EN-TY-Sa
<div>Tryk på linket for information om studieretningen med engelsk A, Tysk A og samfundsfag B</div> www.statsskole.dk STX studieretninger - Aabenraa Statsskole
<div>Fælles grundforløb for alle 1.g klasser fra august til 31. oktober</div>
<div>1. november: Studieretningsdag i den nye klasse. Det kan fx. være i studieretningsfagene engelsk og tysk om landenes kultur og identitet</div>
<div>Flerfagligt forløb 4: DHO</div><div>Tværfaglig dansk og historieopgave, der afsluttes med en mundtlig årsprøve</div>
<div>Tværfagligt forløb, Fx om eventyr i engelsk og tysk eller om skolesystemet i England/Tyskland i samarbejde med samfundsfag</div>
<div>Flerfagligt forløb 3: Det kunstneriske valgfag og innovation.</div><div>I dette forløb udfordres elevernes kreative kompetencer.</div><div>Hvordan kan vi ændre adfærd i forhold til rygevaner? Hvordan kan den nordlige bydel af gågaden i Åbenrå få mere liv? Er det muligt for BMW at overgå Mercedes i salgstal? Er det muligt at få alle elever med på at skråle i fælleskor til morgensamling? Dette er nogle af de cases alle 1.gere blev udfordret med i midt januar. Rammen for udfoldelse var de kunstneriske valgfag koblet med innovation, hvor ideudvikling blev understøttet af forskellige modeller for innovative arbejdsprocesser. </div><div>Se mere her:</div><div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2JYgsJxz_WI">https://www.youtube.com/watch?v=2JYgsJxz_WI</a></div>
<div>Flerfagligt forløb 2 i historie og tysk om kærlighedsopfattelser gennem tiden.</div>
<div>Flerfagligt forløb 1: Tværfagligt forløb om digital dannelse i dansk, matematik, engelsk og samfundsfag</div>
<div>Studieretningsdag om fx. filmanalyse i sprogfagene eller i en kombination mellem sprogfag og samfundsfag om identitetsdannelse, ulighed, integration eller lignende</div>
<div>Sprogfestival med fokus på poetry slam i samarbejde mellem dansk og sprogfagene.</div><div>Der kommer gæster udefra, der skal optræde og hjælpe eleverne i gang med at skrive deres egne tekster.</div>
<div>Flerfagligt forløb i rejsefagene dansk og religion forud for studieturen, så eleverne har noget forhåndsviden om det land, som de skal besøge.</div><div>17bc skal til Edinburgh på deres studietur</div>
<div>Flerfagligt forløb</div><div>Studietur til Edinburgh</div>
<div>Sprogdag med fokus på at øve mundtlighed</div>
<div>Flerfagligt forløb: SRO</div><div>Tværfagligt forløb i studieretningsfagene, hvor eleverne skal skrive en 8-10 siders tværfaglig opgave i to af studieretningsfagene, som efterfølgende skal fremlægges mundtligt</div>
<div>Flerfagligt forløb med mulighed for selv at vælge mellem forskellige fag og emner</div>
<div>Mulighed for en sprogrejse i klassens andet sprogfag i 3.g, så eleverne kommer ud og får brugt deres sprog</div>
<div>Flerfagligt forløb: SRP</div><div>Den større skriftlige opgave "SRP" skrives og afsluttes med en mundtlig eksamen</div>
<div>Tur til Strasbourg for at besøge Europaparlamentet. Turen er en del af Euroscolaprojektet, som handler om unges forhold til EU.</div><div>Læs mere om projektet her:</div><div>http://www.europarl.europa.eu/denmark/da/skoler/euroscola</div>
<div>Sprogdage i Lübeck for 2. g tyskhold for dels at besøge Hansemuseum og Willy-Brandt-Haus og dels for at opstøve seværdigheder, som de skulle bruge til at lave en videolog og turistbrochure ved hjemkomsten. Eleverne arbejdede sammen med elever fra en skole i Niebüll syd for grænsen for at styrke begge elevgruppers mundtlige sprogfærdighed, idet de skiftevis skulle tale dansk og tysk og korrigere hinanden. Om aftenen havde eleverne fra AASS mulighed for at vandre rundt på Lübecks julemarkeder og få lidt godt til ganen.</div>
<div>Sprogdage i Lübeck for 2. g tyskhold for dels at besøge Hansemuseum og Willy-Brandt-Haus og dels for at opstøve seværdigheder, som de skulle bruge til at lave en videolog og turistbrochure ved hjemkomsten. Eleverne arbejdede sammen med elever fra en skole i Niebüll syd for grænsen for at styrke begge elevgruppers mundtlige sprogfærdighed, idet de skiftevis skulle tale dansk og tysk og korrigere hinanden. Om aftenen havde eleverne fra AASS mulighed for at vandre rundt på Lübecks julemarkeder og få lidt godt til ganen.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.