De Grote Rembrandt Bordspel
<div>Het spel kan beginnen. Volgens de regels van ganzenbord. Gooi met de dobbelstenen. Iedere groep om de beurt. Kom je op een pointer lees dan welke spelkaart wordt ingebracht. </div>
<div>Een meesterlijke streek. DOE-DENK; Paspoort-vak (deelvraag 3) Periode in het leven van Rembrandt. Wat komt in de tekst naar voren over de context van De Gouden Eeuw? Gepakt in drie korte zinnen. Wat zijn de anderen daarover te weten gekomen?</div> miekevanos.com Fictieonderwijs Nederlands. Rembrandt, combinatie Nederlands en zaakvakken. Spel De Grote Rembrandt. Leeskring. Plezier in lezen. Mieke van Os @ Kunstschakel, Irene Engels, Michelle Clarke, Claudi…
<div>Rembrandt grphic novel / strip. DOE-DENK. Verhaal-vak. Waar gaat het over? Wie doen er mee? Wat is hun relatie en samenhang in het verhaal. Wij zijn een en al oor! Verhalenvertellers gaat uw gang...</div> biografieportaal.nl
<div>Lyrisch van Rembrandt. DOE-DENK: Portret-vak. Rembrandt was een meester oin (groeps)portretten. Welk portret gaan jullie presenteren? Jullie tableau vivant. Wat gaan we eigenlijk zien? </div> www.rembrandthuis.nl
<div>Het meisje van De Nachtwacht. DOE-DENK: Levenskaart-vak: (deelvraag 4). </div><div>Welke feitelijke wetenswaardigheid over het kunstnaarschap van Rembrandt zijn jullie in het boek op het spoor? Interessant, opvallend, leerzaam, shockerend, ...</div> historiek.net
<div>Het meisje en de schilder. Rembrandt DOE-DENK: Portret-vak. Jullie hebben jullie beschrijvingen van de personages bij elkaar gelegd. Kom maar op met die karakterschets.. Jullie dragen deze voor en de anderen tekenen de beschrijving uit op een blanco A4. </div> cobra.canvas.be
<div>Het geheime schilderij van Rembrandt. DOE-DENK: Strip=-vak. Two of a kind: vergelijk de strip en novel: 'het verhaalskelet', samengaan woord en beeld, kleurgebruik, andere vormgevingsaspecten, taalgebruik en beeldspraak, spanningsopbouw, ...</div> img.literatuurplein.nl
<div>Het meisje van De Nachtwacht. DOE-DENK. Levenskaart-vak (deelvraag 5). Noem één ding als het gaat over verdwenen tradities, beroepen en gebruiken. Wat zijn de anderen daarvan op het spoor gekomen? </div> www.michaelminneboo.nl
<div>Rembrandt / Het geheime schilderij van Rembrandt. DOE-DENK: Verhaal-vak. Jullie hebben uit de bundel; twee naast elkaar liggende pagina's gekopieerd en daarin ballonnen leeggehaald. Niets verklaopen! De anderen vullen de ballonnen weer in, zodat het verhaal verder gaat.....</div> s3.amazonaws.com
<div>Lyrisch van Rembrandt. DOE-DENK. Portret-vak -Dicht-vak. Jullie hebben één gedicht gekozen om voor te dragen (gekozen uit drie opties).. Graag aandacht voor jullie voordracht!</div> images.nrc.nl
<div>Rembrandt grphic novel / strip. DOE-DENK. Verhaal-vak. Waar gaat het over? Wie doen er mee? Wat is hun relatie en samenhang in het verhaal. Wij zijn een en al oor! Verhalenvertellers gaat uw gang...</div> www.restovanharte.nl
<div>Een meesterlijke streek. DOE-DENK. Paspoort-vak. De naam is Rembrandt: </div><div>a) zo ziet mijn omgeving eruit...</div><div>b) zo zie ik eruit....</div><div>c) dit zeggen ze over mij als persoon, over mijn karakter....</div><div>Hebben jullie allemaal deze indruk gekregen? </div> 1.bp.blogspot.com
<div>Helaas, je was er bijna, maar nog even wachten op de inbreng van de volgende speler. </div><div>Sla 1 beurt over. </div>
<div>Het verhaal loopt lekker.</div><div>Je mag twee extra plaatsen vooruit.!</div>
<div>Even poseren voor de grote meester. </div><div>Sla 1 beurt over. </div>
<div>Je hebt genoten van de voordracht. dat is mooi. </div><div>Je mag 5 plaatsen vooruit. </div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.