Торгівля людьми - це злочин
<div><span style="font-size:16px;">Небезпеку видно не одразу</span></div><div><br></div><div>Українська співачка Джамала, переможниця Євробачення-2016, стала Послом доброї волі із протидії торгівлі людьми. Вона підтримала багаторічну роботу Міжнародн...</div><div><br></div> www.youtube.com Українська співачка Джамала, переможниця Євробачення-2016, стала Послом доброї волі із протидії торгівлі людьми. Вона підтримала багаторічну роботу Міжнародн...
<div><span style="font-size:16px;">Життя на продаж | Trading Lives</span></div><div><br></div><div>Документальний фільм MTV EXIT «Життя на продаж», роль ведучої в якому виконала популярна співачка Джамала, завдяки відтворенню реальних подій та справжнім св...</div><div><br></div> www.youtube.com Документальний фільм MTV EXIT «Життя на продаж», роль ведучої в якому виконала популярна співачка Джамала, завдяки відтворенню реальних подій та справжнім св...
<div><span style="font-size:16px;">"Зупинимо торгівлю людьми разом" - 13.04.2017</span></div><div><br></div><div>щодо протидії торгівлі людьми, зокрема, з протидії трудової експлуатації всередині країни</div><div><br></div> www.youtube.com щодо протидії торгівлі людьми, зокрема, з протидії трудової експлуатації всередині країни
<div><span style="font-size:16px;">Фільм перший «Третє тисячеліття – рабство існує»</span></div><div><br></div><div>Відео-додаток до посібника з протидії торгівлі людьми.</div><div><br></div> www.youtube.com Відео-додаток до посібника з протидії торгівлі людьми.
<div>Протидія торгівлі людьми : методичний посібник для медичних працівників</div> solom.kievcity.gov.ua
<div>Надання соціальних послуг різним групам осіб, які постраждали від торгівлі людьми : методичні рекомендації</div> solom.kievcity.gov.ua
<div><span style="font-size:16px;">ВІРШ Василя Симоненка "Ти знаєш, що ти — людина?"</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> www.youtube.com
<div>Протидія торгівлі людьми : посібник для дільничих інспекторів міліції</div> solom.kievcity.gov.ua
<div>Висвітлення в засобах масової інформації проблеми торгівлі людьми : посібник для журналістів</div> solom.kievcity.gov.ua
<div>Збираєтесь за кордон?</div> solom.kievcity.gov.ua
<div>Навчальний посібник у сфері протидії торгівлі людьми для суддів та прокурорів : ознайомчі матеріали</div> solom.kievcity.gov.ua
<div>Рабінович, П. М. Права людини і громадянина : навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І.Хавронюк. - К. : Атіка, 2004. – 464 c.</div><div><br></div><div> Книга відображає основні положення сучасної української доктрини щодо прав та свобод людини і громадянина та їх гарантій, характеристика яких подається крізь призму відповідних світових і європейських стандартів.</div>
<div>Карпачова, Н. І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні : Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини / Н. І. Карпачова. – 2-е вид. - Харків : Консум, 2001. – 464 с.</div><div><br></div><div>Друге видання Першої щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні» здійснено за авторським договором з виключною ліцензією Секретаріата Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з видавництвом «Консум» і розраховано на широкий загал читачів.</div><div><br></div>
<div>Кримінальне право України: Особлива частина : підруч. / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-е вид. перероб. і допов. – Х. : Право, 2010. – 608 с.</div><div><br></div><div>У підручнику на підставі Кримінального кодексу України, досягнень науки кримінального права, з урахуванням судової практики висвітлено основні питання Особливої частини кримінального права України. </div><div><br></div>
<div>Пушкіна, О. В. Система прав і свобод людини та громадянина в Україні: теоретичні і практичні аспекти забезпечення. – К. : Логос, 2006. – 416 с.</div><div><br></div><div>Монографія присвячена аналізу системи прав і свобод людини та громадянина як категорії конституційного права. Автор надає історико-правовий та теоретико-правовий аналіз поняття системи прав людини, доводячи його фундаментальну роль як однієї з базових категорій сучасної науки конституційного права. </div><div><br></div>
<div>Іващенко, В. О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби) : монографія / В. О. Іващенко. – К. : Атіка, 2004. – 112 с.</div><div><br></div><div>У монографії розглядається комплекс проблем теоретичного і практичного характеру, пов’язаних із розробленням організаційно-правових заходів боротьби з торгівлею жінками і дітьми.</div>
<div>Протидія торгівлі людьми : навч.-метод. посібн. / за ред. Т. Семигіної. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 166 с.</div><div><br></div><div>Посібник містить матеріали про різні аспекти протидії торгівлі людьми, її наслідками, можливостями профілактики та надання допомоги потерпілим особам. Подано програму та робочий тематичний план курсу "Протидія торгівлі людьми", інформаційні та методичні матеріали, додаткові матеріали.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.