Featured picture of post "Tutkivaa oppimista Punkaharjun koulussa: “Mullankaivajat Saimaalla” -hankkeessa opittiin yhdessä kivikaudesta"

Tutkivaa oppimista Punkaharjun koulussa: “Mullankaivajat Saimaalla” -hankkeessa opittiin yhdessä kivikaudesta

Matias

Screen Shot 2019-09-04 at 11.47.26 AM-1

Punkaharjun koulun rehtori Saila Heikkinen ja apulaisrehtori Arttu Laukkanen pääsivät viime syksynä toteuttamaan ikimuistoisen hankkeen: Uuden opetussuunnitelman mukainen monialainen oppimiskokonaisuus “Mullankaivajat Saimaalla” vei oppilaat kivikauden ja arkeologian jännittävään maailmaan, johon Punkaharjun luonnonkauniit maisemat tarjosivat ihanteelliset puitteet. Lue tästä Heikkisen ja Laukkasen haastattelusta miten projekti toteutettiin ja katso Arttu Laukkasen hieno projektiesittely Yeti Tablet -näytöllä!

Miten hanke lähti liikkeelle?

“Mullankaivajat Saimaalla”-hanke oli osa Suomen Kulttuurirahaston Mullankaivajat-hankerahoitusta, jota myönnettiin yhdeksälle eri hankkeelle eri puolelle Suomea. Savonlinnan maakuntamuseon kokoama työryhmä muodostui Savonlinnan maakuntamuseon ja Kulttuuriosuuskunta Vehrän toimijoista, Maanala Oy:n arkeologeista sekä Enonkosken, Kerimäen ja Punkaharjun koulujen edustajista. Jokainen koulu päätti itse, millä laajuudella hanketta koulussaan lähtee toteuttamaan. Me Punkaharjulla päätimme osallistaa projektiin koko yhtenäiskoulun tekemällä siitä kaikille oppilaille yhteisen monialaisen oppimiskokonaisuuden.

Millä tavalla hankkeesta tehtiin monialainen oppimiskokonaisuus?

Monialaisen oppimiskokonaisuuden tavoitteena on korostaa oppilaan omaa aktiivista roolia ja yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön sekä auttaa ymmärtämään eri oppiaineiden ja asioiden välisiä riippuvuussuhteita. Tutkivan oppimisen prosessi lähtee puolestaan käyntiin siitä, että oppilaat ovat mukana tavoitteiden, sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa ja työskentely tapahtuu yhdessä eri luokka-asteilla olevien oppilaiden ja useiden eri aikuisten kanssa. Opettajien tehtävänä on mahdollistaa, innostaa ja ohjata tekemistä sekä antaa tilaa älyllisille haasteille ja luovuudelle. Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa osoitetut työskentelytaidot ja muu osaaminen otetaan huomioon kokonaisuuden toteuttamisessa mukana olevien oppiaineiden arvioinnissa.

Punkaharjun projektissa tutustuttiin kivikauteen monesta eri näkökulmasta. Arkeologiset kaivaukset olivat yksi osa kokonaisuutta. Viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaat pääsivät suorittamaan kaivauksia alle kilometrin päässä koulusta arkeologin johdolla. Saaliina oli suuri joukko mm. kivikauden aikaisia ruukun paloja ja palaneita luita.  Näiden lisäksi kivikausi-teemaa lähestyttiin eri näkökulmista oppiaine- ja ikärajat ylittävissä tiimeissä. Oppilaat hakivat vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

– Millaisia työkaluja kivikautiset asukkaat käyttivät?

– Miten he hankkivat ja valmistivat ruokaa?

– Millaisia vaiheita kivikaudella oli tunnistettavissa?

– Millainen oli kivikautinen kylä?

Viikon ajan oppilaat tutustuivat kivikauteen ja arkeologiaan omaa mielenkiintoa vastaavasta näkökulmasta. Kiveä, savea, puuta, nahkaa ja muita luonnonmateriaaleja hyödynnettiin projektien tarveaineina ja tuotoksina syntyi yksittäisiä upeita käyttöesineitä, pienoismalleja, soittimia, pukuja ja taideteoksia ja tanssiesitys, jotka kaikki yhdessä muodostavat suuren kivikautisen kokonaisuuden.

Lisäksi yksi tiimi, ”Selviytyjät”, vietti vuorokauden retkeillen kivikauden hengessä. Alkuviikolla tiimi teki retkivalmisteluja koululla ja valmisti kalastus- ja metsästysvälineitä. Toinen tiimi, “Keräilijät” sienesti ja marjasti retkeä varten. Leiripaikalla valmisteltiin yösija ja telttasauna ja ruoka oli kivikauden ruokaa mukailevaa luonnon antimista valmistettua.

Miten oppimiskokonaisuuden dokumentointi organisointiin? 

“Mullankaivajat Saimaalla” -oppimiskokonaisuuden dokumentoinnista vastasi hankkeen media-tiimi. Tiimiin kuului 26 oppilasta 3-9-luokilta, joiden tehtävänä oli tallentaa muiden tiimien työtä ja luoda ThingLink-alustalle virtuaalinen oppimisympäristö kivikauden elämästä ja arkeologien työstä. Oppimisympäristön dokumentointiin kuuluivat seuraavat kokonaisuudet:

  • Arkeologisen työn ja sen vaiheiden dokumentointi
  • Kivikautista asuinpaikkaa kuvaavan pienoismallin dokumentointi
  • Oppilaiden kokemusten dokumentointi
  • Aikajanan dokumentointi
  • Kivikautisten elinkeinojen kuvaus 

Dokumentointa varten otettiin lähikuvia ja videoita kaivuutyöstä, pienoismalleista sekä eri ryhmien toteuttamia simulaatioita kivikauden elämästä. Mediaryhmäläiset haastattelivat asiantuntijoita ja oppilaita sekä koostivat lyhyitä videoita kuvaten projektin tavoitteita ja etenemistä.

Miten arvioisitte projektia sen päättymisen jälkeen? 

Mullankaivajat Saimaalla -viikko oli erittäin onnistunut kokonaisuus, jossa koulun toiminta-ajatus ”Yhdessä olemme enemmän”, kirjaimellisesti toteutui! ThingLink toimi kokoavana alustana tähän tarkoitukseen loistavasti. Jos olet kiinnostunut kysymään lisää, ota meihin yhteyttä! Punkaharjun koulu löytyy myös Facebookista: @punkaharjunkoulu.

Other posts

Avatars of product experts

Meet ThingLink Experts

If you’d like to learn more about what ThingLink can offer to your company, you can schedule an online meeting with one of our product experts below.

Start now
Create unique experiences with ThingLink! It's easier than you think! Start now