<div><b><span style="font-size:16px;">Kim Dolke med PSY.03</span></b></div><div><b><span style="font-size:16px;">spelade doktor Glas ur boken Doktor Glas av H.Söderberg</span></b></div>
<div><span style="font-size:16px;"><b>Johnny Eklöw med ML02 och boken av Lee Child "Trubbel"</b></span></div>
<div><b><span style="font-size:16px;">Ulrika Back med SV.04 2B</span></b></div><div><b><span style="font-size:16px;">läste "Granen" av Tove Jansson</span></b></div>
<div><b><span style="font-size:16px;">Gisela Bergroth med REL.01</span></b></div><div><b><span style="font-size:16px;">läste ur boken Lärarinnan berättar av Rut Lindfors</span></b></div>
<div><b><span style="font-size:16px;">Staffan Holmström med FIL.02 och Olivia Bergdahls novell</span></b></div><div><b><span style="font-size:16px;"> "Hjälten Josef Schultz på fotografiet"</span></b></div>
<div><b><span style="font-size:16px;">Marcus Koskinen med BIK.01 och IT.01 läste <i>Saga om Karl-Bertil Jonssons julafton </i>av Tage Danielsson</span></b></div>
<div><b><span style="font-size:16px;">Stig Wennström med gSV8 läste ur Rode Orm av Frans G. Bengtssons.</span></b></div>
<div><b><span style="font-size:16px;">Eva Johansson med gSV8.3C läste ur boken Hårda tider av Karl A.Tavaststjerna</span></b></div>
<div><b><span style="font-size:16px;">Anne Almkvist med gSV8 läste Elmer Diktonius novell "Häng dej, pojkfan!"</span></b></div>
<div><b><span style="font-size:16px;">Elis Högnäs med HI.01 och boken</span></b><span style="font-size:16px;"><b><i> Strandsatta: kvinnoöden från finska viken till ishavet</i></b></span><b><span style="font-size:16px;"> av C.Wolff-Brandt och S.Siekkeli</span></b></div>
<div> I år har vi en levande <b>adventskalender</b> i biblioteket <b>mellan 4 och 20 december</b>. Varje skoldag <b>kl. 8.00</b> öppnar vi en högläsningslucka. Under 10 magiska minuter lyssnar vi till en lärare som läser dagens text. Börja morgonen med en trevlig stämning, en pepparkaka och levande ljus. <b>Varmt välkomna!</b></div>

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.