Featured picture of post "Monialaisen oppimiskokonaisuuden visualisointi motivoi oppilaita Louhen koulussa"

Monialaisen oppimiskokonaisuuden visualisointi motivoi oppilaita Louhen koulussa

Matias

Louhen kyläkoulussa Savonlinnassa monialainen oppimiskokonaisuus toteutettiin lukuvuonna 2020-2021 luomalla laaja ja monipuolinen interaktiivinen 360-ympäristö. Teemaksi valittiin koulun lähistöllä oleva Kerimäen kirkko, joka on maailman suurin puukirkko. Oppimiskokonaisuus kattoi niin 360-kuvauksia, valokuvausta, videointia, editointia, haastatteluita, kertomusten kirjoittamista tietotekstiksi, askartelua, käsitöitä kuin ThingLink-kokonaisuuden rakentamista tageineen ja siirtymineen. Suuri osa tästä työstä on 1.-6.-luokkalaisten oppilaiden itse tekemää. Kokonaisuus toimiikin erinomaisena esimerkkinä siitä, miten hienoja ja monipuolisia kokonaisuuksia oppilaat voivat luoda yhdessä opettajien ohjauksessa.

Monialainen oppimiskokonaisuus

Maailman suurin puukirkko -projekti valittiin tänä vuonna Louhen koulun monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi. Opetussuunnitelman mukaisesti koulussa valitaan joka vuosi teema, jossa toteutuvat laaja-alaiset osaamisalueet, kuten monilukutaito, oppimaan oppiminen sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Monialainen oppimiskokonaisuus ylittää oppiainerajat ja Louhen koulun tapauksessa siinä yhdistyvätkin muun muassa äidinkieli, kuvaamataito, käsityö, musiikki ja historia. Kerimäen puukirkko valittiin aiheeksi, koska se on osa paikallishistoriaa ja samalla tunnettu nähtävyys. Louhen koulun opettajat Kari Niittymäki, Liisa Nivala ja Heidi Torvinen päättivät luoda Maailman suurin puukirkko -projektista ThingLink-oppimiskokonaisuuden yhdessä oppilaiden kanssa, oppilaiden omaa tekemistä painottaen. Rakennettiin visuaalinen ThingLink-oppimiskokemus interaktiivisten kuvien, videoiden, taustamusiikin, linkkien ja 360-median avulla. Ajatuksena oli osoittaa, että pienessäkin koulussa voidaan tehdä suurta, mikä osaltaan myös osoittaa kyläkoulujen yhteisöllisyyden ja tärkeyden.

Kerimäki_pääsivu

Oppimiskokonaisuuden pääsivu

Projektin aikana oppilaat pääsivätkin harjoittelemaan monilukutaitoa, kommunikaatio- ja esitystaitoja sekä monimediaalista itseilmaisua. Kokonaisuus sisältää myös oppilaiden luovia töitä: laulua sekä kuvataide- ja käsitöitä. Monialaisen oppimiskokonaisuuden tulee kestää vähintään viikko, josta osa toteutettiin eri oppiaineiden tunneilla ja osa projektipäivinä. Työ jaettiin sekä syksylle 2020 että keväälle 2021.

Erityistä hankkeessa on oppilaiden keskeinen rooli sekä oppimiskokonaisuuden sisällöntuottajina että ThingLink-ympäristön rakentajina. He muun muassa haastattelivat, nauhoittivat ja purkivat kirkon työntekijän haastattelua kirkon historiasta, kirjoittivat tietotekstiä haastatteluiden pohjalta, kuvasivat ja videoivat kirkon tiloja, piirsivät, lauloivat, tekivät käsitöitä kuten marmorointia, kirkon malleja Finnfoamista ja puukirstuja sekä suunnittelivat 3D-pienoismalleja ja tulostivat niitä. Lisäksi oppilaat loivat valtaosan ThingLink-kokonaisuudesta tageineen. Oppilaat saivat itse päättää, tulevatko heidän työnsä esille virtuaaliseen kokonaisuuteen.

Työssä olivat tukena paitsi omat opettajat myös kirkon henkilökunta ja laajempi yhteisö: esimerkiksi paikalliselta droneharrastajalta saatiin dronevideot käyttöön, kanttori lähetti äänitteen taustamusiikiksi ja rovasti auttoi oppilaita paikan päällä ja kertoi historiasta.

Kerimäki_Drone

Dronevideo vie kirkon ympäri.

Ajatuksena oli alusta asti, että projektissa ei teetetä väkisin kaikkia vaiheita kaikilla oppilailla, vaan edetään heidän kiinnostuksensa mukaisesti, kaikkien vahvuuksia ja toiveita kunnioittaen. Osa oppilaista oli erityisen kiinnostuneita tieto- ja viestintätekniikasta ja he tekivät enemmän ThingLink-taittoa. Kari toteaakin, että hän esitteli aikaisempia ThingLink-projekteja ja ThingLinkin käyttöä kaikille oppilaille, ja sitten tehtävät jaettiin oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Välillä oppilaat eivät meinanneet malttaa lähteä edes välitunnille, mikä osoittaa, että projekti todella vei mennessään.

Kantavana ajatuksena oli, että kun kerran harjoitellaan esimerkiksi TVT-taitoja, tehdään se mielekkäästi ja hauskasti paneutumalla kiinnostavaan kokonaisuuteen ja luomalla kokonainen interaktiivinen maailma, jonka esittelystä yhteisölle voi myöhemmin olla ylpeä. Kari toteaakin, että tällainen monimediainen sisällön rakentaminen oli oppilaille huomattavasti mielenkiintoisempaa ja luovempaa kuin perinteinen monisteen täydentäminen paikallisesta kirkosta.

Kerimäki_omia töitä

Matkan varrella nähdään myös oppilaiden omia töitä – esimerkiksi 3D-malleja ja puukirstuja.

Aikaisemmat ThingLink-projektit

Ennen nykyistä projektia Kari on luonut oppilaidensa kanssa ThingLink-kokonaisuuksia muun muassa Savonlinnan pääkirjasto Joelista. Tuolloin Kari kävi oppilaineen ottamassa 360-kuvia kirjaston uusista tiloista ja oppilaat pääsivät myös harjoittelemaan tekstien kääntämistä englanniksi. Hän on luonut oppilaiden kanssa myös Sienimetsän salaisuus -kokonaisuuden, jossa katsoja pääsee interaktiiviselle metsäretkelle. Kokonaisuutta varten käytiin metsässä kuvaamassa, otettiin 360-kuvia ja oppilaat kirjoittivat tarinan katkelmia, joista Kari koosti taustatarinan esitykselle. Lopputuloksena on pelillinen kokonaisuus, rosvot ja poliisit -tarina, jossa käyttäjä pääsee etsimään sienten alta rosvojen piilottamaa sormusta.

Kari kannustaakin opettajia pohtimaan luovasti paikallisia kiinnostavia nähtävyyksiä ja opetussuunnitelman teemoja projektien aiheeksi. Kun sopiva aihe löytyy, sekä oppilaiden että opettajien motivaatio tekemiseen kasvaa ja uusien taitojen opettelu – esimerkiksi 360-kuvaaminen – on merkityksellistä, kun taitoja pääsee heti käyttämään konkreettisesti esityksen luomiseen.

ThingLinkin käyttökokemukset

Kari oli hyödyntänyt ThingLinkiä jo aikaisemmissa tehtävissään eri luokkien kanssa, joten käyttöönotto oli luontevaa myös tässä projektissa. Vuosien varrella ThingLink oli myös kehittynyt entistä monipuolisemmaksi ja käyttöliittymältään helppokäyttöisemmäksi. Videoiden, kuvien ja äänen lisääminen onnistui vaivattomasti ja esimerkiksi Canva-integraatio keräsi kiitosta. Kari toteaakin, että projektin loppupuolella hän loi itse Canvalla taustakuvia projektiin, jotta hanke ehdittäisiin saada valmiiksi, mutta yhtä hyvin oppilaatkin olisivat osanneet luoda ne ajan salliessa. Osa oppilaista pääsi joka tapauksessa tutustumaan Canvan käyttöön ja harjoittelemaan sitä. ThingLink oli oppilaille helppo ja mieluisa käyttää ja siitä löytyi monipuolisesti mahdollisuuksia erilaisten tagien, siirtymien ja upotusten muodossa. Sisällöntuotantoa oppilaat tekivät sujuvasti ja yhteistyössä pareittain tai pienessä ryhmässä tehtäviä jakaen: yhdessä kuunneltiin nauhoja ja pohdittiin Thinklinkiin laitettavan tietotekstin sisältöä ja muotoa.

Monipuolista tagien käyttöä

Maailman suurin puukirkko -kierros lähtee liikkeelle selkeästä Canva-integraatiolla luodusta taustakuvasta, josta pääsee siirtymillä tutustumaan tarkemmin projektin taustaan, sen tekijöihin, kirkon pohjakuvaan ja itse kierrokselle ulko- ja sisätiloihin.Kerimäki_Sisätilat1

Kierros alkaa Canvalla luodusta taustakuvasta. Oppilaat ovat kirjoittaneet tageihin tietotekstiä haastatteluiden pohjalta. 

Kierroksessa on käytetty monipuolisesti erilaisia tagityyppejä: 360-ympäristöön on upotettu oppilaiden kirjoittamaa tietotekstiä, jonka he ovat koostaneet haastatteluiden pohjalta, kuvia tiloista ja omista töistä, taustamusiikkia, katkelmia haastatteluista äänitteinä ja upotettuja videoita esimerkiksi 3D-tulostuksesta. Oppilaat ovat tehneet valtaosan paitsi sisällöistä myös ThingLink-taitosta.

Kerimäki_pohjakuva-1

Pohjakuva tageineen auttaa tilassa suunnistamisessa.

Palaute ja jatkoideat

Oppilaat innostuivat projektista etenkin sen loppuvaiheessa, kun oma kuvaus-, videointi- ja kirjoitustyö alkoi konkretisoitua immersiiviseksi ThingLink-kokonaisuudeksi. Valmis kokonaisuus jaettiin koulun facebook-sivuilla ja Wilmassa ja palaute on ollut todella positiivista. Oppilaat ja vanhemmat ovat päässeet näyttämään kokonaisuutta ylpeinä sukulaisille ja yhdessä on todettu, että pienessäkin koulussa voidaan yhdessä saada aikaan jotakin suurta.

Jatkossa Kari aikoo jatkaa ThingLinkin hyödyntämistä muissakin projekteissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Hän toteaakin, että teemoja onneksi riittää: esimerkiksi liikenne, lähimetsä tai oman koulun esittely sopivat hyvin yhteisiksi projekteiksi. Jokaisesta kunnasta löytyy myös paikallinen museo, johon voidaan tutustua tarkemmin ja tehdä siitä ThingLink-kokonaisuus. Tulevissa projekteissa Kari haluaisi kokeilla myös omien ikonien käyttöä tageissa ja lisätä oppimiskokonaisuuksiin tietokilpailukysymyksiä oppilaille esimerkiksi upotetuilla Google Forms -lomakkeilla. Hän aikoo testata myös ehdollisia siirtymiä, joissa oppilaat vastaavat kysymykseen ennen siirtymistä seuraavaan osioon.

Kari kannustaa myös muita opettajia kokeilemaan projekteja ja luomaan ensin vaikka pienen kokonaisuuden oppilaita ja opettajaa innostavasta teemasta. Hän korostaa myös tiedon ja hyvien kokemusten jakamista kouluissa: esimerkiksi videointia ja kuvaamista tuntevat opettajat voivat opettaa taitoja muillekin. Pääasia on, että pääsee tekemisen alkuun – tukea kyllä löytyy esimerkiksi muilta opettajilta ja myös osoitteesta support@thinglink.com.

Kysymyksiä?

Voit aina ottaa meihin suoraan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Liity myös yhteisöihimme – erityisesti ThingLink Opetuksessa -ryhmään. Olemme todella ylpeitä ryhmistämme ja siitä, miten niissä otetaan vastaan uudet ideat ja jaetaan niitä. Ryhmät toivottavat sinut ilolla tervetulleeksi.

Facebook ThingLink Education | Finland | Italia | Espana | Israel | India 

Twitter ThingLink | ThingLink Education 

Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin osoitteessa

 education@thinglink.com 

 

Other posts

Avatars of product experts

Meet ThingLink Experts

If you’d like to learn more about what ThingLink can offer to your company, you can schedule an online meeting with one of our product experts below.

Start now
Create unique experiences with ThingLink! It's easier than you think! Start now