Featured picture of post "Virtuaalisessa HyGGe-koulussa hyvinvointiteknologia tulee tutuksi tarinoiden avulla"

Virtuaalisessa HyGGe-koulussa hyvinvointiteknologia tulee tutuksi tarinoiden avulla

Matias

HyGGe-hankkeessa hyvinvointiteknologia halutaan tuoda tutuksi hyvinvointialan opiskelijoille ja ammattilaisille tarinoiden avulla. Aidontuntuiset caset auttavat muistamaan, että teknologia ei ole hoitotyöstä erillinen saareke, vaan sen tarkoituksena on tukea asiakkaiden arkea ja auttaa hyvinvointialan ammattilaisia keskittymään oleelliseen – asiakkaan kohtaamiseen. 

HyGGe Hyvinvointiteknologia hyödyksi -hankkeessa 8 oppilaitosta yhdisti voimansa ja tuotti laajan ja monipuolisen oppimisympäristön, jossa käyttäjä pääsee harjoittelemaan hyvinvointiteknologian käyttöä muun muassa päiväkodin ja kotihoidon arjessa. Oppimisympäristö hyödyntää useita alustoja, joilla tuotettu materiaali nivoutuu selkeäksi kokonaisuudeksi. ThingLinkillä toteutettiin muun muassa vierailut päiväkotiin ja ikäihmisen kotiin. Kaikille avoin oppimisympäristö palkittiin WinNovalla Vuoden pedagoginen teko – kunniamaininnalla. Oppimateriaali kerää positiivista palautetta ja sitä käytetään ammatillisessa opetuksessa ja ammattilaisten osaamisen kehittämisessä.

Kaikille avoin HyGGe-koulu 

HyGGe-koulu on virtuaalinen kaikille avoin oppimisympäristö, jossa harjoitellaan hyvinvointiteknologian käyttöä. HyGGe-koulua käytetään sosiaali- ja terveysalan opetuksessa ja siitä hyötyvät myös alan ammattilaiset, jotka haluavat päivittää osaamistaan. HyGGe-koulussa opitaan, miten asiakkaiden arkea, viihtymistä ja elämänhallintaa voidaan tukea esimerkiksi lukemista helpottavan suurennuslasivalaisimen tai liiketunnistimella toimivan yövalon avulla.

Kuvakaappaus HyGGe-koulun VR-näkymästä. Koulun aulasta pääsee tutustumaan tarinoihin HyGGe-koulun luokissa. Pääset tutustumaan HyGGe-koulun sivuihin klikkaamalla yllä olevaa kuvaa.

Oppimisympäristö koostuu polutetuista tarinoista, joiden kautta käyttäjä pääsee kokeilemaan esimerkiksi lastenhoitajan työtä päiväkodissa ja tutustumaan terveydenhoitajan työhön vastasyntyneiden hoidossa. Case-muotoiset tarinat sopivat hyvin opiskelijoille. Monet oppimisympäristön kokonaisuuksista toimivat myös VR-laseilla, mikä lisää autenttisuuden kokemusta.  

Oppimispolkujen lisäksi materiaalit on koottu virtuaaliseen HyGGe-kirjastoon aihepiireittäin. Kirjastosta opettajat löytävät yksittäiset tehtävät, asiakastarinat ja virtuaaliympäristöt nopeasti ja kirjasto toimii myös opiskelijoille oikopolkuna yksittäisiin materiaalin osiin.
Mukana 8 oppilaitosta

Oppimateriaalit on luotu opetushallituksen rahoittamassa HyGGe-projektissa, joka kesti marraskuusta 2019 maaliskuuhun 2022. Oppimateriaaleja ovat olleet tuottamassa kahdeksan oppilaitoksen opettajat. Mukana ovat olleet:

 • WinNova Länsirannikon Koulutus Oy
 • Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK
 • Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä SSKKY
 • Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Eri oppilaitoksista oli mukana tuottamassa oppimateriaaleja useita opettajia – monista kouluista sisältöjä oli luomassa 3–8 opettajaa, minkä lisäksi oppilaitoksista on osallistunut laajempi joukko opetusalan ammattilaisia materiaalien testaukseen ja kommentointiin. 

Virtuaalinen HyGGe-koulu rakennettiin HyGGe-verkoston ja 3DBearin tiiviissä yhteistyössä. 3DBear vastasi HyGGe-koulun käytännön toteutuksesta HyGGe-verkoston toiveiden pohjalta – aina polutuksen suunnittelusta käytännön toteuttamiseen ja visuaaliseen ilmeeseen.

WinNovalta materiaalien tuottamisesta vastasi HyGGe-tiimi, johon kuuluvat HyGGen projektipäällikkö Mirva Julkunen sekä hyvinvointiteknologian käyttöä opettavat hoitotyön lehtorit Eija Kallio ja Jonna Vuorinen. Mirva, Eija ja Jonna kertovat, että ajatus HyGGestä lähti liikkeelle tarpeesta luoda hyvinvointiteknologiaa esittelevää oppimateriaalia, joka vastaisi eri tutkintojen osien oppimistavoitteisiin ja tekisi hyvinvointiteknologiasta helpommin lähestyttävää. Virtuaalista oppimateriaalia oli luotu jonkin verran jo aikaisemmissa projekteissa, mutta HyGGen myötä oli mahdollista tuottaa laaja oppimateriaalipaketti, joka vastaisi koko tutkinnon tarpeisiin. 

Opettajat sisällöntuottajina

Mirva, Eija ja Jonna kertovat, että HyGGe-projektin osallistujat tapasivat ensimmäisen kerran helmikuussa 2020, juuri ennen kuin koronan vuoksi jouduttiin siirtymään etäopetukseen. Projekti oli lähtenyt liikkeelle halusta tuottaa digitaalista oppimateriaalia hyvinvointiteknologian käytöstä. Koronan myötä oltiin yhtäkkiä tilanteessa, jossa digiopetuksen käyttö ei ollut ainoastaan mahdollisuus, vaan siihen siirtymiseen oli pakottava tarve. Etäopetukseen sopivalle oppimateriaalille tuli suuri kysyntä. 

Samaan aikaan konsortiossa todettiin, että oppilaitosten opettajille pitäisi opettaa esimerkiksi 360-kuvauslaitteiston käyttö etänä. Oppilaitoksille oli hankittu 360-kuvauslaitteita, joilla opettajat kuvaisivat oppilaitosten ja yhteistyökumppaneiden tiloja. Opettajia varten luotiin ThingLink-oppimateriaali, jonka avulla 360-kuvausta, kameroiden käyttöä ja ohjelmia voisi hyödyntää. Ohjeiden avulla opettajat pääsivät kuvauksissa hyvin käyntiin ja koulujen tiloista, päiväkodeista ja asiakkaiden kotoa päästiin ottamaan 360-kuvia. Projektin aikana kuvattiin älykoti, ikäihmisen koti, TYKSin leikkaussali, kaksi päiväkotia sekä oppilaitosten omia tiloja. Lisäksi hyödynnettiin ilmaisia kuvapohjia, graafisia kuvia ja karttakuvia.


Click here to view the accessible version of this interactive content

Kotihoidon pakopelissä pääsee kokeilemaan lähihoitajan arkea asiakaskäynnille. Voit kokeilla peliä yllä olevasta upotuksesta.

360-kuvat toimivat pohjina, joiden päälle rakennettiin ThingLink-oppimisympäristö videoineen, infotageineen ja siirtymineen. ThingLink oli monissa oppilaitoksissa jo käytössä, joten sisällöntuottaminen alustalla oli valtaosalle opettajista tuttua. Mirva, Eija ja Jonna kertoivatkin, että projektissa haluttiin kannustaa opettajia hyödyntämään kuvauksissa omaa osaamistaan ja luomaan sisältöjä luovasti omalla tyylillään. Samalla haluttiin säilyttää oppimateriaalien kokonaisuus ehjänä. Käyttäjän näkökulmasta HyGGE-koulun vahvuutena onkin selkeä paketti, jossa eri oppilaitosten tuottamat materiaalit nivoutuvat yhteen. Oppimateriaalit on koottu Wonda-virtuaaliympäristöön, johon on upotettu myös ThingLink-kokonaisuuksia. Virtuaalisesta HyGGe-koulun rakentamisesta vastasi 3DBear. Käyttäjän näkökulmasta alustan vaihtaminen tapahtuu kuin huomaamatta upotusten ansiosta. Punainen lanka säilyy ja kokonaisuus on ehjä.

HyGGe-tiimi toteaa, että yksi projektin parhaista puolista on ollut mahdollisuus oppia muilta konsortion jäseniltä uusia näkökulmia sisällöntuotantoon. Koska kaikkien oppilaistosten opettajia kannustettiin hyödyntämään ja jakamaan osaamistaan, esimerkiksi ThingLinkin käyttöön liittyviä vinkkejä oli luontevaa jakaa projektin aikana. Sisällöntuotanto oli palkitsevaa ja innostavaa. Matkan varrella jaettiin vinkkejä – opittiin esimerkiksi, että Google Forms -kyselyt on kätevää upottaa ThingLinkiin ja että ThingLink-tagiin voidaan upottaa myös linkki, josta käyttäjät pääsevät katsomaan kyselyn vastauksia. Näin vastaukset oli helppo jakaa käyttäjille silloin, kun tulokset haluttiin kaikkien näkyviin.

Mirva, Eija ja Jonna kertovat, että hanke oli opettajille ainutlaatuinen tapa opetella uutta. Esimerkiksi 360-kuvaukset, editoinnit ja virtuaalisten maailmojen luominen olivat palkitseva tapa kehittää omaa digitaalista osaamista. Nyt kun oppimateriaali on itse tuotettua, se myös koetaan omana ja sitä on helppo käyttää ja soveltaa. 

Tarinat muistuttavat asiakkaan tarpeista

HyGGe-koulun vahvuutena ovat tarinat, jotka sopivat erityisen hyvin sosiaali- ja terveysalalle. Ne muistuttavat, että vaikka puhutaan teknologiasta, asiakas ja hänen tarpeisiinsa vastaaminen ovat keskiössä. Samalla tarinat madaltavat kynnystä teknologiaosaamisen päivittämiseen ja hälventävät aiheeseen joskus liittyvää epävarmuutta.


Click here to view the accessible version of this interactive content

Kotihoidon HyGGe-reppuun on koottu runsaasti esimerkkejä siitä, miten hyvinvointiteknologia helpottaa asiakkaiden arkea. Esimerkiksi älydosetti muistuttaa lääkkeiden ottamisesta ja ennakoiva liesihälytin varoittaa, jos hella jää päälle. Pääset tutkimaan reppua “Aloita tästä” -painikkeesta.

Tarinat toimivat hyvin opintokokonaisuuden alkuvaiheessa, kun lähdetään tutkimaan uutta ilmiötä. Tarinat auttavat myös tiedon soveltamisessa, kun osaamista on jo kertynyt. Opiskelijat voivat tehdä myös esimerkiksi näytön tarinan avulla. Tarinoiden todentuntuisuuden vuoksi oppimateriaaleja voi hyvin käyttää myös hoitotyön arjessa – esimerkiksi ikäihmiselle voi näyttää kuvitteellisen asiakastarinan avulla, miten hyvinvointiteknologia voisi tukea kotona asumista. Oppimisympäristö vastaa niin hyvin alan tarpeisiin, että HyGGe palkittiin WinNovalla Vuoden pedagoginen teko -kunniamaininnalla. 


Click here to view the accessible version of this interactive content

Turvallisesti päiväkodissa -osiossa tutustutaan kasvun tukemiseen ja ohjaukseen materiaalien ja tehtävien avulla. Pääset vierailemaan päiväkotiin “Aloita tästä” -painikkeesta.

Käyttökokemuksia ja jatkohaaveita

Oppimisympäristöä pilotoitiin keväällä ja HyGGe-projekti valmistui maaliskuun lopussa. Sittemmin oppimateriaalit ovat olleet vapaasti oppilaitosten ja kaikkien aiheesta kiinnostuneiden käytössä. Positiivista palautetta on jo ehditty saada kollegoilta, valmistuneilta lähihoitajilta ja sosiaali- ja terveysalan esimiehiltä. Lisää palautetta toivotaan kaikilta käyttäjiltä, kun oppimisympäristö ehtii tulla laajemmin käyttöön. Esimerkiksi kasvatusalalla ammattilaiset ovat kertoneet olevansa erittäin tyytyväisiä oppimateriaaliin ja toivoivatkin enemmän aikaa ja mahdollisuuksia perehtyä materiaaleihin huolellisesti. Valmistuneet lähihoitajat puolestaan kertovat, että aidontuntuiset asiakastarinat ovat mielekäs tapa tutustua hoitotyön arkeen. 

Riittää, kun jakaa opiskelijoille yhden ThingLink-linkin. He saavat sieltä kaiken tarvittavan tiedon.

WinNovan HyGGe-tiimi

Oppimateriaalien tuottaminen ThingLinkillä tuntui helpolta, kun alustaan oli päässyt hieman tutustumaan. Varsinaisia ThingLinkin käyttökoulutuksia opettajille ei tarvittu, sillä alusta oli valtaosassa kouluista jo käytössä. Tarvittaessa toki koulutuksiakin olisi voitu järjestää. Opettajat saattoivat myös jakaa alustan käyttöön liittyviä vinkkejä toisilleen, mikä oli palkitsevaa. 

Mirva, Eija ja Jonna toteavat, että myöskään opiskelijoille ThingLinkin käyttöä ei tarvinnut erikseen opettaa, vaikka alusta olisikin ollut heille uusi. Riitti, että pyysi opiskelijoita tutustumaan materiaaleihin ja kaikki pääsivät ongelmitta perehtymään niihin. Tämä onkin opetuksessa keskeistä – opiskelijat voivat keskittyä oppimiseen ja opettajat opettamiseen kun oppimisympäristöön pääsee helposti ilman kirjautumista.


Click here to view the accessible version of this interactive content

HyGGe-apuvälinepakit sisältävät muun muassa esimerkkejä perushoidon ja kotihoidon teknologiasta. Pääset tutustumaan pakkien sisältöön yllä olevasta upotuksesta.

ThingLinkin eduksi koettiin, että alustalle voi koota valtavan määrän erilaista mediaa visuaaliseksi, selkeäksi kokonaisuudeksi. 360-kuvat ja -videot tuovat asiakkaiden arjen lähelle, siirtymät mahdollistavat kokonaisten maailmojen rakentamisen ja tageilla lisätyt kuvat, videot, linkit, upotukset ja infotekstit takaavat, että tietoa voi lisätä jäsennellysti kuinka paljon tahansa. Oppimateriaaleja on myös helppo päivittää jälkikäteen.ThingLinkin etuna oli, että riittää kun jakaa yhden linkin oppimisympäristöön ja opiskelija löytää sieltä kaiken tarvittavan tiedon. 

Mirva, Eija ja Jonna kertovat myös, että tulevaisuudessa ThingLinkiä voisi käyttää yhä laajemmin oppilaitoksissa. Etäopetusmateriaali on tärkeää etenkin silloin, kun opiskelijat eivät pääse seuraamaan lähiopetusta esimerkiksi sairastumisten takia. WinNovan Porin kampuksella onkin jo otettu 360-kuvia hoitoluokista ja kuviin tullaan lisäämään tageilla harjoituksia opiskelijoille. Tavoitteena on koostaa oppimateriaali, johon voidaan lisätä kaikki hoitotoimenpiteet. Materiaali toimii myös kertausmahdollisuutena opiskelijoille. ThingLinkillä toteutetun oppimispolun todettiin  autenttisuudessaan olevan paljon motivoivampi opiskelijoille, kuin pelkät videolinkit. Vastaavia oppimispolkuja olisikin hienoa rakentaa myös muiden alojen opiskelijoiden käyttöön.

Oletko kiinnostunut ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalveluista?

Tarvitsetko yhteistyökumppania interaktiivisten 360-ympäristöjen suunnitteluun, kuvaamiseen ja rakentamiseen? Kaipaatko tukea koulun tai yrityksen tilojen esittelyssä, perehdytyksissä, koulutuksissa tai verkkokoulutusmateriaalien tuottamisessa? ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalvelut räätälöidään tarpeidesi mukaan ja ne voivat sisältää esimerkiksi:

 • kierroksen tai esittelyn suunnittelun ja toteutuksen interaktiivisten sisältöjen suunnitteluun ja kuvaamiseen erikoistuneen ammattilaisen kanssa
 • kuvaukset ja editoinnin: kuvat, videot, 360-kuvat, 360-videot, drone-kuvat
 • verkkokurssin tai -valmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja ThingLinkin käyttökoulutuksen yhteistyössä asiakkaan kanssa

Lue lisää ja ota yhteyttä:

Aleksi Komu

Sales & Partnerships Director 

aleksi@thinglink.com

+358 50 379 3818

Kysymyksiä?

Voit aina ottaa meihin suoraan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Liity myös yhteisöihimme – erityisesti ThingLink Opetuksessa -ryhmään. Olemme todella ylpeitä ryhmistämme ja siitä, miten niissä otetaan vastaan uudet ideat ja jaetaan niitä. Ryhmät toivottavat sinut ilolla tervetulleeksi.

Facebook ThingLink Education | Finland | Italia | Espana | Israel | India 

Twitter ThingLink | ThingLink Education 

Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin osoitteessa education@thinglink.com

Other posts

Featured picture of post "Virtuaalisessa HyGGe-koulussa hyvinvointiteknologia tulee tutuksi tarinoiden avulla"

Six Examples of Interactive Maps

Some inspiring examples of interactive maps created by ThingLink users. Thanks to mobile apps like Google maps, we are now all used to using maps every day that...

Avatars of product experts

Meet ThingLink Experts

If you’d like to learn more about what ThingLink can offer to your company, you can schedule an online meeting with one of our product experts below.

Start now
Create unique experiences with ThingLink! It's easier than you think! Start now