Featured picture of post "CLEMET-hankkeen interaktiivinen oppimisympäristö kuvaa yhteishakua miettiville nuorille autoalan ja liikkumisen tulevaisuutta"

CLEMET-hankkeen interaktiivinen oppimisympäristö kuvaa yhteishakua miettiville nuorille autoalan ja liikkumisen tulevaisuutta

Matias

Millaista voisi olla tulevaisuuden ympäristöystävällinen liikenne? Millaisia työpaikkoja autoalan tulevaisuus voisi tarjota? Miten ilmastonmuutos huomioidaan alan opinnoissa? CLEMET-hankkeessa luotu katsaus ajoneuvoalan opiskeluun ja tulevaisuuteen on toteutettu ThingLinkillä ja se tarjoaa vastauksia yhteishakua pohtivien nuorten kysymyksiin. Cleantech mobility education for tomorrow (CLEMET) -hankkeessa ovat mukana Metropolia Ammattikorkeakoulu, Laurea, Omnia, VTT ja Espoon kaupunki.

Cleantech-yhteistyöhanke

Cleantech mobility education for tomorrow (CLEMET) -hankkeessa kehitetään ajoneuvoalan koulutusta, luodaan uudenlaisia oppimisympäristöjä ja tuetaan alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa ovat mukana Metropolia Ammattikorkeakoulu, Laurea, Omnia, VTT ja Espoon kaupunki ja sitä on ollut rahoittamassa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankkeen tavoitteena on vastata liikkumisen ja autoalan muutoksiin tuottamalla uudenlaisia oppimisympäristöjä, koulutuksia ja toimintatapoja yhdistäen eri tutkimuslaitosten ja yritysten resursseja ja parhaita käytäntöjä. 

CLEMET-pääsivu

ThingLink-kokonaisuuden aloitussivu.

Salla Kuuluvainen (Laurea), Aleksi Malinen (Metropolia) ja Milla Åman Kyyrö (Metropolia) toimivat työryhmässä, jonka tavoitteena oli luoda alaa esittelevä ThingLink-kokonaisuus osana CLEMET-hanketta. Kokonaisuuden tavoitteena oli tarjota yhteishakua pohtiville opiskelijoille tietoa autoalan ja liikkumisen tulevaisuudesta, opintojen käytännöistä ja ajoneuvoalan koulutuksesta Suomessa. Lisäksi kokonaisuus tarjoaa tietoa CLEMET Living lab -konseptista, jossa kartoitetaan tulevaisuuden cleantech-teknologiaan liittyviä osaamistarpeita ja kehitetään tarpeisiin vastaavaa täydennyskoulutusta ja osaamisympäristöjä Espoon Cleantech Gardeniin, joka on bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymä.

CLEMET living lab

CLEMET Living Lab -konseptista opitaan interaktiivisen tietokortin avulla.

Helposti lähestyttävä katsaus tulevaisuuteen

Ajatuksena työryhmällä oli tarjota nuorille helposti lähestyttävä yleiskuva alasta: mitä alalla voi opiskella, millaista opiskelu on käytännössä, millaisia muutoksia alalla on tulossa esimerkiksi ilmastonmuutoksen näkökulmasta sekä millaisia koulutuspolkuja, työpaikkoja ja työtehtäviä alalla on. ThingLink-kokonaisuuden avulla niin opiskelijat kuin opettajatkin pääsevät myös pohtimaan, miten alan koulutusta ja täydennyskoulutusta voidaan uudistaa työelämälähtöisesti. Kohderyhmäksi valittiin erityisesti yhteishakua pohtivat nuoret. Lisäksi sisällöt palvelevat alan työntekijöitä, jotka pohtivat autoalan murrosta, ja kokonaisuus toimii yleiskatsauksena kaikille aiheesta kiinnostuneita. 

CLEMET_Metropolia2

Metropolian tiloissa tutustutaan muun muassa autoalan koulutukseen Suomessa ja käydään hitsaus- ja konetekniikan tiloissa.

Kokonaisuus koostuu eri oppilaitoksissa otetuista 360-kuvista, tietovinkeistä, lisätietolinkeistä, videoista, aikaisempien opiskelijoiden ja ammattilaisten haastatteluista, podcasteista ja erilaisista näkökulmista alaan. Tavoitteena oli luoda sisällöistä mahdollisimman monipuoliset, mutta helposti lähestyttävät ja miellyttävät käyttää. Hankkeessa on hyödynnetty ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalveluita. ThingLinkin asiantuntijatiimi tuki ThingLink-kokonaisuuden suunnittelussa, aikataulutuksessa ja käytännön toteutuksessa. Myös kokonaisuudessa nähdyt 360-kuvat, tiloja esittelevät kuvat ja alan ammattilaisten haastattelut on tuotettu osana ThingLinkin tuotantopalvelua. 

Alusta vastasi tarpeisiin

ThingLink valikoitui alustaksi työryhmässä yhteistyön visioinnin kautta. Ensin hankkeessa pohdittiin, mitä alan eri oppilaitosten yhteistyö voisi olla ja millaisia haaveita kullakin olisi. Toiveena oli luoda visualisaatio alan tulevaisuudesta, johon olisi helppo lisätä erilaista mediaa ja jossa pääsisi tutustumaan esimerkiksi koulujen tiloihin 360-kuvilla, videoita katsoen ja lisätietoja lukien. ThingLink päätettiin ottaa alustaksi, koska se tuki näiden toiveiden toteutusta. Alustan käyttö mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen ympäri Suomea matkustushaasteista huolimatta ja ThingLinkin avulla voidaan konkretisoida monipuolisesti, millaista käytännön opiskelu on. Kokonaisuudessaan ThingLink on tuntunut helpolta käyttää ja tukea on tarvittaessa saanut avoimiin kysymyksiin. Canva-integraatio valmiine sapluunoineen helpotti taustakuvien editointia. Tiimi arvosti myös tuotantopalveluita, mikä helpotti sisältöjen työstämistä.

360-kuvia, podcasteja ja visualisointeja

Hanketiimi on erityisen tyytyväinen 360-kuviin, joiden kautta opiskelijat pääsevät tutustumaan etänä koulujen tiloihin, opintoihin ja laitteisiin konkreettisesti. Tagien avulla kuvista saatiin luotua immersiivinen kokonaisuus, jossa käyttäjä saa helposti lisätietoa esimerkiksi linkkien, haastatteluiden ja podcastien avulla. 

CLEMET_robottibussi

Metropolian autolaboratoriossa päästään robottibussin kyytiin.

Oppimisympäristöön on luotu siirtymillä ja Canva-integraation avulla myös tietokortteja, jotka tarjoavat visuaalisessa muodossa lisätietoja esimerkiksi tulevaisuuden liikkumisesta, ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista alaan sekä äly- ja verkottuneesta liikenteestä. Oppimisympäristöön haluttiin valita mahdollisimman monipuolisesti materiaalia, joka innostaisi nuoria. Podcastit, upotetut asiantuntijahaastattelut, lisätietovinkit ja TED Talk -videot rikastavat sisältöjä ja tarjoavat jokaiselle mielenkiintoista katsottavaa ja kuunneltavaa. 

CLEMET_tulevaisuuden liikenne

Tietokorttien avulla tutustutaan muun muassa tulevaisuuden liikkumiseen podcastien, linkkien sekä video- ja sivustoupotusten kautta. 

Kokemuksia ja jatkohaaveita

Oppimisympäristön suunnitteluvaiheessa nuorten kanssa päästiin pitämään myös työpaja, jossa koottiin nuorten toiveita ja kuultiin, millaisista visualisaatioista he pitäisivät eniten. Lomien jälkeen päästään kuulemaan tarkempia kommentteja loppuratkaisusta. Tähän mennessä muun muassa ohjausryhmältä saatu palaute on ollut positiivista ja erityisesti monipuolisuutta, visuaalisuutta ja 360-kuvauksia on kehuttu – tuntui, että sisältö heräsi eloon, kun se saatiin tägättyä oikeisiin konteksteihin 360-kuvissa. Onneksi kuvaukset onnistuivat poikkeusoloista huolimatta. 

Sisältöjen tuottaminen monialaisessa työryhmässä vei toki aikaa, mutta oli konkreettisuudessaan palkitsevaa, kun materiaaleja pääsi työstämään luovasti ja niistä pääsi rakentamaan oman digitaalisen maailmansa siirtymineen ja upotuksineen. ThingLinkin ja CLEMET-hankkeen yhteistyö oli innostava ja palkitseva kokemus kaikille.

CLEMET_360-kuva1

Kierroksen kuluessa tutustutaan muun muassa Omnian autokorjaamoon.

Tulevaisuudessa tiimi käyttäisi ThingLinkiä mielellään muissakin projekteissa, kun konsepti on tuttu ja alustan käyttö sujuu jo rutiinilla. Esimerkiksi laboratorioiden esittely opiskelijoille 360-kuvilla ja tageilla olisi hieno lisä opintoihin etenkin silloin, jos kaikki opiskelijat eivät pääse paikan päälle. Alusta mahdollistaa monien ideoiden testailun ja eri laboratoriotyövaiheiden esittelyn. Ennen sitä on kuitenkin aika jäädä innolla  odottelemaan CLEMET:n ThingLink-kokonaisuuden julkistamista ja kokemuksia käyttäjiltä. 

Oletko kiinnostunut ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalveluista? 

Tarvitsetko yhteistyökumppania interaktiivisten 360-ympäristöjen suunnitteluun, kuvaamiseen ja rakentamiseen? Kaipaatko tukea tukea koulun tai yrityksen tilojen esittelyssä, perehdytyksissä, koulutuksissa tai verkkokoulutusmateriaalien tuottamisessa? ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalvelut räätälöidään tarpeidesi mukaan ja ne voivat sisältää esimerkiksi:

  • kierroksen tai esittelyn suunnittelu ja toteutus interaktiivisten sisältöjen suunnitteluun ja kuvaamiseen erikoistuneen ammattilaisen kanssa
  • kuvaukset ja editointi: normaalit kuvat, videot, 360-kuvat, 360-videot, drone-kuvat
  • verkkokurssin tai -valmennuksen suunnittelu, toteutus ja ThingLinkin käyttökoulutus yhteistyössä asiakkaan kanssa

Lue lisää ja ota yhteyttä:

Aleksi Komu
Sales & Partnerships Director 
aleksi@thinglink.com
+358 50 379 3818

Kysymyksiä?

Voit aina ottaa meihin suoraan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Liity myös yhteisöihimme – erityisesti ThingLink Opetuksessa -ryhmään. Olemme todella ylpeitä ryhmistämme ja siitä, miten niissä otetaan vastaan uudet ideat ja jaetaan niitä. Ryhmät toivottavat sinut ilolla tervetulleeksi.

Facebook ThingLink Education | Finland | Italia | Espana | Israel | India 

Twitter ThingLink | ThingLink Education 

Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin osoitteessa

 education@thinglink.com 

Other posts

Avatars of product experts

Meet ThingLink Experts

If you’d like to learn more about what ThingLink can offer to your company, you can schedule an online meeting with one of our product experts below.

Start now
Create unique experiences with ThingLink! It's easier than you think! Start now