<div>Fælles grundforløb for alle 1.g klasser fra august til 31. oktober</div>
<div>Flerfagligt forløb 1: Tværfagligt forløb om digital dannelse i dansk, matematik, engelsk og samfundsfag</div>
<div>1. november: Studieretningsdag i den nye klasse. Det kan fx. være i studieretningsfagene engelsk, samfundsfag og fransk om landenes kultur og unges identitet</div>
<div>Flerfagligt forløb 2 i historie og fransk om kærlighedsopfattelser gennem tiden.</div>
<div>Flerfagligt forløb 4: DHO</div><div>Tværfaglig dansk og historieopgave, der afsluttes med en mundtlig årsprøve</div>
<div>Tværfagligt forløb, Fx om eventyr i engelsk og fransk eller om skolesystemet i England/Frankrig i samarbejde med samfundsfag</div>
<div>Flerfagligt forløb 3: Det kunstneriske valgfag og innovation.</div><div>I dette forløb udfordres elevernes kreative kompetencer.</div><div>Hvordan kan vi ændre adfærd i forhold til rygevaner? Hvordan kan den nordlige bydel af gågaden i Åbenrå få mere liv? Er det muligt for BMW at overgå Mercedes i salgstal? Er det muligt at få alle elever med på at skråle i fælleskor til morgensamling? Dette er nogle af de cases alle 1.gere blev udfordret med i midt januar. Rammen for udfoldelse var de kunstneriske valgfag koblet med innovation, hvor ideudvikling blev understøttet af forskellige modeller for innovative arbejdsprocesser. </div><div>Se mere her:</div><div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2JYgsJxz_WI">https://www.youtube.com/watch?v=2JYgsJxz_WI</a></div>
<div>Studieretningsdag om fx. filmanalyse i sprogfagene eller i en kombination mellem sprogfag og samfundsfag om identitetsdannelse, ulighed, integration eller lignende</div>
<div>Flerfagligt forløb</div><div>Studietur til Edinburgh</div>
<div>Flerfagligt forløb i rejsefagene dansk og religion forud for studieturen, så eleverne har noget forhåndsviden om det land, som de skal besøge.</div><div>17bc skal til Edinburgh på deres studietur</div>
<div>Sprogfestival med fokus på poetry slam i samarbejde mellem dansk og sprogfagene.</div><div>Der kommer gæster udefra, der skal optræde og hjælpe eleverne i gang med at skrive deres egne tekster.</div>
<div>Sprogdag med fokus på at øve mundtlighed.</div><div><br></div>
<div>Flerfagligt forløb: SRO</div><div>Tværfagligt forløb i studieretningsfagene, hvor eleverne skal skrive en 8-10 siders tværfaglig opgave i to af studieretningsfagene, som efterfølgende skal fremlægges mundtligt</div>
<div>Flerfagligt forløb med mulighed for selv at vælge mellem forskellige fag og emner</div>
<div>Flerfagligt forløb: SRP</div><div>Den større skriftlige opgave "SRP" skrives og afsluttes med en mundtlig eksamen</div><div><br></div>
<div>Mulighed for en sprogrejse i klassens andet sprogfag i 3.g, så eleverne kommer ud og får brugt deres sprog</div>
<div>Tryk på linket for information om studieretningen med engelsk A, fransk A og samfundsfag B</div><div><br></div> www.statsskole.dk STX studieretninger
<div>Tur til Strasbourg for at besøge Europaparlamentet. Turen er en del af Euroscolaprojektet, som handler om unges forhold til EU.</div><div>Læs mere om projektet her:</div><div>http://www.europarl.europa.eu/denmark/da/skoler/euroscola</div>
<div>Sprogdag med fokus på at øve mundtlighed.</div><div>Eleverne fra 2g spansk og fransk havde sprogfilmfestival, hvor de blev udfordret om at lave en kortfilm i fremmesproget. Eleverne arbejdede med forskellige emner, og med stort humør lavede de mange gode film. Vinderen valgte at lave en kortfilm om ”Navidad” (Jul). Du kan se den her:</div><div><a href="https://youtu.be/vuu4_i2Qm7Y">https://youtu.be/vuu4_i2Qm7Y</a></div>

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.