Обери життя
<div>Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине : справочник . Вып. 1.- К. : Международный альянс по ВИЧ/СПИД, 2001. – 243 с.</div><div><br></div><div>Цей довідник є корисним джерелом інформації для державних СНІД-сервісних установ, міжнародних організацій і всіх людей, які цікавляться будь-якими аспектами діяльності організацій в області ВІЧ/СНІД.</div>
<div>Люди и ВИЧ. Книга для неравнодушных . – К. : Фарм-арт, 2001. – 351 с.</div><div><br></div><div>Видання буде корисним для людей різного віку, тим, хто живе з ВІЛ і хто зацікавлений дізнатися більше про ВІЛ-інфекції.</div>
<div>Соціальна робота з людьми, які живуть з ВІЛ – інфекцією та СНІДом // Введення в соціальну роботу : навч. посіб. – К. : Фенікс, 2001. – С. 214 - 219.</div><div><br></div><div>В розділі розглядаються ознаки ВІЛ - інфекції, соціальні проблеми ВІЛ - інфікованих та хворих на СНІД людей.</div>
<div>Балакірєва, О. М. Формування сексуальної культури молоді : моногр. / О. М. Балакірєва, Ю. М. Галустян, О. Я. Корегін, В. П. Новицька, О. О. Яременко. - К. : Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж., 2004. – Кн. 9. - 132 c. - (Серія : Формування здорового способу життя молоді. У 14 кн.). </div><div><br></div><div>Проаналізовано сучасний стан сексуальної культури молоді, розглянуто медико-соціальний контекст сексуального життя. Викладено проблемні питання, пов'язані з формуванням сексуальної культури і просвіти молодих людей.</div>
<div>Рубашкина, Л. А. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии / Л. А. Рубашкина, А. А. Гогоберидзе, В. В. Морозов; под. ред. Э. М. Аванесьянца. – Ростов н/Д . : Феникс, 2002. - 378 с. - (Серия «Медицина для всех»).</div><div><br></div><div>В книзі розглянуті методи діагностики інфекційних захворювань, принципи лікування та догляду за інфікованими хворими.</div>
<div>Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні / Т. Семигіна, І. Зубець, Д. Богдан та ін.; за ред Т. Семигіної. – К. : Нац. акад. внутр.справ України, 2005. – 124 с.</div><div><br></div><div>У виданні представлено результати вивчення висвітлення теми ВІЛ/СНІДу в друкованих ЗМІ, проведеного громадською організацією «Соціум – XXI», що діє при Школі соціальної роботи НаУКМА.</div><div><br></div>
<div>Бездна: пьянство, наркомания, СПИД / сост. С. Артюхов; предисл. Ч. Айтматова. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 318 с.</div><div><br></div><div>У збірці розглядаються гострі проблеми сучасності: пияцтво, наркоманія, СНІД. Автори книги: публіцисти, вчені, медичні працівники.</div>
<div>ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд : метод. посіб. до курсу / за ред. Т. Семігіної. – К. : Києво- Могилянська академія, 2006. – 140 с. </div><div><br></div><div>У виданні представлено матеріали, які знайомлять з різними аспектами протидії поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу, впровадження стратегії зменшення шкоди від вживання наркотиків, підтримки людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом.</div><div><br></div>
<div>Тищенко, Л. Д. СПИД: проблемы лечения и профилактики : учеб. пособ. – М. : Изд-во УДН, 1989. – 64 с.</div><div><br></div><div>Подані короткі відомості з історії виникнення захворювання та разповсюдження в світі. Розглянуто питання порушення імунної системи організму людини, а також клініки, лабораторної діагностики і лікування СНІДу.</div>
<div>Загальносоціальна та спеціальна профілактика наркоманії та ВІЛ/СНІДу : навч. метод. посіб. / О. Ф. Гіда, О. М. Джужа, С. М. Корецький, Г. І. Піщенко; за ред. О. М. Джужи. – К. : Нац. акад. внутр.справ України, 2004. – 80 с.</div><div><br></div><div>В посібнику викладено комплекс питань, пов’язаних із теоретичними проблемами наркоманії та ВІЛ/СНІДу.</div>
<div>Формування здорового способу життя : навч. посіб. / М. О. Носко, С. В. Грищенко, Ю. М. Носко. – К. : «МП Леся», 2013. – 160 с. </div><div><br></div><div>У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні основи формування здорового способу життя дітей та молоді: Державну політику щодо формування здорового способу життя молоді в Україні, основи просвітницько-профілактичної роботи щодо формування навичок здорового способу життя.</div>
<div><span style="font-size:16px;">Чому так важко вилікувати ВІЛ/СНІД [TED-Ed]</span></div><div><br></div><div>У 2008 році сталось щось неймовірне - одна людина вилікувалася від ВІЛ-інфекції. З понад 70 мільйонів випадків зараження ВІЛ, це був перший, та, поки що, ост...</div><div><br></div> youtu.be У 2008 році сталось щось неймовірне - одна людина вилікувалася від ВІЛ-інфекції. З понад 70 мільйонів випадків зараження ВІЛ, це був перший, та, поки що, ост...
<div><span style="font-size:16px;">Клінічна класифікація ВІЛ-інфекції</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> youtu.be
<div><span style="font-size:16px;">Де, коли і чому виник СНІД? </span></div><div><br></div><div>Генетичний аналіз дозволив вченим точно визначити, де і коли виникла ВІЛ-інфекція, чому вона поширилась і як контролювати пандемію СНІДу та інших небезпечних хвороб. </div><div><br></div> www.bbc.com Генетичний аналіз дозволив вченим точно визначити, де і коли виникла ВІЛ-інфекція, чому вона поширилась і як контролювати пандемію СНІДу та інших небезпечних хвороб.
<div><span style="font-size:16px;">Всеукраїнська мережа ЛЖВ</span></div><div><br></div> network.org.ua БО “100% ЖИТТЯ” — найбільша пацієнтська організація в Україні Ми працюємо для того, щоб 100% українських пацієнтів мали 100% доступ до лікування. Ми прагнемо змінити якість життя ВІЛ-позитивних людей, сприяємо реалізації прав та обов’язків людей, які живуть з ВІЛ, тубекркульозом та гепатитами, включаючи право на самовизначення та право на участь у прийнятті рішень, що впливають […]

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.