EN-FR-Sa
<div>Fælles grundforløb for alle 1.g klasser fra august til 31. oktober</div>
<div>Flerfagligt forløb 1: Tværfagligt forløb om digital dannelse i dansk, matematik, engelsk og samfundsfag</div>
<div>1. november: Studieretningsdag i den nye klasse. Det kan fx. være i studieretningsfagene engelsk, samfundsfag og fransk om landenes kultur og unges identitet</div>
<div>Flerfagligt forløb 2 i historie og fransk om kærlighedsopfattelser gennem tiden.</div>
<div>Flerfagligt forløb 4: DHO</div><div>Tværfaglig dansk og historieopgave, der afsluttes med en mundtlig årsprøve</div>
<div>Tværfagligt forløb, Fx om eventyr i engelsk og fransk eller om skolesystemet i England/Frankrig i samarbejde med samfundsfag</div>
<div>Flerfagligt forløb 3: Det kunstneriske valgfag og innovation.</div><div>I dette forløb udfordres elevernes kreative kompetencer.</div><div>Hvordan kan vi ændre adfærd i forhold til rygevaner? Hvordan kan den nordlige bydel af gågaden i Åbenrå få mere liv? Er det muligt for BMW at overgå Mercedes i salgstal? Er det muligt at få alle elever med på at skråle i fælleskor til morgensamling? Dette er nogle af de cases alle 1.gere blev udfordret med i midt januar. Rammen for udfoldelse var de kunstneriske valgfag koblet med innovation, hvor ideudvikling blev understøttet af forskellige modeller for innovative arbejdsprocesser. </div><div>Se mere her:</div><div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2JYgsJxz_WI">https://www.youtube.com/watch?v=2JYgsJxz_WI</a></div>
<div>Studieretningsdag om fx. filmanalyse i sprogfagene eller i en kombination mellem sprogfag og samfundsfag om identitetsdannelse, ulighed, integration eller lignende</div>
<div>Flerfagligt forløb</div><div>Studietur til Edinburgh</div>
<div>Flerfagligt forløb i rejsefagene dansk og religion forud for studieturen, så eleverne har noget forhåndsviden om det land, som de skal besøge.</div><div>17bc skal til Edinburgh på deres studietur</div>
<div>Sprogfestival med fokus på poetry slam i samarbejde mellem dansk og sprogfagene.</div><div>Der kommer gæster udefra, der skal optræde og hjælpe eleverne i gang med at skrive deres egne tekster.</div>
<div>Sprogdag med fokus på at øve mundtlighed.</div><div><br></div>
<div>Flerfagligt forløb: SRO</div><div>Tværfagligt forløb i studieretningsfagene, hvor eleverne skal skrive en 8-10 siders tværfaglig opgave i to af studieretningsfagene, som efterfølgende skal fremlægges mundtligt</div>
<div>Flerfagligt forløb med mulighed for selv at vælge mellem forskellige fag og emner</div>
<div>Flerfagligt forløb: SRP</div><div>Den større skriftlige opgave "SRP" skrives og afsluttes med en mundtlig eksamen</div><div><br></div>
<div>Mulighed for en sprogrejse i klassens andet sprogfag i 3.g, så eleverne kommer ud og får brugt deres sprog</div>
<div>Tryk på linket for information om studieretningen med engelsk A, fransk A og samfundsfag B</div><div><br></div> www.statsskole.dk STX studieretninger - Aabenraa Statsskole
<div>Tur til Strasbourg for at besøge Europaparlamentet. Turen er en del af Euroscolaprojektet, som handler om unges forhold til EU.</div><div>Læs mere om projektet her:</div><div>http://www.europarl.europa.eu/denmark/da/skoler/euroscola</div>
<div>Sprogdag med fokus på at øve mundtlighed.</div><div>Eleverne fra 2g spansk og fransk havde sprogfilmfestival, hvor de blev udfordret om at lave en kortfilm i fremmesproget. Eleverne arbejdede med forskellige emner, og med stort humør lavede de mange gode film. Vinderen valgte at lave en kortfilm om ”Navidad” (Jul). Du kan se den her:</div><div><a href="https://youtu.be/vuu4_i2Qm7Y">https://youtu.be/vuu4_i2Qm7Y</a></div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.