Warszawa
<div>to jest moja stolica</div>
<div><span style="font-size:16px;">Czesław Niemen-Sen o Warszawie</span></div><div><br></div><div>Znana piosenka, znany kompozytor...</div><div><br></div> youtube.com Znana piosenka, znany kompozytor...
<div>Gdańsk</div>
<div><span style="font-size:16px;">Prezentacja Gdańsk</span></div><div><br></div><div><br></div> youtube.com PREZENTACJA O GDAŃSKU - PRACA DODATKOWA MICHAŁ WÓJCIK KL. V
<div>Kraków</div>
<div><span style="font-size:16px;">Zabytki Krakowa</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> youtube.com
<div>Poznań</div>
<div>Szczecin</div>
<div>Baszta Panieńska - jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków w Szczecinie.</div> upload.wikimedia.org
<div><span style="font-size:16px;">Historia "Nowego Ratusza" - Ciekawostki Poznańskie</span></div><div><br></div><div>Historia "Nowego Ratusza" na Starym Rynku w Poznaniu, zwanego przez Niemców "Stadthaus". Film otwiera przygotowywaną przeze mnie serię "Ciekawostki Poznański...</div><div><br></div> youtube.com Historia "Nowego Ratusza" na Starym Rynku w Poznaniu, zwanego przez Niemców "Stadthaus". Film otwiera przygotowywaną przeze mnie serię "Ciekawostki Poznański...

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.