jo opiskeluvaiheessa.

Norelco tukee uralla etenemistä

Norelco on suomalainen sähkönjakelujärjestelmien valmistaja. Vuonna 1962 perustettu perheyritys suunnittelee ja valmistaa järjestelmiä energiasektorille, teollisuuteen ja rakentamisen tarpeisiin. Yrityksellä on 230 työntekijää kolmessa tehtaassa eri puolilla Suomea. Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläinen on työskennellyt yrityksessä 33 vuotta. Hän vastaa tällä hetkellä myös Norelcon ICT-kehityksestä.

Arin mukaan perheyrityksen periaatteisiin kuuluu, että kaikki tuotteet kehitetään ja valmistetaan alusta asti itse. Tämä takaa asiakkaille laadukkaat tuotteet. Samoin kaikki toiminnan ohjauksen tietojärjestelmät ja ohjelmistot ovat itse tehtyjä.

Periaatteisiin kuuluu sekin, että työntekijöiden uralla etenemistä tuetaan yrityksen sisällä. Työntekijät voivat edetä sähköasentajan tehtävistä esimerkiksi koestukseen, suunnitteluun, esimiestehtäviin tai myyntiin. Kun eri tehtävät ovat työntekijöille ja esimiehille tuttuja oman kokemuksen kautta, heidän on helpompi myös ymmärtää esimerkiksi muissa tehtävissä esiin tulevia haasteita.

Kuinka taata laadukas oppiminen?

Norelcolla on panostettu työntekijöiden koulutukseen ja työssä oppimiseen. Uusien sähköasentajien tukena toimii työnopastajia, jotka perehdyttävät uusiin tehtäviin ja auttavat pulmatilanteissa. Norelcolla järjestetään vuosittain useita kursseja alanvaihtajille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta sähköalalta. Ari kertoo, että tämä on aikaisemmin tarkoittanut, että työnopastajat ovat käyneet sisällöt ja työvaiheet läpi kursseilla kasvokkain alanvaihtajien kanssa.

Kasvokkain tapahtuvalla koulutuksella on etunsa, kun uudet työntekijät voivat esimerkiksi kysyä apua helposti. Kun ryhmässä on paljon osallistujia, tilanne on tuonut mukanaan myös haasteita. Ryhmässä on ollut vaikeaa taata, että kaikki uudet työntekijät näkevät ja kuulevat tarkasti työvaiheet. Myös vaiheiden muistaminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen voi olla hankalaa, jos työmenetelmiä ei käydä läpi useita kertoja. Lisäksi kaikki eivät välttämättä ole päässeet paikalle koulutustilanteisiin. Arin mukaan ongelmaksi onkin muodostunut koulutusten heterogeenisuus, kun kaikille ei ole voitu taata samoja taitoja koulutuksen aikana. Kukin on tehnyt asennukset hieman omalla tavallaan – riippuen siitä, miten työnopastaja on ehtinyt kutakin neuvoa, ja työmenetelmiä on jouduttu korjaamaan myöhemmin työssäoppimisaikana.

Ratkaisuna Norelcolla siirryttiin koulutuksiin, joissa yhdistyvät digitaalisuuden ja paikan päällä pidettävän opastuksen parhaat puolet. Työnopastaja ja alanvaihtajat kokoontuvat edelleen kurssilla samoihin tiloihin, jolloin opastaja voi näyttää työvaiheet, neuvoa pulmatilanteissa ja vastata kysymyksiin. Oppimisen tukena toimii ThingLink-oppimisympäristö, johon on koottu sähköasentajan ammattitaitoon kuuluvaa perustietoa. Digitaalisen koulutusmateriaalin avulla työhön pääsee hyvin käsiksi. Oppimisympäristö sisältää videoita, joissa perehdytään asentajan työnkuvaan ja työn eri vaiheisiin. Lisäksi tägeillä on lisätty monipuolisesti kuvaustekstejä, linkkejä lisätiedon äärelle ja esimerkiksi kuvia niistä ohjekirjojen sivuista, joihin videoilla viitataan. 

Norelcon oppimisympäristön aloitussivulta käyttäjä pääsee tutustumaan asentajan ammattiin.

Ari toteaa, että Norelcolla oli käytössä koulutusvideoita jo ennen ThingLinkiä, mutta niiden sujuva jakaminen oli hankalaa. Norelcolla on myös suuri määrä omia teknisiä ohjeistuksia, joiden läpikäynti oli työlästä. ThingLinkin avulla oleellinen tieto saatiin koottua kätevästi samaan paikkaan ja jäsenneltyä mielekkäästi videoiden yhteyteen. Lisätietoa saa linkkien kautta ja lisäksi esimerkiksi paperisista ohjeistusvihoista – riippuen siitä, mikä on arjessa kätevintä.

Kuvakaappaus videosta, jossa sähköasentajan työtehtävät käydään yksityiskohtaisesti läpi.

Lopputulos on käyttäjäystävällinen, selkeä ja kattava. Oppiminen helpottuu, kun oleelliset tiedot on koottu samaan paikkaan ja jäsennelty selkeästi. Materiaalien avulla työvaiheita ja ohjeita on helppo kerrata. Ari toteaakin, että tämä on lisännyt koulutusten laatua ja harmonisoinut työmenetelmiä – nyt oikeat menetelmät oppii kerralla oikein. ThingLink-kokonaisuus mahdollistaakin ammattiin oppimisen aikaisempaa nopeammin, kun materiaaleja voi kerrata vaikka opastaja ei olisikaan paikalla. Oppiminen on myös tullut entistä joustavammaksi. Osa opiskelijoista katsoo videoita ja ohjeistuksia mielellään työtä tehdessään, jolloin video on helppo kelata itselle oleelliseen kohtaan. Toiset taas katsovat materiaaleja mieluummin pitäessään taukoa asennuksesta. 

“Oppimisympäristö mahdollistaa ammattiin oppimisen alun aikaisempaa nopeammin, kun materiaalia voi katsoa vaikka opastaja ei olisikaan paikalla. Alun oppimiskäyrä on jyrkempi kuin aikaisemmin.” (Ari Hämäläinen, Norelco)

Kohderyhmänä alanvaihtajat ja opiskelijat

Oppimisympäristön käyttäjiä ovat sekä Norelcon työntekijät että Samiedun opiskelijat. Norelcolla alanvaihtajille järjestetään 3 kurssia vuodessa, joissa osallistujia on noin 7 kerrallaan. Näiden 21 alanvaihtajan lisäksi oppimisympäristö palvelee noin 20 oppisopimusopiskelijaa vuosittain. Lisäksi materiaali tarjoaa kertausmahdollisuuden kenelle tahansa työntekijälle, joka haluaa tarkistaa tietyn työvaiheen nopeasti ja helposti. Vuosittain oppimisympäristö helpottaa ainakin 40-50 työntekijän työtä.

Koulutusmateriaalit on luotu yhteistyössä XAMK:n ja Samiedun kanssa. Arin lisäksi materiaaleja ovat olleet luomassa Norelcon koulutusosaston vetäjä Jarkko Paappanen sekä Petteri Aleksejev Samiedulta ja Mari Rasku Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:lta. Yhteistyö on palvellut sekä koulumaailmaa että työelämää. Yhteiset koulutusmateriaalit toimivat Samiedun opiskelijoille siltana koulun ja työn välillä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että sähköalan yritysten käyttämä terminologia tulee sähköalan opiskelijoille tutuksi jo opiskeluvaiheessa. 

Kannustavaa palautetta

ThingLink-oppimisympäristö on ollut käytössä Norelcolla ja ammattikoulun opiskelijoilla loppusyksystä 2021 ja palaute on ollut positiivista. Oppimisympäristön luominen onnistui kätevästi ja ThingLink-alusta tarjosi mahdollisuuden kirjautumiseen, mikä olikin ensiarvoisen tärkeää tietoturvan kannalta. 

Työntekijät ja opiskelijat ovat pitäneet materiaaleista ja kokeneet ympäristön helppokäyttöiseksi. He ovat myös arvostaneet oppimisympäristön visuaalista ilmettä ja etenemisen selkeyttä. Seuraavaksi Norelcolla keskitytäänkin uusien koulutusmateriaalien jalkauttamiseen työnopastajien käyttöön. Virtuaalinen oppimisympäristö helpottaa tulevina vuosina niin työnopastajien kuin opastettavienkin arkea. 

Oletko kiinnostunut ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalveluista?

Tarvitsetko yhteistyökumppania interaktiivisten 360-ympäristöjen suunnitteluun, kuvaamiseen ja rakentamiseen? Kaipaatko tukea koulun tai yrityksen tilojen esittelyssä, perehdytyksissä, koulutuksissa tai verkkokoulutusmateriaalien tuottamisessa? ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalvelut räätälöidään tarpeidesi mukaan ja ne voivat sisältää esimerkiksi:

  • kierroksen tai esittelyn suunnittelun ja toteutuksen interaktiivisten sisältöjen suunnitteluun ja kuvaamiseen erikoistuneen ammattilaisen kanssa
  • kuvaukset ja editoinnin: kuvat, videot, 360-kuvat, 360-videot, drone-kuvat
  • verkkokurssin tai -valmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja ThingLinkin käyttökoulutuksen yhteistyössä asiakkaan kanssa

Lue lisää ja ota yhteyttä:

Aleksi Komu

Sales & Partnerships Director 

aleksi@thinglink.com

+358 50 379 3818

Kysymyksiä?

Voit aina ottaa meihin suoraan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Liity myös yhteisöihimme – erityisesti ThingLink Opetuksessa -ryhmään. Olemme todella ylpeitä ryhmistämme ja siitä, miten niissä otetaan vastaan uudet ideat ja jaetaan niitä. Ryhmät toivottavat sinut ilolla tervetulleeksi.

Facebook ThingLink Education | Finland | Italia | Espana | Israel | India 

Twitter ThingLink | ThingLink Education 

Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin osoitteessa education@thinglink.com

Other posts

Featured picture of post "Norelcon sähköasentajien koulutukset monipuolistuivat ThingLinkillä"

Six Examples of Interactive Maps

Some inspiring examples of interactive maps created by ThingLink users. Thanks to mobile apps like Google maps, we are now all used to using maps every day that...

Avatars of product experts

Meet ThingLink Experts

If you’d like to learn more about what ThingLink can offer to your company, you can schedule an online meeting with one of our product experts below.

Start now
Create unique experiences with ThingLink! It's easier than you think! Start now