Technische specificaties Mark 1-tank (UK, 1916)
<div>Verstevigde achterwielen moesten verhinderen dat de tank voorover viel. </div>
<div>Twee 57 mm-kanonnen aan weerszijden van de tank. Andere versies van de Mark 1 hadden op deze plaats machinegeweren. De plaatsing aan weerszijden van het voertuig had als nadeel dat de tank aan de voorkant een enorme dode hoek had. Dat werd opgelost door de tank over een loopgraaf te laten rijden waardoor de bemanning naar links en naar rechts kon vuren. </div>
<div>Het pantser van de Mark 1 was van 6 tot 12 mm dik. Daarmee waren ze bestand tegen kogels, maar niet tegen granaten van artillerie. </div>
<div>De benzinemotor van 105 pk had een rijbereik van 35 kilometer. De maximumsnelheid van de Mark 1 bedroeg 6 kilometer per uur. </div>
<div>De Mark 1 werd bemand door een 8-koppig team dat samen in één ruimte zat. Ze kregen het gezelschap van twee postduiven omdat er nog geen radio was. Omdat de ventilatie volstrekt onvoldoende was, kon het gebeuren dat hele bemanningen van hun stokje gingen. De temperatuur kon er immers oplopen tot 50 graden en meer. Bovendien hingen er permanent uitlaat- en benzinedampen. </div>
<div>De Mark 1 woog 28,4 ton en was 9,91 meter lang (inclusief staart). De eerste tank was 2,64 meter hoog en 4,19 meter breed. De tank had een motor van 105 pk. </div>
<div>Van de Mark 1 werden in totaal 150 exemplaren gemaakt. In de loop van de Eerste Wereldoorlog volgden de Mark 2 tot en met 10. Die laatste werd nooit effectief afgewerkt omdat in 1918 de oorlog afgelopen was en de noodzaak wegviel om tweeduizend Mark 10's in productie te brengen. </div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.