Featured picture of post "ThingLink ja Helsingin yliopisto sopivat monivuotisesta yhteistyöstä"

ThingLink ja Helsingin yliopisto sopivat monivuotisesta yhteistyöstä

Matias

Suomalainen koulutusteknologiayritys ThingLink ja Helsingin yliopisto ovat sopineet monivuotisesta yhteistyöstä. Yhteistyö valjastaa interaktiiviset kuvat, videot ja virtuaalikierrokset opetuksen ja oppimisen tueksi Suomen suurimmassa yliopistossa.  

KaappausAteneumista

Taidekasvatuksen opiskelijat toteuttivat interaktiivisen kuvaprojektin yhteistyössä Kansallisgallerian ja Eurooppalaisen koulun kanssa. Kuva: Martina Paatela-Nieminen

Helsingin yliopistolla on panostettu viime vuosina videoviestinnän välineisiin niin tiloissa kuin myös sovelluksien muodossa. Tavoitteena on tarjota henkilökunnalle ja opiskelijoille välineitä, joita he voivat hyödyntää arjessaan mahdollisimman helposti. 

“Etäopetukseen ja -oppimiseen on haettu vakiintuneiden ratkaisujen rinnalle myös uusia välineitä, joilla voidaan vastata myös vielä pinnan alla kupliviin uusiin tarpeisiin. Tällaisiksi tunnistettiin esimerkiksi 360-materiaalit ja erilaiset interaktiiviset kuva- ja videosisällöt. Uudenlaisilla välineillä voidaan rikastuttaa opetusta esimerkiksi erilaisten tehtävien ja työskentelytapojen muodossa, ” toteaa Mikko Halonen, Helsingin yliopiston verkko-opetuksen koordinaattori.

 “Koronaepidemian myötä etäopetuksen ja siihen käytettävien välineiden tarve kasvoi hetkessä valtavasti, mikä asetti paineita myös tukeen ja ohjeiden tuotantoon. Yliopistolla käytössä olevan oppimisympäristön rinnalla alettiin hyödyntää aiempaa enemmän esimerkiksi erilaisia videon tuotantotapoja ja vuorovaikutteisen etäyhteyden mahdollistavia ratkaisuja.”  

Monet Helsingin yliopiston yksittäisistä opettajista on käyttänyt Thinglinkiä jo vuosia.  Alunperin koko ThingLink sai myös alkunsa Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikössä, jossa  ThingLinkin perustaja Ulla-Maaria Koivula oli tohtoriopiskelijana.  Hyvän palautteen ja erilaisten käyttömahdollisuuksien kannustamana vuonna 2019 aloitettiin pilotointivaihe, josta edettiin koko kampuksen kattavaan sopimukseen.

“Kokeilujakson jälkeen erityisesti yliopiston digiloikassa olevat koulutusohjelmat antoivat hyvää palautetta ja toivoivat voivansa käyttää ohjelmaa jatkossakin. Esimerkiksi Farmasian ja proviisorin koulutusohjelma käytti ThingLinkiä virtuaaliapteekin tekemiseen”, toteaa yliopiston opetusteknologipalveluiden palvelupäällikkö Sari Koski-Kotiranta. 

“ThingLink tuo helpon ja kustannustehokkaan menetelmän tuottaa monimediaista oppimateriaalia. Käytön laajentuessa saamme varmasti eri tieteenaloilta uudentyyppisiä käyttötapoja. Hienoa, että voimme tarjota työkalun myös opiskeliljoiden käyttöön.”

ThingLink-teknolologialle löytyy monia sovellusalueita Helsingin yliopistossa. Yksi näistä on kuvataiteen opetus. Yliopistonlehtori Martina Paatela-Nieminen kasvatustieteiden osastolta on käyttänyt ThingLinkiä kolmella kurssilla, jotka ovat osa Helsingin yliopiston kuvataiteen didaktiikan perusopintokokonaisuutta. 

“Ensimmäisen kerran kokeilimme ohjelmaa ympäristökurssilla 2018. Silloin opiskelijat tutkivat omaa ympäristöään taiteen keinoin ja ottivat valitsemistaan paikoista video-, kuva- ja äänitiedostoja, jotka upottivat 360-valokuvaan. Toisen kerran kokeilimme ThingLinkiä 2020 kuvataidekasvatuskurssilla, jossa teimme yhteistyötä museolehtori Erica Othmanin kanssa Ateneumin taidemuseosta ja luokanopettaja Tuija Itkosen kanssa Helsingin eurooppalaisesta koulusta. Kolmas kerta, jolloin sovellamme ThingLinkiä on ympäristökurssi, joka on parhaillaan menossa. Koronaepidemian takia tavoitteita on täytynyt supistaa siten, että 360-kameran mahdollisuuksien tutkiminen on jätetty vapaaehtoiseksi. Opiskelijoita on rohkaistu kokeilemaan 360-videota ja tarinankerrontaa ThingLinkissä.”

Paatela-Niemisen mukaan ThingLink on visuaalinen ohjelma, jolla voi rakentaa monia erilaisia kokonaisuuksia kuvataiteen opetukseen ja/tai oppimiseen. Opetus- tai oppimiskokonaisuus voi perustua yhteen kuvaan, johon on upotettu aihetta syventäviä linkkejä. Vaihtoehtoisesti on myös mahdollista luoda tarinallinen kuvajatkumo linkkeineen.

“Ajattelunvälineenä ThingLink taipuu yksilölliseen ja ryhmän yhteiseen käyttöön. Se sopii mielestäni erityisen hyvin monilukutaitoon, joka perustuu laajaan tekstikäsitykseen. Parasta ThingLinkissä on mielestäni mahdollisuus yhdistää toisiinsa erilaisia medioita ja tekstejä ja luoda niiden välisiä intertekstuaalisia merkitysverkostoja. Kuvataiteen opetuksessa ThingLink laajentaa visuaalista tekstiä, eli kuvaa kulttuuriin, jolloin opetus ja oppiminen tapahtuu sosiokulttuurissa ja medioitten välisissä verkostoissa.”

Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat pääsevät kirjautumaan ThingLinkin palveluun Office 365 -tunnuksilla tai Microsoft Teamsin kautta. Opettajat voivat tehdä interaktiivisia oppimateriaaleja, videoluentoja ja virtuaalikierroksia yksittäisille ryhmille tai kutsua opiskelijat työstämään esityksiä jaettujen kansioiden kautta. Kaikki ThingLinkillä tehdyt oppimateriaalit ovat luettavissa eri kielillä Microsoftin syventävän lukuohjelman kautta, joka on integroitu ThingLinkin teknologiaan.

Other posts

Avatars of product experts

Meet ThingLink Experts

If you’d like to learn more about what ThingLink can offer to your company, you can schedule an online meeting with one of our product experts below.

Start now
Create unique experiences with ThingLink! It's easier than you think! Start now