<div>Tècnica d'enginyeria social consistent a suplantar la identitat electrònica d'una organització determinada amb l'objectiu de convèncer algú que reveli informació confidencial que posteriorment serà utilitzada amb finalitats fraudulentes.</div><div><br></div><div>La pesca (en anglès, <i>phishing</i>) es basa en la imitació per part de l'atacant de l'entorn habitual d'interacció de l'usuari amb una organització de confiança, i es duu a terme a través del correu electrònic, les pàgines web, el telèfon mòbil, la telefonia IP, les xarxes socials o la infecció per programari maliciós.</div>
<div>Condició de les informacions que fan referència o pertanyen a una persona física o jurídica, segons la qual no poden fer-se públiques sense el consentiment de l'afectat.</div>
<div>Espionatge que es duu a terme mitjançant l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació.</div>
<div>Programari o maquinari que gestiona i controla les comunicacions d'una xarxa local amb altres xarxes externes per tal de garantir-ne la seguretat.</div>
<div>Part del web profund allotjat en xarxes xifrades, superposades a internet, que utilitzen l'anonimat per a l'intercanvi d'informació.</div><div><br></div><div>Al web fosc s'hi allotja una multitud de mercats i continguts il·legals o inadequats, fòrums i canals de comunicació xifrats i anònims, estafes, comunitats de pirates, etc.</div>
<div>Test, normalment inclòs en un formulari en línia, que consisteix a fer introduir a l'usuari una sèrie de lletres i xifres que es mostren en una imatge distorsionada per a verificar de manera automàtica que la resposta prové d'un ésser humà i no d'una màquina.</div><div><br></div><div>La sigla CAPTCHA prové de l'anglès <i>Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart</i>.</div>
<div>Feblesa d'un sistema informàtic davant les amenaces a què està exposat.</div>
<div>Dactilograma produït pel contacte involuntari del tou d'un dit amb una superfície.</div>
<div>Part del web que, per la seva estructura de construcció, no pot ser classificada per cercadors ni directoris.</div><div><br></div><div>S'estima que el web profund representa més del 90% del total dels webs existents. Són exemples de webs que componen el web profund: els resultats de cerques, com ara les paraules buscades en bases de dades; els webs que requereixen autenticació, com ara els portals de correu electrònic o d'emmagatzematge al núvol; les intranets o els dominis privats accessibles mitjançant una VPN o els webs temporals i en procés d'edició que encara no s'han publicat.</div>
<div>Identificació i verificació automatitzada de la identitat d'una persona a partir de les característiques físiques o de trets del comportament mesurables.</div><div><br></div><div>Són exemples de característiques físiques usades en biometria l'ADN, les empremtes dactilars, la retina i l'iris dels ulls, els patrons facials o de la veu i les mans; i són exemples de trets del comportament usats en biometria la dinàmica de tecleig o la signatura.</div>
<div>Assetjament que es produeix a través d'internet, especialment per mitjà de les xarxes socials i de les aplicacions mòbils.</div>
<div>Persona apassionada per la informàtica, que té un gran coneixement de les xarxes i els sistemes informàtics i un viu interès per explorar-ne les capacitats i per posar a prova les seves habilitats en aquest àmbit.</div>
<div>Codificació d'un missatge per a fer-lo críptic o secret.</div>
<div>Comprovació de la identitat d'un usuari, un dispositiu, un procés o una altra entitat.</div>
<div>Conjunt d'actuacions per aconseguir la influència i el control dels sistemes d'informació de l'adversari, i la protecció dels sistemes d'informació propis.</div>
<div>Programa maliciós que s'introdueix en un sistema informàtic, en perjudica el funcionament i pot reproduir-se i transmetre's independentment de la voluntat de l'usuari.</div>
www.termcat.cat diccionaris