Спостереження над мовним матеріалом., Прочитайте тексти, ...
<div>Спостереження над мовним матеріалом.</div>
<div>Прочитайте тексти, порівняйте їх. Чи сподобалося вам перше висловлювання? Чого в ньому бракує? Зробіть висновки.</div>
<div>Текст 1</div><div>Вечір. Сіло сонечко. Тихо-тихо. Лунає крик. Летить табун. Кричать?</div><div>Вони забирають. Пригадалася казка, що розповідала бабуся: відлітають лебеді, вони сіють.</div><div>Текст 2</div><div>Осінній вечір. Сіло за гору сонечко. Навколо тихо-тихо. Коли це з-за лісу лунає тривожний крик: курли, курли… Високо в небі летить табун лебедів. Чого кричать так тривожно?Здається, вони щось забирають із рідної землі. Пригадалась мені казка, що розповідала бабуся: коли відлітають лебеді, вони своїми крильми сіють на землі печаль.</div><div><br></div>
<div>Другорядні теж важливі члени речення, тут вони не для прикраси, не для клечання... Думку можуть (помічав це, безумовно, ти) пояснити, уточнити і доповнити. Поділяються, напевне, неспроста вони на означення, додатки і обставини.Сьогодні ми навчимося розрізняти другорядні члени речення (додатки, означення, обставини), виділяти їх у контексті умовними позначками, сформуємо загальнопізнавальні вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати їхню синтаксичну роль і спосіб морфологічного вираження. Всі завдання пов’язані з творчістю Л.Глібова.</div> cdn.thinglink.me

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.