Featured picture of post "Virtuaaliset yritysesittelyt kutsuvat opiskelijoita vierailuille"

Virtuaaliset yritysesittelyt kutsuvat opiskelijoita vierailuille

Matias

Normaalioloissa yritykset voivat järjestää opiskelijoille vierailuja tiloihinsa, kertoa kasvokkain työelämän tarjoamista mahdollisuuksista ja järjestää yhteisiä projekteja yrityksen ja koulun tiloissa. Pandemian aikana tämä ei yleensä ole mahdollista, joten yritykset ovat siirtyneet luoviin, interaktiivisiin ratkaisuihin. ThingLinkillä toteutettavat virtuaalivierailut mahdollistavat tutustumisen yritysten tiloihin ja toimintatapoihin myös poikkeusoloissa. Yhteiset projektitkin voidaan toteuttaa digitaalisesti esimerkiksi ThingLinkin jaettujen kansioiden ja sisältöjen yhteiseditoinnin kautta.

Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön edut

Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö on tärkeää ja antoisaa kaikille osapuolille ja palvelee kaikkien etua. Oppilaitokset kouluttavat tulevaisuuden osaajia ja haluavat tarjota heille näkymiä tulevaisuuden työmahdollisuuksiin. Yritykset puolestaan palkkaavat näitä osaajia ja toivovat, että opiskelijat saavat tietoa työelämästä ja konkreettisesti työtehtävistä jo varhaisessa vaiheessa, sillä tämä motivoi heitä opinnoissa ja myöhemmin työnhaussa. Yhteyksien luominen ja henkilökuntaan tutustuminen auttavat verkostoitumaan ja voivat avata uramahdollisuuksia tulevaisuudessa. Samalla yritysyhteistyö auttaa oppilaitoksia havainnollistamaan opiskelijoille, miten koulussa opittua sovelletaan eri tehtävissä. Tämäkin lisää osaltaan opiskelumotivaatiota ja opitun merkityksellisyyttä. Opiskelijat saavat uudenlaista ymmärrystä siitä, miksi tietty oppiaine teemoineen on tärkeä ja mitä hyötyä sen osaamisesta voi olla tulevaisuudessa. Samalla yritysyhteistyö antaa opiskelijoille uusia ajatuksia siitä, millaisia työtehtäviä ja rooleja on olemassa. Yhteistyö inspiroi opiskelijoita etenemään kohti itseä kiinnostavia töitä.

Aula

Virtuaalikierrokset toivottavat vierailijat tervetulleiksi yrityksen tiloihin.

Yritysten näkökulmasta oppilaitosyhteistyö on myös tärkeä osa yrityksen aktiivista roolia yhteiskunnassa ja oman alan edistäjänä. Esimerkiksi GE Healthcarella työntekijät ovat ylpeitä roolistaan terveydenhuollon kehitystyössä ja terveydenhuollon ammattilaisten tukemisessa, ja he ovat motivoituneita kertomaan työstä myös opiskelijoille, toteaa viestintäpäällikkö Taija Reijonen. Suurella yrityksellä, jolla on pitkä historia ja noin 700 työntekijää Suomessa yhteiskunnallinen vaikuttavuustyö on keskeinen osa toimintaa. Yrityksessä onkin luotu virtuaalinen kierros alasta kiinnostuneille nuorille.

Terveysteknologia on on alati kehittyvä, kiinnostava, monipuolinen ja tärkeä toimiala, jolla on tarjota mielenkiintoisia työmahdollisuuksia ja jolla tarvitaan osaajia. Onkin hienoa, jos nuoria voidaan innostaa alalle. Koska alalle hakeutuu enemmän miehiä, erityisesti naisten innostaminen alalle korostuu. Tämä tarkoittaa tyttöjen kannustamista panostamaan matematiikkaan, fysiikkaan ja muihin teknisiin aineisiin. Mitä monipuolisempia työelämän tiimit ovat esimerkiksi ikä- ja sukupuolijakauman pohjalta, sitä parempia tuotteita tiimeissä voidaan kehittää, kun mahdollisimman monenlaiset näkökulmat tulevat huomioiduiksi. Yritysten tavoitteena onkin, että mahdollisimman moni nuori harkitsisi alaa, ja parhaiten ne voivat vaikuttaa tähän kuvaamalla yritysten toimintaa.

laboratorio

Virtuaalikierroksilla vierailijat pääsevät näkemään yrityksen toimintaa käytännössä – esimerkiksi laboratorioissa.

Oppilaitosyhteistyö on yrityksille myös todella palkitsevaa ja virkistävää. Koululaisten ja opiskelijoiden tapaaminen on motivoivaa, koska heillä on usein erittäin hyviä ja teräviä kysymyksiä ja he ovat aidosti kiinnostuneita yrityksestä, jossa vierailevat. Samalla työntekijöiden on hyvä harjoitella kertomaan omasta alasta niin, että myös alaa tuntemattomat ymmärtävät.

Mukaansatempaavia virtuaalikierroksia

ThingLink-vierailut tarjoavat opiskelijoille uusia näkökulmia työelämään. Virtuaalivierailut onnistuvat ajasta ja paikasta riippumatta ja tarjoavat myös kaukana asuville opiskelijoille mahdollisuuksia alaan tutustumiseen silloinkin, kun fyysisiä vierailuja voidaan taas järjestää. Virtuaalivierailujen avulla teemoihin voi palata jälkikäteen ja vierailuiden sisältöjä voidaan aina päivittää tarpeen mukaan. Parhaassa tapauksessa opiskelijoiden kysymykset ja asiantuntijoiden vastaukset voidaan koota “Usein kysytyt kysymykset” -osioon, mikä tukee kaikkien oppimista. Kysymyksiä voi esittää esimerkiksi upotettujen Google Forms -kyselyiden avulla. Toisinaan taas reaaliaikaiset virtuaalikierrokset toimivat parhaiten, kun opiskelijat ja asiantuntijat pääsevät keskustelemaan keskenään suoraan. Tämä onnistuu esimerkiksi Microsoft Teamsissa, jossa kierrosten vetäjä voi jakaa ThingLink-linkin ja näyttönsä ja opastaa vierailijoita reaaliaikaisesti.

Innovation village

Innovaatiot ja tuotekehitys motivoivat vierailijoita.

Virtuaalikierroksista saadaan mukaansatempaavia visuaalisesti houkuttelevalla ulkoasulla, monipuolisella sisällöllä ja hyvällä kohderyhmän tuntemuksella. Oppilaitosvierailuihin toivotaan usein riittävästi sisältöä, joka kuitenkin avautuu myös ilman aikaisempaa kokemusta alasta. Tässä auttaa erityyppisten sisältöjen hyödyntäminen, kuten 360-kuvat ja niihin tageina upotetut tuotevideot, asiantuntijoiden ja heidän työnsä esittelyt, lyhyet tietotekstit ja linkit lisätiedon äärelle esimerkiksi yrityksen verkkosivuille tai YouTubeen. Usein videoiden käyttö tekstin sijaan havainnollistaa esimerkiksi tuote-esittelyitä.

Parhaimmillaan oppilaitosvierailut yritysten tiloihin linkitetään osaksi opiskelijoiden kursseja. Tällöin opiskelijat pääsevät esimerkiksi upotettujen Google Forms -kyselyiden avulla suoraan soveltamaan kierroksen varrella ja kurssin aikana oppimaansa esimerkiksi ratkomalla case-kysymyksiä, antamalla omia esimerkkejä opitusta aiheesta ja reflektoimalla, mitä kaikkea on opittu kierroksen kuluessa. Tehtäviin voidaan myös lisätä esimerkiksi videoita, tekstiä tai infograafeja, jotka tukevat tehtävän tekemisessä. Opettajien ja yritysedustajien yhteistyöllä varmistetaan, että tehtävät ovat sopivan haastavia, mutta eivät liian vaikeita alaa tuntemattomille.

ThingLinkin käyttökokemukset ja jatkoideat

Virtuaalisten kierrosten luominen ThingLinkillä on helppoa ja kustannustehokasta. Suunnittelu- ja sisällöntuotantopalvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan, jolloin lopputuloksesta saadaan toiveita vastaava ja pedagogisesti toimiva kokonaisuus. Tuotannossa voidaan hyödyntää valmiita materiaaleja ja lisäksi esimerkiksi 360-kuvauksia voidaan tehdä asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön sisällöntuotantotiimimme kanssa ja kiitelleet palvelua asiantuntevaksi, nopeaksi, joustavaksi ja ratkaisuhakuiseksi. Näin virtuaalisten kierrosten luominen on asiakkaan näkökulmasta mutkatonta.

Vierailijat ovat kokeneet, että valmiit virtuaaliset kierrokset ovat olleet helppokäyttöisiä, kiinnostavia ja vaivattomia tapoja tutustua yrityksiin monipuolisesti. Mahdollisuus sisältöjen rajattomaan lisäämiseen ja päivittämiseen on koettu toimivana ja moni onkin yllättynyt, miten paljon sisältöjä vierailuihin on voitu lisätä samalla kun kokonaisuus on pysynyt selkeänä.

Oppilaitosvierailuihin alun perin luotuja sisältöjä voidaan käyttää myös esimerkiksi rekrytoinneissa tarjoamaan hakijoille lisätietoja yrityksestä. Myös yritysten yhteistyökumppanit ja asiakkaat hyötyvät kierroksista. Lisäksi ThingLinkin avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi koulutuksia ja tuote-esittelyitä. Myös yritysten ja oppilaitosten yhteiset projektit onnistuvat yhteistuottamisen ja jaettujen kansioiden avulla. Tällöin yritykset voivat esimerkiksi kuvata toimintaansa ja tarjota opiskelijoille caseja ja niihin liittyvää taustamateriaalia ratkottavaksi. Opiskelijat puolestaan voivat esimerkiksi kuvata ongelman jäsentelyä, kokoamiaan lisätietoja ja ratkaisuaan interaktiivisen kierroksen avulla.

Oletko kiinnostunut ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalveluista? 

Tarvitsetko yhteistyökumppania interaktiivisten 360-ympäristöjen suunnitteluun, kuvaamiseen ja rakentamiseen? Kaipaatko tukea tukea koulun tai yrityksen tilojen esittelyssä, perehdytyksissä, koulutuksissa tai verkkokoulutusmateriaalien tuottamisessa? ThingLinkin suunnittelu- ja sisällöntuotantopalvelut räätälöidään tarpeidesi mukaan ja ne voivat sisältää esimerkiksi:

  • kierroksen tai esittelyn suunnittelu ja toteutus interaktiivisten sisältöjen suunnitteluun ja kuvaamiseen erikoistuneen ammattilaisen kanssa
  • kuvaukset ja editointi: normaalit kuvat, videot, 360-kuvat, 360-videot, drone-kuvat
  • verkkokurssin tai -valmennuksen suunnittelu, toteutus ja ThingLinkin käyttökoulutus yhteistyössä asiakkaan kanssa

Lue lisää ja ota yhteyttä:

Aleksi Komu
Sales & Partnerships Director 
aleksi@thinglink.com
+358 50 379 3818

Kysymyksiä?

Voit aina ottaa meihin suoraan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Liity myös yhteisöihimme – erityisesti ThingLink Opetuksessa -ryhmään. Olemme todella ylpeitä ryhmistämme ja siitä, miten niissä otetaan vastaan uudet ideat ja jaetaan niitä. Ryhmät toivottavat sinut ilolla tervetulleeksi.

Facebook ThingLink Education | Finland | Italia | Espana | Israel | India 

Twitter ThingLink | ThingLink Education 

Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin osoitteessa

 education@thinglink.com 

Other posts

Avatars of product experts

Meet ThingLink Experts

If you’d like to learn more about what ThingLink can offer to your company, you can schedule an online meeting with one of our product experts below.

Start now
Create unique experiences with ThingLink! It's easier than you think! Start now