Suurin ja voimakkain buffalouros on lauman keskellä. Se parittelee suurimman osan naaraiden kanssa ja johtaa laumaa De största och mäktigaste buffalohanar är i mitten av flocken. Han parar sig med flera honor och leder flocken. The biggest and most powerful buffalo stands in the middle of the pack. It mates with most of the females.
Latosoli on oranssia siksi, koska sadevesi on huuhtonut kaikki muut mineraalit pois maannoksesta paitsi raudan. Latosolen är orange eftersom regnvattnet har sköljt bort de andra mineralerna från marken. Bara järn finns kvar. Latosol has an orange pigmentation, because the rain water has flushed out the other minerals but iron.
www.thinglink.com latosol, djur
Turistit ovat haitallisia savannille koska ne voivat roskata ja antavat ruokaa eläimille. Hyvä puoli on se että he tuovat alueelle rahaa. Turister är en risk eftersom de skräpar ner savannen och ger mat till djuren. Ändå positivt att de ger pengar. Tourists are a risk since they have a tendency to litter and to feed the animals. A good thing is that tourists bring money for the safari and the animals.
Kirahvit elävät eläintarhassa keskimäärin 25-vuotiaaksi. Luonnossa ne saavuttavat 17-vuoden iän. Ne menettävät usein näkökykynsä vanhentuessaan. Ne saavat suurimman osan nesteestään puiden lehdistä sekä pärjäävät jopa viikon ilman vettä. Kirahvit omistavat neljä mahaa ja märehtivät. Giraffer lever i ett zoo upp till 25 år men naturligt och fritt till 17 år. De får sämre syn ju äldre de blir. De får den mesta vätskan från löv från träden men klarar sig upp till en vecka utan vatten. Giraffen är den största idislaren. Giraffes live in the zoos up to 25-years. In nature, they normally achieve the age of 17. They usually lose their eyesight as they age. They get hydrated of the leaves of the tree and can manage up to one week without drinking any water.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.