BI-Ke
<div>I Oktober var der en dag hvor vi kunne prøve de forskellige studieretninger. </div><div><br></div><div>På denne linje hørte vi i biologi om hvordan kroppen forsynes med ilt når den arbejder. I kemi arbejdede vi med bestemmelsen af den mælkesyre der dannes når man ikke får ilt nok.</div>
<div>Jeg har valgt denne studieretning, da jeg altid har været særligt interesseret i fagene biologi, kemi og idræt, og på denne studieretning er der mulighed for at få en sammenhæng imellem disse fag. </div><div><br></div><div>Derudover hænger valget af studieretningen også sammen med tanken om senere at vælge en uddannelse, som baserer sig på naturvidenskab. Der er denne studieretning god, fordi den indeholder matematik og dermed åbner for mange muligheder indenfor de naturvidenskabelige videreuddannelser.</div><div> - Johanne</div>
<div>I 1.g overnattede vi i en shelter på en tur hvor vi med fagene biologi og idræt skulle undersøge hvordan man kunne bruge naturen til at motionere i når der samtidigt også skal tages hensyn til naturværdierne.</div><div><br></div><div>Til aftensmad stegte vi hver en ørred i et bål efter at have dissekeret den.</div>
<div>I starten af 2. g var vi på en tur til Vadehavet hvor vi blandt andet skulle tælle sæler. Derudover tog vi nogle prøver af mudderet som vi skulle analysere i kemi</div>
<div>Vi fik lov til at være marinbiologer for en dag da forskningsskibet Aurora tog os med ud i Aabenraa Fjord for at bestemme mængden af fisk i fjorden. </div><div><br></div><div>Tibage i matematikundervisningen beregnede vi hvor mange fisk der kunne fanges for at give det bedste afkast også i fremtiden.</div>
<div>Vores studietur gik til Barcelona hvor vi blandt andet fik set det olympiske stadion.</div><div><br></div><div>Der var ret stille i flyveren hjem...</div>
<div>En stor del af undervisningstiden i studieretningsfagene foregår i laboratorierne.</div><div><br></div><div>Vi har fx undersøgt vores eget DNA for at se hvor vi evolutionært stammer fra.</div>
<div>Vi starter på et fælles grundforløb og får i løbet af de første måneder hurtigt en ide om hvilke studieretninger der kan være interessante.</div>
<div>I starten af januar havde vi studieretningsdag. Emnet for dagen var kroppens kredsløb. Vi startede dagen ud med i idræt at vinterbade, ved Sønderstrand. Herefter tog vi tilbage på skolen og dissekerede svinehjerter. Her studerede vi dets opbygning og funktion.</div>
<div>I vores studieretning kan man vælge idræt på b-niveau, dette indikerer at vi går mere i dybden i vores undervisning. VI laver både idræt i dets fysiske form, men vi lægger også stor vægt på teorien. Her lærer vi om kroppens bevægelser og form. Vi lærer f.eks. hvordan man forebygger en skade.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.