Обери життя
<div>Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине : справочник . Вып. 1.- К. : Международный альянс по ВИЧ/СПИД, 2001. – 243 с.</div><div><br></div><div>Цей довідник є корисним джерелом інформації для державних СНІД-сервісних установ, міжнародних організацій і всіх людей, які цікавляться будь-якими аспектами діяльності організацій в області ВІЧ/СНІД.</div>
<div>Люди и ВИЧ. Книга для неравнодушных . – К. : Фарм-арт, 2001. – 351 с.</div><div><br></div><div>Видання буде корисним для людей різного віку, тим, хто живе з ВІЛ і хто зацікавлений дізнатися більше про ВІЛ-інфекції.</div>
<div>Соціальна робота з людьми, які живуть з ВІЛ – інфекцією та СНІДом // Введення в соціальну роботу : навч. посіб. – К. : Фенікс, 2001. – С. 214 - 219.</div><div><br></div><div>В розділі розглядаються ознаки ВІЛ - інфекції, соціальні проблеми ВІЛ - інфікованих та хворих на СНІД людей.</div>
<div>Балакірєва, О. М. Формування сексуальної культури молоді : моногр. / О. М. Балакірєва, Ю. М. Галустян, О. Я. Корегін, В. П. Новицька, О. О. Яременко. - К. : Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж., 2004. – Кн. 9. - 132 c. - (Серія : Формування здорового способу життя молоді. У 14 кн.). </div><div><br></div><div>Проаналізовано сучасний стан сексуальної культури молоді, розглянуто медико-соціальний контекст сексуального життя. Викладено проблемні питання, пов'язані з формуванням сексуальної культури і просвіти молодих людей.</div>
<div>Рубашкина, Л. А. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии / Л. А. Рубашкина, А. А. Гогоберидзе, В. В. Морозов; под. ред. Э. М. Аванесьянца. – Ростов н/Д . : Феникс, 2002. - 378 с. - (Серия «Медицина для всех»).</div><div><br></div><div>В книзі розглянуті методи діагностики інфекційних захворювань, принципи лікування та догляду за інфікованими хворими.</div>
<div>Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні / Т. Семигіна, І. Зубець, Д. Богдан та ін.; за ред Т. Семигіної. – К. : Нац. акад. внутр.справ України, 2005. – 124 с.</div><div><br></div><div>У виданні представлено результати вивчення висвітлення теми ВІЛ/СНІДу в друкованих ЗМІ, проведеного громадською організацією «Соціум – XXI», що діє при Школі соціальної роботи НаУКМА.</div><div><br></div>
<div>Бездна: пьянство, наркомания, СПИД / сост. С. Артюхов; предисл. Ч. Айтматова. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 318 с.</div><div><br></div><div>У збірці розглядаються гострі проблеми сучасності: пияцтво, наркоманія, СНІД. Автори книги: публіцисти, вчені, медичні працівники.</div>
<div>ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд : метод. посіб. до курсу / за ред. Т. Семігіної. – К. : Києво- Могилянська академія, 2006. – 140 с. </div><div><br></div><div>У виданні представлено матеріали, які знайомлять з різними аспектами протидії поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу, впровадження стратегії зменшення шкоди від вживання наркотиків, підтримки людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом.</div><div><br></div>
<div>Тищенко, Л. Д. СПИД: проблемы лечения и профилактики : учеб. пособ. – М. : Изд-во УДН, 1989. – 64 с.</div><div><br></div><div>Подані короткі відомості з історії виникнення захворювання та разповсюдження в світі. Розглянуто питання порушення імунної системи організму людини, а також клініки, лабораторної діагностики і лікування СНІДу.</div>
<div>Загальносоціальна та спеціальна профілактика наркоманії та ВІЛ/СНІДу : навч. метод. посіб. / О. Ф. Гіда, О. М. Джужа, С. М. Корецький, Г. І. Піщенко; за ред. О. М. Джужи. – К. : Нац. акад. внутр.справ України, 2004. – 80 с.</div><div><br></div><div>В посібнику викладено комплекс питань, пов’язаних із теоретичними проблемами наркоманії та ВІЛ/СНІДу.</div>
<div>Формування здорового способу життя : навч. посіб. / М. О. Носко, С. В. Грищенко, Ю. М. Носко. – К. : «МП Леся», 2013. – 160 с. </div><div><br></div><div>У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні основи формування здорового способу життя дітей та молоді: Державну політику щодо формування здорового способу життя молоді в Україні, основи просвітницько-профілактичної роботи щодо формування навичок здорового способу життя.</div>
<div><span style="font-size:16px;">Чому так важко вилікувати ВІЛ/СНІД [TED-Ed]</span></div><div><br></div><div>У 2008 році сталось щось неймовірне - одна людина вилікувалася від ВІЛ-інфекції. З понад 70 мільйонів випадків зараження ВІЛ, це був перший, та, поки що, ост...</div><div><br></div> youtu.be У 2008 році сталось щось неймовірне - одна людина вилікувалася від ВІЛ-інфекції. З понад 70 мільйонів випадків зараження ВІЛ, це був перший, та, поки що, ост...
<div><span style="font-size:16px;">Клінічна класифікація ВІЛ-інфекції</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> youtu.be
<div><span style="font-size:16px;">Де, коли і чому виник СНІД? </span></div><div><br></div><div>Генетичний аналіз дозволив вченим точно визначити, де і коли виникла ВІЛ-інфекція, чому вона поширилась і як контролювати пандемію СНІДу та інших небезпечних хвороб. </div><div><br></div> www.bbc.com Генетичний аналіз дозволив вченим точно визначити, де і коли виникла ВІЛ-інфекція, чому вона поширилась і як контролювати пандемію СНІДу та інших небезпечних хвороб.
<div><span style="font-size:16px;">Всеукраїнська мережа ЛЖВ</span></div><div><br></div> network.org.ua Головна - ЛЖВ