<div>Gdańsk </div><div> W roku 1308 Gdańsk został zajęty zbrojnie przez Krzyżaków, którzy władali do roku 1456, kiedy to Prusy Królewskie, a wraz z nimi Gdańsk, znalazły się – na ponad trzy stulecia – w granicach Rzeczypospolitej. Utracony na rzecz Prus w roku 1793 był Gdańsk, z przerwami, utracony przez Polskę do roku 1945, kiedy to – decyzją wielkich mocarstw podczas konferencji w Poczdamie (a wcześniej jednostronną decyzją władz Związku Sowieckiego) – został ponownie przyznany Polsce.</div><div>Przez ponad tysiąc lat swojej historii miasto Gdańsk było częścią:</div><div><br></div><div>997–1227: Królestwa Polskiego</div><div>1227–1294: Księstwa Pomorskiego</div><div>1294–1308: Królestwa Polskiego</div><div>1308–1454: Zakonu krzyżackiego</div><div>1454–1466: ziem spornych podczas wojny trzynastoletniej</div><div>1466–1569: Królestwa Polskiego</div><div>1569–1793: Rzeczypospolitej Obojga Narodów</div><div>1793–1807: Królestwa Prus</div><div>1807–1814: Wolnego Miasta Gdańsk (zależnego od Cesarstwa Francuskiego)</div><div>1815–1871: Królestwa Prus</div><div>1871–1918: Cesarstwa Niemieckiego</div><div>1918–1920: Republiki Weimarskiej</div><div>1920–1939: Wolnego Miasta Gdańsk</div><div>1939–1945: Rzeszy (Gdańsk-Prusy Zachodnie)</div><div>1945–1952: Rzeczypospolitej Polskiej</div><div>1952–1989: Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej</div><div>1989–obecnie: III Rzeczypospolitej</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> www.gdansk.pl
<div>Warszawa </div><div>Nad Wisłą od IX/X do XI w. istniał gródStare Bródno. Oprócz niego w granicach współczesnej Warszawy znajdował się także gród Jazdów (od XII lub XIII wieku) oraz osady Kamion (wedle dokumentu z 1065 wystawionego dla klasztoru w Mogilnie tzw. falsyfikatu mogileńskiego, dziś Kamionek), Gocław (w 1155 własność biskupa płockiego) i Solec (od XII wieku port odbiorczy soli kamiennej, spławianej barkami z okolic Krakowa, osada&amp;</div> zabytkiwarszawy2008.republika.pl
<div><span style="font-size:16px;">Chopin - Nocturne op.9 No.2</span></div><div><br></div><div>Nocturne in E-flat major, Op. 9, No. 2 Played by Vadim Chaimovich (https://www.youtube.com/vadimchaimovich) FB-Vadim: https://www.facebook.com/vadimchaimovic...</div><div><br></div> youtube.com Nocturne in E-flat major, Op. 9, No. 2 Played by Vadim Chaimovich (https://www.youtube.com/vadimchaimovich) FB-Vadim: https://www.facebook.com/vadimchaimovic...
<div>Kraków </div><div>W 1241 roku podczas ataku Tatarów na Polskę miał miejsce pierwszy najazd Tatarów na Kraków</div><div>Po zdobyciu Sandomierza 13 lutego 1241 r. Mongołowie ruszyli w kierunku Krakowa Po zdobyciu Sandomierza 13 lutego 1241 r. Mongołowie ruszyli w kierunku Krakowa. Doszło do bitwy pod Turskiem z wojskami wojewody krakowskiego Włodzimierza, który zastąpił im drogę. Tatarzy bitwę wygrali, lecz odnieśli zbyt duże straty, by kontynuować atak, więc zawrócili na Ruś. Tatarzy powrócili w liczbie ok. 10 tys. 18 marca wojska tatarskie stoczyły bitwę pod Chmielnikiem z rycerstwem sandomierskim i krakowskim (pod wodzą wojewody krakowskiego Włodzimierza i sandomierskiego Pakosława). Podobnie jak poprzednią, tę bitwę wygrali Mongołowie. 28 marca Tatarzy oblegli i zdobyli Kraków. Skutkiem tego szturmu było prawie całkowite zniszczenie miasta.</div><div>Przy odtwarzaniu wydarzeń z 1241 r. bardzo pomocnymi były zapiski Jana Długosza. Jednakże źródło to nie jest całkowicie wiarygodne, gdyż Długosz pisał o najeździe tatarskim ponad dwieście lat po wydarzeniach z roku 1241.</div><div>Już w XII w. w Krakowie działała biblioteka i szkoła katedralna, która była uważana za najlepszą w tym czasie uczelnię w Polsce. Centrum miasta było Wzgórze Wawelskie, wokół którego powstały liczne porozrzucane osady kupieckie i rzemieślnicze. Dopiero 5 czerwca 1257 r., za panowania Bolesława Wstydliwego, nadano Krakowowi </div> krakow.co-zobaczyc.pl
<div>Szczecin </div><div>W VII-VI wieku p.n.e. istniała na tym terenie osada z okresu kultury łużyckiej[1]. Jest jednak możliwe, że ciągłość udokumentowanej źródłami historii zasiedlenia tego miejsca sięga blisko 1850 lat. W czasach antycznych w okolicach Szczecina istniała miejscowość o nazwie Susudata. Została ona odwzorowana na antycznej mapie Klaudiusza Ptolemeusza z lat 142–147 n.e.[2] O tym, że miejscowość ta znajdowała się w sąsiedztwie Szczecina, informuje kompendium Lexicon Universale W 1243 książę Barnim I nadał Szczecinowi prawa miejskie.</div><div>W kolejnych latach miasto nabywało kolejne tereny: w 1283 jezioro Dąbie, a w 1321 Police. W XIII wieku Szczecin stał się miastem hanzeatyckim. Na miejscu grodu słowiańskiego w XIV wieku książę Barnim III Wielki wybudował swoją siedzibę, tzw. „Kamienny Dom” oraz kaplicę św. Ottona. Zabudowania te stanowiły pierwszą fazę konstrukcji zamku książęcego (zwanego dzisiaj Zamkiem Książąt Pomorskich). W latach 1454–1464 miasto prowadziło Pierwsze informacje o średniowiecznych murach obronnych i prowadzących do miasta bramach pochodzą z roku 1283. Kamienno-ceglane obwarowania zostały ukończone na przełomie XIII i XIV wieku. Najstarszym widokiem miasta jest miedzioryt podkolorowany autorstwa Georga Brauna i </div> archiwum.radioszczecin.pl
<div>Wrocław</div><div>W 1000 roku na zjeździe gnieźnieńskim cesarz Otton III i Bolesław Chrobry ustanowili w mieście biskupstwo rzymskokatolickie podporządkowane arcybiskupstwu w Gnieźnie. Krótko po tym powstała w obrębie grodu pierwsza katedra romańska.W 1109 nieudane oblężenie przez króla niemieckiego Henryka V – opodal grodu na terenie dzisiejszej dzielnicy Psie Pole doszło do zwycięskiej dla Krzywoustego potyczki z armią niemiecką, zwanej bitwą na Psim Polu.W 1138 po podziale kraju stało się siedzibą Władysława II Wygnańca do jego wygnania przez braci.</div> upload.wikimedia.org
<div><span style="font-size:16px;">PIOSENKA DLA GDAŃSKA</span></div><div><br></div><div>...</div><div><br></div> youtube.com ...
<div><span style="font-size:16px;">Kocham Szczecin - Szczecińskie Piosenki</span></div><div><br></div><div>Piękne piosenki o Szczecinie: http://prawicowyinternet.pl/piosenki-o-szczecinie/ "Kocham Szczecin" - wyk. Szczecińska Czwórka Radiowa muzyka: Romuald Żylińsk...</div><div><br></div> youtube.com Piękne piosenki o Szczecinie: http://prawicowyinternet.pl/piosenki-o-szczecinie/ "Kocham Szczecin" - wyk. Szczecińska Czwórka Radiowa muzyka: Romuald Żylińsk...
<div><span style="font-size:16px;">Myslovitz &amp; Marek Grechuta - Kraków</span></div><div><br></div><div>Very nice!</div><div><br></div> youtube.com Very nice!

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.