www.historicalmoments2.com "המוסד החשוב ביותר בשכונה היה בית הקולנוע "עדן", היה זה, כאמור בית הקולנוע המודרני הראשון של תל אביב הקטנה. במונחים של התקופה ההיא ( שנות הארבעים) , היה זה
בשנת 1913 נסע ראש העיר דיזנגוף לאלכסנדריה, שנחשבה כמקור השראה לעיר מודרנית, ביקר בבית הסינמטוגרף המקומי, והתפעל מאד ממראה עיניו. עם שובו לתל אביב החל דיזנגוף לטפל במרץ בהגשמת חזון הראינוע. בעיר כבר נמצאו שני יזמים, משה אברבנאל ומרדכי וייסר, שרצו להשקיע במפעל העתידי. נחישותם של השניים והתלהבותו של ראש העיר חברו יחדיו: הוקצה מגרש בגבול שכונת נווה צדק, ניתן זיכיון של בלעדיות ל־13 שנים, הוקם בניין מחומר חדשני, בטון מזוין, על ידי אדריכלים שהובאו במיוחד מגרמניה, הוצבה מכונת הקרנה מגושמת, ואפילו נבחר שם נאה, בעצת הסופר ש' בן־ציון; והשם, כמו סרט טוב, שפע קסם ותקווה, אהבה וגעגוע — ראינוע עדן. הראינוע נפתח בתאריך המקסים מוצאי שבת 22 באוגוסט 1914, והסרט שהוקרן היה "ימי פומפיאה האחרונים". חודש קודם לכן פרצה המלחמה העולמית והביאה עימה ימים של רעב, ארבה ורדיפות. באולם הראינוע לעומת זאת, נשכחו הצרות משכבה האור ועל המסך הוקרנו תמונות ענקיות, סוחפות ואילמות. את האפקטים הקוליים סיפקה תזמורת שישבה לרגלי המסך וליוותה את הסרט בצלילים שפירשו את המראות - נהמות, יריות, פליאה, יגון וחדווה.
קולנוע עדן היסטוריה קולנוע עדן נבנה בשנת 1914, ונפתח לקהל בתאריך היפהפה 22 באוגוסט. הוא נבנה ברחוב לילינבלום פינת רחוב פינס, והיה לראינוע הראשון בתל אביב. את השם "עדן" נתן הסופר שמחה בן ציון. ב-1927 הוקם בו אולם קיץ ללא גג, פתוח לשמים. בתחילת דרכו הוקרנו בו סרטים בשפה הרוסית אך לאחר מכן בשנות ה-20 , הוצגו בו סרטים מתוצרת הוליווד. בשנות ה-60 הוקרנו בו סרטים הודיים. בשנת 1923 נערכה בו הופעת האופרה הראשונה. הקולנוע היה פעיל עד יולי 1974. בנק לאומי אשר קנה את המבנה, מכר אותו לפני כעשור ליזם פרטי, וכיום הוא עומד מוזנח ושומם. שלט הקולנוע עדיין ניצב במקומו ובנוסף לכך ניתן לזהות את הקופות
עקיבא אריה ויס, שיזם את הקמת אחוזת בית, היה גם חלוץ בתחום הראינוע. הוא רכש מצלמת ראינוע מהאחים פטה אותם ייצג בארץ, צילם ופיתח סרטים ממראות אשר הוצגו ב"קולנוע עדן" בתל אביב ובסינמה בירושלים. הסרטים הללו, נועדו גם ליהודי התפוצות, להראות להם את מראות הארץ ולעודדם לעלות ארצה. לחברת הסרטים שרשם כחוק ב-1914 קרא "אורה חדשה
ראיון תלמידים עם יוסי גולדברג על קולנוע עדן ראיון עם יוסי גולדברג על קולנוע עדן - YouTube
האם הפושעת - טרגדיה עמוקה מזעזע לב בשמונה מערכות! כרזה אקספרסיבית אופיינית לרוח הזמן
סרטון של יעקב גרוס - מאה שנים לקולנוע עדן קולנוע עדן - 100 שנים לקולנוע הראשון של תל אביב - YouTube
על השם עדן ביולי 1914 כמעט סיימו את בניית המבנה, והגיע הזמן למצוא שם לראינוע החדש. היזמים פנו לסופר שמחה גוטמן (אביו של נחום גוטמן) שהציע להם את השם "עדן" אשר מסמל מקום הנאה ותענוג. את השם "ראינוע" - חידש אליעזר בן יהודה
חידה קטנה? מישהו? Angular seed project

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.