Log in with Facebook Log in
Log in
Log in with Microsoft

Not registered? Sign up for free »

modlitwer4

modlitwa-do-swietej-rity.blogspot.com Po kostusze jegomościa plus jedynaków Kopana wymarzyła wdepnąć do konwentu św. Marii Magdaleny w Cascii. Po agonie przyjaciela również infantów Rita zechciałaby wniknąć do zakonu św. Marii Magdaleny w Cascii. Stała chociaż odchylona przez zakon. Ze motywu na toż, że ówczesna uświadamiana z bytującym normalnie antagonizmem między dwiema familiami jej a grupą jej mężą, wzniesiono jej pobieżnie nierzeczywisty postulat: pamiętałaś doprowadzić do otyłego wybaczenia dodatkowo skończenia konfliktów.