Mapa Polski Historyczna
<div>Gdańsk </div><div> W roku 1308 Gdańsk został zajęty zbrojnie przez Krzyżaków, którzy władali do roku 1456, kiedy to Prusy Królewskie, a wraz z nimi Gdańsk, znalazły się – na ponad trzy stulecia – w granicach Rzeczypospolitej. Utracony na rzecz Prus w roku 1793 był Gdańsk, z przerwami, utracony przez Polskę do roku 1945, kiedy to – decyzją wielkich mocarstw podczas konferencji w Poczdamie (a wcześniej jednostronną decyzją władz Związku Sowieckiego) – został ponownie przyznany Polsce.</div><div>Przez ponad tysiąc lat swojej historii miasto Gdańsk było częścią:</div><div><br></div><div>997–1227: Królestwa Polskiego</div><div>1227–1294: Księstwa Pomorskiego</div><div>1294–1308: Królestwa Polskiego</div><div>1308–1454: Zakonu krzyżackiego</div><div>1454–1466: ziem spornych podczas wojny trzynastoletniej</div><div>1466–1569: Królestwa Polskiego</div><div>1569–1793: Rzeczypospolitej Obojga Narodów</div><div>1793–1807: Królestwa Prus</div><div>1807–1814: Wolnego Miasta Gdańsk (zależnego od Cesarstwa Francuskiego)</div><div>1815–1871: Królestwa Prus</div><div>1871–1918: Cesarstwa Niemieckiego</div><div>1918–1920: Republiki Weimarskiej</div><div>1920–1939: Wolnego Miasta Gdańsk</div><div>1939–1945: Rzeszy (Gdańsk-Prusy Zachodnie)</div><div>1945–1952: Rzeczypospolitej Polskiej</div><div>1952–1989: Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej</div><div>1989–obecnie: III Rzeczypospolitej</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> www.gdansk.pl
<div>Warszawa </div><div>Nad Wisłą od IX/X do XI w. istniał gródStare Bródno. Oprócz niego w granicach współczesnej Warszawy znajdował się także gród Jazdów (od XII lub XIII wieku) oraz osady Kamion (wedle dokumentu z 1065 wystawionego dla klasztoru w Mogilnie tzw. falsyfikatu mogileńskiego, dziś Kamionek), Gocław (w 1155 własność biskupa płockiego) i Solec (od XII wieku port odbiorczy soli kamiennej, spławianej barkami z okolic Krakowa, osada&amp;</div> zabytkiwarszawy2008.republika.pl
<div><span style="font-size:16px;">Chopin - Nocturne op.9 No.2</span></div><div><br></div><div>Nocturne in E-flat major, Op. 9, No. 2 Played by Vadim Chaimovich (https://www.youtube.com/vadimchaimovich) FB-Vadim: https://www.facebook.com/vadimchaimovic...</div><div><br></div> youtube.com Nocturne in E-flat major, Op. 9, No. 2 Played by Vadim Chaimovich (https://www.youtube.com/vadimchaimovich) FB-Vadim: https://www.facebook.com/vadimchaimovic...
<div>Kraków </div><div>W 1241 roku podczas ataku Tatarów na Polskę miał miejsce pierwszy najazd Tatarów na Kraków</div><div>Po zdobyciu Sandomierza 13 lutego 1241 r. Mongołowie ruszyli w kierunku Krakowa Po zdobyciu Sandomierza 13 lutego 1241 r. Mongołowie ruszyli w kierunku Krakowa. Doszło do bitwy pod Turskiem z wojskami wojewody krakowskiego Włodzimierza, który zastąpił im drogę. Tatarzy bitwę wygrali, lecz odnieśli zbyt duże straty, by kontynuować atak, więc zawrócili na Ruś. Tatarzy powrócili w liczbie ok. 10 tys. 18 marca wojska tatarskie stoczyły bitwę pod Chmielnikiem z rycerstwem sandomierskim i krakowskim (pod wodzą wojewody krakowskiego Włodzimierza i sandomierskiego Pakosława). Podobnie jak poprzednią, tę bitwę wygrali Mongołowie. 28 marca Tatarzy oblegli i zdobyli Kraków. Skutkiem tego szturmu było prawie całkowite zniszczenie miasta.</div><div>Przy odtwarzaniu wydarzeń z 1241 r. bardzo pomocnymi były zapiski Jana Długosza. Jednakże źródło to nie jest całkowicie wiarygodne, gdyż Długosz pisał o najeździe tatarskim ponad dwieście lat po wydarzeniach z roku 1241.</div><div>Już w XII w. w Krakowie działała biblioteka i szkoła katedralna, która była uważana za najlepszą w tym czasie uczelnię w Polsce. Centrum miasta było Wzgórze Wawelskie, wokół którego powstały liczne porozrzucane osady kupieckie i rzemieślnicze. Dopiero 5 czerwca 1257 r., za panowania Bolesława Wstydliwego, nadano Krakowowi </div> krakow.co-zobaczyc.pl
<div>Szczecin </div><div>W VII-VI wieku p.n.e. istniała na tym terenie osada z okresu kultury łużyckiej[1]. Jest jednak możliwe, że ciągłość udokumentowanej źródłami historii zasiedlenia tego miejsca sięga blisko 1850 lat. W czasach antycznych w okolicach Szczecina istniała miejscowość o nazwie Susudata. Została ona odwzorowana na antycznej mapie Klaudiusza Ptolemeusza z lat 142–147 n.e.[2] O tym, że miejscowość ta znajdowała się w sąsiedztwie Szczecina, informuje kompendium Lexicon Universale W 1243 książę Barnim I nadał Szczecinowi prawa miejskie.</div><div>W kolejnych latach miasto nabywało kolejne tereny: w 1283 jezioro Dąbie, a w 1321 Police. W XIII wieku Szczecin stał się miastem hanzeatyckim. Na miejscu grodu słowiańskiego w XIV wieku książę Barnim III Wielki wybudował swoją siedzibę, tzw. „Kamienny Dom” oraz kaplicę św. Ottona. Zabudowania te stanowiły pierwszą fazę konstrukcji zamku książęcego (zwanego dzisiaj Zamkiem Książąt Pomorskich). W latach 1454–1464 miasto prowadziło Pierwsze informacje o średniowiecznych murach obronnych i prowadzących do miasta bramach pochodzą z roku 1283. Kamienno-ceglane obwarowania zostały ukończone na przełomie XIII i XIV wieku. Najstarszym widokiem miasta jest miedzioryt podkolorowany autorstwa Georga Brauna i </div> archiwum.radioszczecin.pl
<div>Wrocław</div><div>W 1000 roku na zjeździe gnieźnieńskim cesarz Otton III i Bolesław Chrobry ustanowili w mieście biskupstwo rzymskokatolickie podporządkowane arcybiskupstwu w Gnieźnie. Krótko po tym powstała w obrębie grodu pierwsza katedra romańska.W 1109 nieudane oblężenie przez króla niemieckiego Henryka V – opodal grodu na terenie dzisiejszej dzielnicy Psie Pole doszło do zwycięskiej dla Krzywoustego potyczki z armią niemiecką, zwanej bitwą na Psim Polu.W 1138 po podziale kraju stało się siedzibą Władysława II Wygnańca do jego wygnania przez braci.</div> upload.wikimedia.org
<div><span style="font-size:16px;">PIOSENKA DLA GDAŃSKA</span></div><div><br></div><div>...</div><div><br></div> youtube.com ...
<div><span style="font-size:16px;">Kocham Szczecin - Szczecińskie Piosenki</span></div><div><br></div><div>Piękne piosenki o Szczecinie: http://prawicowyinternet.pl/piosenki-o-szczecinie/ "Kocham Szczecin" - wyk. Szczecińska Czwórka Radiowa muzyka: Romuald Żylińsk...</div><div><br></div> youtube.com Piękne piosenki o Szczecinie: http://prawicowyinternet.pl/piosenki-o-szczecinie/ "Kocham Szczecin" - wyk. Szczecińska Czwórka Radiowa muzyka: Romuald Żylińsk...
<div><span style="font-size:16px;">Myslovitz &amp; Marek Grechuta - Kraków</span></div><div><br></div><div>Very nice!</div><div><br></div> youtube.com Very nice!

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.