Featured picture of post "5 tapaa käyttää virtuaalisia oppimisympäristöjä sosiaali- ja terveysalalla"

5 tapaa käyttää virtuaalisia oppimisympäristöjä sosiaali- ja terveysalalla

Matias

Miten 3D-mallit ja 360-videot auttavat uusien laitteiden käyttöönotossa ja kesätyöntekijöiden perehdytyksissä? Millaisia tosielämän simulaatioita ensihoidon opetuksessa voisi käyttää? Miten kotihoidon työvaiheisiin voisi tutustua virtuaalisesti aidontuntuisten asiakastarinoiden avulla? Löydät vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin tästä artikkelista, johon on koottu sosiaali- ja terveysalan esimerkkejä ThingLinkin käytöstä.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa ja uusien työntekijöiden perehdytyksissä hyödynnetään yhä enemmän uusia digitaalisia työkaluja. Koulutuksissa voidaan tehdä esimerkiksi virtuaalinen kotihoidon tutustumiskäynti, joka onnistuu myös poikkeusoloissa. Ohjevideot tarjoavat mahdollisuuden kertaukseen ja esimerkiksi sairaalan uusissa tiloissa liikkuminen helpottuu virtuaalikierrosten avulla.

Virtuaalisten oppimisympäristöjen etuna on niiden monipuolisuus. Esimerkiksi ThingLink-työkalun avulla oppimisympäristöihin voi koota monipuolista mediaa selkeäksi, visuaaliseksi kokonaisuudeksi. 360-videot ja -kuvat, 3D-mallit, ohjevideot, infotagit ja upotukset muodostavat yhdessä oppimisympäristön, jossa liikkuminen on intuitiivista ja helppoa. Kuka tahansa voi toimia sisällöntuottajana ja materiaaleja voi päivittää milloin vain.

1. 3D-mallit ja 360-videot sairaanhoitajien koulutuksissa

Sairaala Novassa luotiin virtuaalista koulutusmateriaalia kesätyöntekijöiden perehdytyksiin. Sairaalaan oli hankittu uusia laitteita, joiden käytöstä kaivattiin koulutusmateriaalia. ThingLinkillä luotiin virtuaalinen koulutusmateriaalipaketti, josta kesätyöntekijät ja opiskelijat pääsevät tutustumaan sairaalan tiloihin ja laitteisiin 360-videoiden, ohjevideoiden, 3D-mallien ja mobiilipelin avulla. 3D-mallit tarjoavat mahdollisuuden pyörittää laitteita ja katsoa niitä eri näkökulmista. Sairaalan uusia tiloja voidaan näyttää VR-laseilla myös esimerkiksi työhaastatteluissa, mikä motivoi hakijoita. 

Lue lisää Sairaala Novan hankkeesta täältä.

Koulutusmateriaaleissa käydään läpi akuuttihuoneen laitteiden käyttöä videoiden, infotagien, 3D-mallien ja mobiilipelin avulla.

2. Simulaatiot ja skenaariot ensihoidon opetuksessa

Ammattiopisto Samiedun eWorking-hankkeessa hyödynnetään simulaatio-oppimista, jonka pohjana ovat todelliset ensihoidon tilanteet. ThingLink-koulutusmateriaaleja luodaan potilasluokittelusta, aivohalvauspotilaan hoidosta ja hälytysajosta. Materiaaleja hyödyntävät sekä alan opiskelijat että pelastuslaitoksen työntekijät. 

Opettajat huomasivat, että näistä teemoista ei ollut riittävästi suomenkielistä todentuntuista materiaalia. Simulaatioiden avulla opiskelijat pääsevät tulevaisuudessa harjoittelemaan esimerkiksi onnettomuustilanteeseen saapumista ja potilasluokittelua haastavassa tilanteessa. Simulaation kautta voidaan myös harjoitella päätöksentekoa paineen alla ja käsitellä tilanteen esiin nostamia tunteita. Hoitoalan ammattilaisten luomat simulaatiot etenevät skenaariomaisesti vaihe vaiheelta, hoitoprotokollan mukaisesti. 

Aivohalvauspotilaan hoitopolku -oppimateriaalissa opiskelija harjoittelee oikeaa hoitoprotokollaa skenaarion avulla. Pääset testaamaan oppimateriaalia yllä olevasta upotuksesta.

Samiedun opettajat toimivat hankkeessa kuvaajina ja sisällöntuottajina. ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalvelut tarjoavat tukea tekniseen toteutukseen ja pedagogiseen suunnitteluun. 

“Hoitotyössä protokolla on keskeinen ja skenaariomainen oppiminen sopiikin erityisen hyvin hoitoalan opetukseen.”

Nikki Kotilainen, Samiedu

Lue lisää eWorking-hankkeesta täältä

Lue lisää skenaario-oppimisesta englanniksi täältä.

3. Hyvinvointiteknologia tutuksi tarinoiden avulla

HyGGe-hankkeessa haluttiin tuottaa digitaalista oppimateriaalia hyvinvointiteknologian käytöstä. Tavoitteena oli, että materiaalia voisi käyttää työn lomassa ajasta ja paikasta riippumatta ja että sitä voisi hyödyntää myös poikkeusolojen etäopetuksessa. Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat. Virtuaalisessa oppimisympäristössä käyttäjä pääsee esimerkiksi harjoittelemaan kotihoidon asiakaskäyntejä ja perehtymään päiväkodin turvallisuuteen aidontuntuisten tarinoiden avulla. Osa työntekijöistä ja asiakkaista jännittää hyvinvointiteknologian käyttöä. Tarinan avulla on helppo muistaa, että teknologisten apuvälineiden, kuten turvapuhelimen käyttö lähtee asiakkaan tarpeista. Näin kynnys teknologian käyttöön madaltuu.

Oppimisympäristön ovat rakentaneet 8 oppilaitoksen opettajat ja siinä hyödynnetään useita alustoja. Muun muassa 360-kuvia hyödyntävät vierailut ikäihmisten koteihin toteutettiin ThingLinkillä. HyGGe palkittiin WinNovalla Vuoden pedagoginen teko -kunniamaininnalla. 


Click here to view the accessible version of this interactive content

Kotihoidon pakopelissä pääsee kokeilemaan lähihoitajan arkea asiakaskäynnille. Voit kokeilla peliä yllä olevasta upotuksesta. 

Riittää, kun jakaa opiskelijoille yhden ThingLink-linkin. He saavat sieltä kaiken tarvittavan tiedon.

WinNovan HyGGe-tiimi

Lue lisää HyGGe-projektista täältä.

4. Kotihoidon digitaidot haltuun virtuaalivierailuilla

Kotihoidon työntekijät tarvitsevat työssään monenlaisia digitaitoja. Esimerkiksi etämittaaminen, turvallisuusteknologian käyttö ja Kanta-palvelut voivat kuitenkin tuntua työntekijästä vierailta. Ratkaisuna Tampereen ammattikorkeakoulussa luotiin Kotien Kylä -oppimisympäristö, jossa digitaitoja harjoitellaan omassa tahdissa asiakastarinoiden avulla. Oppija pääsee virtuaalivierailuille aitoihin koteihin ja tutustumaan aidontuntuisiin tarinoihin ja asiakkaiden tarpeisiin. 

Lue lisää Kotien kylä -esimerkistä täältä.

5. Lähihoidon työvaiheet tutuiksi videoilla

Rasekossa luotiin lähihoitajille virtuaalista oppimateriaalia, jonka avulla hoitotyön vaiheisiin pääsisi tutustumaan myös etänä poikkeusoloissa. Esimerkiksi lakanoiden vaihto tulee tutuksi videoiden avulla ja opiskelijat pääsevät harjoittelemaan alan suomen- ja ruotsinkielistä sanastoa ThingLinkiin upotettujen minipelien avulla. 

Raseko_SOTE_videot

Lue lisää Raseko-casesta täältä.

Oletko kiinnostunut ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalveluista?

Tarvitsetko yhteistyökumppania interaktiivisten 360-ympäristöjen suunnitteluun, kuvaamiseen ja rakentamiseen? Kaipaatko tukea koulun tai yrityksen tilojen esittelyssä, perehdytyksissä, koulutuksissa tai verkkokoulutusmateriaalien tuottamisessa? ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalvelut räätälöidään tarpeidesi mukaan ja ne voivat sisältää esimerkiksi:

  • kierroksen tai esittelyn suunnittelun ja toteutuksen interaktiivisten sisältöjen suunnitteluun ja kuvaamiseen erikoistuneen ammattilaisen kanssa
  • kuvaukset ja editoinnin: kuvat, videot, 360-kuvat, 360-videot, drone-kuvat
  • verkkokurssin tai -valmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja ThingLinkin käyttökoulutuksen yhteistyössä asiakkaan kanssa

Lue lisää ja ota yhteyttä:

Aleksi Komu

Sales & Partnerships Director 

aleksi@thinglink.com

+358 50 379 3818

Kysymyksiä?

Voit aina ottaa meihin suoraan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Liity myös yhteisöihimme – erityisesti ThingLink Opetuksessa -ryhmään. Olemme todella ylpeitä ryhmistämme ja siitä, miten niissä otetaan vastaan uudet ideat ja jaetaan niitä. Ryhmät toivottavat sinut ilolla tervetulleeksi.

Facebook ThingLink Education | Finland | Italia | Espana | Israel | India 

Twitter ThingLink | ThingLink Education 

Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin osoitteessa education@thinglink.com

Other posts

Avatars of product experts

Meet ThingLink Experts

If you’d like to learn more about what ThingLink can offer to your company, you can schedule an online meeting with one of our product experts below.

Start now
Create unique experiences with ThingLink! It's easier than you think! Start now