Featured picture of post "Rasekossa lähihoidon ja logistiikan oppimisympäristöjä luodaan ThingLinkillä"

Rasekossa lähihoidon ja logistiikan oppimisympäristöjä luodaan ThingLinkillä

Matias

Lähihoitajien ja logistiikan alan koulutuksessa käsillä tekeminen on avainasemassa. Poikkeusoloissa Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rasekon opettajat ovat luoneet ThingLinkillä virtuaalisia oppimisympäristöjä, joiden avulla harjoitellaan esimerkiksi lakanoiden vaihtoa sairaalassa ja trukilla ajoa. Opiskelijat voivat tutustua taitoihin kotoa käsin ja ovat näin valmiimpia siirtymään lähiopetukseen.

Taitoihin tutustumista etäopetuksessa

Raseko eli Raision seudun koulutuskuntayhtymä toimii Varsinais-Suomessa ja siellä voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja sekä lisäkoulutusta. Kaiken kaikkiaan Rasekossa voi opiskella 52 eri tutkintoon, mukaan lukien lähihoitajan, logistiikan ja metallialan perustutkinnot.

Etäopetukseen siirtymisen myötä Raision kampuksella työskentelevä hoitotyön lehtori Riikka Eronen päätti kollegoidensa Anna Valtasen ja Jonna Maierin kanssa luoda ThingLinkillä interaktiivisia oppimateriaaleja, jotta opiskelijat pääsisivät tutustumaan hoitotyöhön myös kotoa käsin. Riikka kertoo, että sosiaali- ja terveysalalla erityisesti aseptiikka eli infektioiden synnyn estäminen kaipasi uusia digitaalisia oppimateriaaleja, minkä vuoksi tiimi keskittyi tähän teemaan. 

Metallin ja logistiikan lehtori Markus Mansikka puolestaan halusi luoda opiskelijoille virtuaalisen materiaalipaketin, jonka avulla he pääsisivät tutustumaan trukilla ajamisen perusteisiin myös etäopetusaikana. ThingLinkin pääkäyttäjänä Rasekolla toimiva Markus tutustutti myös muiden alojen opettajat interaktiivisten sisältöjen luomiseen.

Lähihoitajien oppimisympäristö

Haaveena pakohuonepeli

Riikka, Anna ja Jonna innostuivat interaktiivisten oppimateriaalien tarjoamista mahdollisuuksista, kun ThingLinkin pääkäyttäjänä Rasekolla toimiva Markus esitteli alustan toimintaa sosiaali- ja terveysalan opettajille. Syntyi haave luoda kevyt ja vauhdikkaasti etenevä aseptiikka-aiheinen pakohuonepeli, jossa opiskelijat voisivat kartuttaa tietojaan ja harjoitella hoitotyötä vauhdikkaan pelin maailmassa oikeissa konteksteissa hoitotyön haasteita ratkoen. Haaveena oli myös hyödyntää VR:ää pakohuonepelissä niin, että tehtäviä tekevä opiskelija pääsisi etenemään hoitotyön tehtävissä loogisessa järjestyksessä ja keräilemään tavaroita ohjaimilla samalla, kun muu ryhmä voisi seurata ja kannustaa katsoen tapahtumia isolta näytöltä. 

Raseko_SOTE_videot

Oppimisympäristössä käydään läpi muun muassa lakanoiden vaihto videoiden avulla. 

Tiimi on aloittanut haaveen toteuttamisen luomalla ThingLinkiin monipuolista materiaalipankkia videoineen, peliupotuksineen ja info-tageineen. Pakohuonepeli tulee rakentumaan vähitellen tämän materiaalipankin pohjalta. ThingLink on tuntunut helpolta käyttää, mikä on kannustanut erilaisten ratkaisujen kokeiluun. Riikka toteaakin, että onneksi etä- ja digiopetuksessa on nykyään niin paljon vaihtoehtoja ja potentiaalia niin, että opetus voidaan toteuttaa hyvin poikkeusoloissakin.

Materiaalipaketti etäopetuksen tueksi

Riikka, Anna ja Jonna loivat valtaosan lähihoidon opetuksen materiaaleista itse, mukaan lukien kuvat ja videot. Tiedottajalta saatiin tukea videoiden tekoon ja tekstityksiin, jotta videot olisivat mahdollisimman saavutettavia. Oppimateriaalikokonaisuuteen on yhdistetty myös kielten opiskelua: kielten tehtäviä on sijoitettu muun materiaalin oheen, oikeaan kontekstiin. Selkokielisyys ja kielellinen saavutettavuus esimerkiksi tekstitysten kautta on tärkeää myös siksi, että monille opiskelijoille suomi tai ruotsi ei ole äidinkieli ja he opettelevat näitä kieliä osana opintojaan. 

Raseko_SOTE_spel

Opiskelijat pääsevät muun muassa testaamaan sanastoaan ruotsiksi.

Oppimisympäristö sisältää muun muassa opetusvideoita lakanoiden vaihdosta, kurkistuksia varastoihin ja mahdollisuuksia selvittää jo etukäteen, miten tavarat on sijoiteltu eri hyllyihin ja mitä säilytetään eri tiloissa. Oppimateriaalissa on hyödynnetty myös minipelejä upotuksina sekä suomeksi että ruotsiksi, mikä on kannustanut opiskelijoita testaamaan taitojaan oikeassa kontekstissa molemmilla kielillä. 

Kokemuksia ja palautetta 

Lähihoidon oppimisympäristö toimii tällä hetkellä materiaalipankkina, jonka sisältöjä eri opettajat hyödyntävät Rasekon opetuksessa. Palautetta on saatu erityisesti jo työelämässä olevilta alan aikaisemmilta opiskelijoilta, jotka tuntevat sekä käytännön työn osaamistarpeet että opintojen arjen. Aikaisemmat opiskelijat ovatkin kokeneet materiaalin hyödyllisenä ja hienona apuna tuleville opiskelijoille. Mahdollisuutta palata katsomaan esimerkiksi opetusvideoita itselle sopivalla hetkellä arvostetaan ja erityisesti upotuspelit keräävät suosiota. Käyttäjät painottavat myös valtavaa potentiaalia, jota oppimisympäristö tuo tullessaan: eri sisällöntuottajat voivat lisätä rajattomasti materiaaleja, tehtäviä ja upotuspelejä sekä päivittää sisältöjä tarvittaessa. Materiaalipankki toimii myös hyvänä pohjana tulevaisuuden pakohuonepelille.

Mitä seuraavaksi? 

Tulevaisuudessa Riikka, Anna ja Jonna aikovat jatkaa pakohuonepelin rakentamista oppimateriaalipaketin pohjalta. Työ sujuu mukavasti hyvässä tiimissä. Lisäksi heillä on haaveissa ensiapuun ja kotihoitoon liittyvien materiaalien luominen. Kotihoitoon liittyvä ThingLink-oppimisympäristö on luotu myös Tampereen ammattikorkeakoulussa – voit lukea lisää blogikirjoituksestamme täältä. Tulevaisuudessa Rasekon tiimi haluaisi hyödyntää myös VR:ää osana pakohuonepelejä – etenkin ratkaisut, joissa muu ryhmä voisi seurata pelaajan etenemistä suurelta näytöltä ja päästäisiin heti keskustelemaan pelimaailman ratkaisuista. 

Logistiikan oppimisympäristö

Virtuaalista opastusta

Trukin kuljettajan työssä käsillä tekeminen on ensisijaista ja taidot opitaan ajaessa. Keskeistä on vieressä tapahtuva, konkreettinen ohjaus. Poikkeusolot ja etäopetukseen siirtyminen toivatkin haasteita logistiikka-alan perustutkinnon opetukseen. Logistiikan opettajana toimiva Markus Mansikka päätti luoda ThingLinkillä trukin kuljettajan tehtäviin perehdyttävän oppimateriaalin. Tavoitteena oli luoda virtuaalista, interaktiivista oppimateriaalia, jotta opiskelijat voisivat tutustua ajon perusteisiin jo etäopetuksessa ja heillä olisi perustiedot hallussa siinä vaiheessa, kun lähiopetus olisi taas mahdollista ja he pääsisivät oikeasti trukin kyytiin.

360-kuvia, videoita ja Microsoft Forms -tehtäviä

Markus loi oppimateriaalin hyödyntäen myös valmiita trukkien esittelyvideoita ja ilmaisia, käytettävissä olevia kuvia sekä linkkejä lisätiedon äärelle. Osan videoista hän kuvasi Rasekon 360-kameralla ja järjestelmäkameralla sekä editoi videot. Markus päätti kokeilla myös ThingLinkiin upotettavia Microsoft Forms -lomakkeita opiskelijoiden tehtävinä ja oli tyytyväinen niiden helppokäyttöisyyteen. Kun opiskelija palauttaa lomakkeen ThingLinkissä, kyselyn luonut opettaja pääsee arvioimaan vastauksia ja opiskelijan saavuttamia taitoja.

Raseko_trukkimallit

Opiskelija tutustuu eri trukkimalleihin ja täyttää upotettuja Microsoft Forms -kyselyitä.

Markus käytti myös ehdollisia siirtymiä, joissa opiskelija vastaa teemaa koskevaan kysymykseen ennen siirtymistään seuraavaan osioon. Hän ilahtui myös ThingLinkin uudesta Canva-integraatiosta, jonka avulla ThingLinkissä käytettävien taustakuvien luominen Canvalla on entistä helpompaa esimerkiksi erilaisten mallipohjien avulla. Hän aikookin jatkossa hyödyntää ominaisuutta taustakuvien luomisessa. 

Raseko_trukki_ehdollinen siirtyma

Ehdollisissa siirtymissä opiskelijat vastaavat kysymykseen ennen siirtymistä syventävään tietoon.

Selkeyttä arvostettiin

Trukin kuljettajan oppimateriaalipaketti on ollut Rasekon opiskelijoilla käytössä nyt muutaman kuukauden ja se on jaettu myös Speciaan ja Luoviin. Markus odottelee parhaillaan lisää palautetta luomansa Microsoft Forms -kyselyn kautta. Tähän mennessä palaute on ollut positiivista ja käyttäjät tyytyväisiä. He ovat arvostaneet myös oppimateriaaliin kuuluvia Microsoft Forms -tehtäviä, jotka ovat auttaneet opiskelijoita pohtimaan keskeisiä teemoja, ratkomaan käytännön caseja ja perustelemaan päätöksiään. Myös erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ovat kokeneet materiaalit toimiviksi ja selkeiksi, mikä on ollut ilahduttavaa saavutettavuuden kannalta. 

Mitä seuraavaksi? 

Markus haluaa seuraavaksi luoda vastaavia ThingLink-kokonaisuuksia myös muista tutkinnon osista. Erityisesti 360-kuvat esimerkiksi varastoista, hyllytyksistä ja keräilystä auttaisivat opiskelijoita näkemään työpaikkojen käytännön toimintaa. Markus toivookin pääsevänsä tekemään kuvauksia paikallisten yritysten tiloissa, jotta opiskelijat voisivat harjoitella taitojaan aidoissa kontesteissa. 

Kysymyksiä?

Voit aina ottaa meihin suoraan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Liity myös yhteisöihimme – erityisesti ThingLink Opetuksessa -ryhmään. Olemme todella ylpeitä ryhmistämme ja siitä, miten niissä otetaan vastaan uudet ideat ja jaetaan niitä. Ryhmät toivottavat sinut ilolla tervetulleeksi.

Facebook ThingLink Education | Finland | Italia | Espana | Israel | India 

Twitter ThingLink | ThingLink Education 

Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin osoitteessa

 education@thinglink.com 

 

Other posts

Avatars of product experts

Meet ThingLink Experts

If you’d like to learn more about what ThingLink can offer to your company, you can schedule an online meeting with one of our product experts below.

Start now
Create unique experiences with ThingLink! It's easier than you think! Start now