<div>La <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+hexavalent/MzAxMjM5Nw==/#.Wd3qHg5cOhU.link">vacuna hexavalent</a> és una vacuna combinada que inclou la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antidift%C3%A8rica%2C+antitet%C3%A0nica+i+antipert%C3%BAssica+acel%C2%B7lular/Mjc0NjY3Mw==/#.WeCG_aIeEVo.link">vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular</a>, la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antipoliomiel%C3%ADtica/Mjc0NjY1MA==/#.WeCHFDWjN78.link">vacuna antipoliomielítica</a> injectable, la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+anti-Haemophilus+influenzae+tipus+b+conjugada/Mjc0NjY0OQ==/#.WecnSrI4VPV.link">vacuna anti-<i>Haemophilus influenzae</i> tipus b conjugada</a> i la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+anti-hepatitis+B/Mjc0NjY1NA==/#.WeCHPfldC80.link">vacuna anti-hepatitis B</a>.</div>
<div>La <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+hexavalent/MzAxMjM5Nw==/#.Wd3qHg5cOhU.link">vacuna hexavalent</a> és una vacuna combinada que inclou la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antidift%C3%A8rica%2C+antitet%C3%A0nica+i+antipert%C3%BAssica+acel%C2%B7lular/Mjc0NjY3Mw==/#.WeCG_aIeEVo.link">vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular</a>, la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antipoliomiel%C3%ADtica/Mjc0NjY1MA==/#.WeCHFDWjN78.link">vacuna antipoliomielítica</a> injectable, la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+anti-Haemophilus+influenzae+tipus+b+conjugada/Mjc0NjY0OQ==/#.WecnSrI4VPV.link">vacuna anti-<i>Haemophilus influenzae</i> tipus b conjugada</a> i la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+anti-hepatitis+B/Mjc0NjY1NA==/#.WeCHPfldC80.link">vacuna anti-hepatitis B</a>.</div>
<div>La <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+hexavalent/MzAxMjM5Nw==/#.Wd3qHg5cOhU.link">vacuna hexavalent</a> és una vacuna combinada que inclou la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antidift%C3%A8rica%2C+antitet%C3%A0nica+i+antipert%C3%BAssica+acel%C2%B7lular/Mjc0NjY3Mw==/#.WeCG_aIeEVo.link">vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular</a>, la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antipoliomiel%C3%ADtica/Mjc0NjY1MA==/#.WeCHFDWjN78.link">vacuna antipoliomielítica</a> injectable, la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+anti-Haemophilus+influenzae+tipus+b+conjugada/Mjc0NjY0OQ==/#.WeSWYJDwYKc.link">vacuna anti-<i>Haemophilus influenzae</i> tipus b conjugada</a> i la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+anti-hepatitis+B/Mjc0NjY1NA==/#.WeCHPfldC80.link">vacuna anti-hepatitis B</a>.</div>
<div>La <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antidift%C3%A8rica%2C+antitet%C3%A0nica+i+antipert%C3%BAssica+acel%C2%B7lular/Mjc0NjY3Mw==/#.WeCHz4mfITY.link">vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular</a><b> </b>també es pot administrar combinada, per exemple en la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+hexavalent/MzAxMjM5Nw==/#.WeCHjuT5dcg.link">vacuna hexavalent</a>.</div>
<div>La <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antipoliomiel%C3%ADtica/Mjc0NjY1MA==/#.Wd3z1eMj0Qs.link">vacuna antipoliomielítica</a> es pot administrar sola o combinada, per exemple, en la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+hexavalent/MzAxMjM5Nw==/#.WeCIJKZ_m3Y.link">vacuna hexavalent</a> (vacuna DTPa-PI-Hib-HB).</div><div><br></div><div>Pot ser inactivada o atenuada. La vacuna inactivada és injectable mentre que la vacuna atenuada és d'administració oral.</div><div><br></div><div>La denominació catalana <i><b>vacuna PI </b></i>designa la vacuna antipoliomielítica injectable. </div>
<div>La <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antitet%C3%A0nica+i+antidift%C3%A8rica/Mjc0NjY3NQ==/#.Wd30eM__DJo.link">vacuna antitetànica i antidiftèrica</a> actualment només s'administra a la població adulta. </div><div><br></div><div>En la població infantil actualment la vacuna antidiftèrica i la vacuna antitetànica s'administren combinades en la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antidift%C3%A8rica%2C+antitet%C3%A0nica+i+antipert%C3%BAssica+acel%C2%B7lular/Mjc0NjY3Mw==/#.WeCIbmOpQxI.link">vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular</a> (vacuna DTPa).</div>
<div>La denominació catalana <b>vacuna dTpa</b> fa referència a la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antidift%C3%A8rica%2C+antitet%C3%A0nica+i+antipert%C3%BAssica+acel%C2%B7lular/Mjc0NjY3Mw==/#.WecBnzo-NPp.link">vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular</a> de càrrega antigènica baixa, que s’administra a adults. </div>
<div>La <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antitet%C3%A0nica+i+antidift%C3%A8rica/Mjc0NjY3NQ==/#.Wd30eM__DJo.link">vacuna antitetànica i antidiftèrica</a> actualment només s'administra a la població adulta. </div><div><br></div><div>En la població infantil actualment la vacuna antidiftèrica i la vacuna antitetànica s'administren combinades en la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antidift%C3%A8rica%2C+antitet%C3%A0nica+i+antipert%C3%BAssica+acel%C2%B7lular/Mjc0NjY3Mw==/#.WeCIbmOpQxI.link">vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular</a> (vacuna DTPa).</div>
<div>La <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antitet%C3%A0nica+i+antidift%C3%A8rica/Mjc0NjY3NQ==/#.Wd30eM__DJo.link">vacuna antitetànica i antidiftèrica</a> actualment només s'administra a la població adulta. </div><div><br></div><div>En la població infantil actualment la vacuna antidiftèrica i la vacuna antitetànica s'administren combinades en la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antidift%C3%A8rica%2C+antitet%C3%A0nica+i+antipert%C3%BAssica+acel%C2%B7lular/Mjc0NjY3Mw==/#.WeCIbmOpQxI.link">vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular</a> (vacuna DTPa).</div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+anti-meningococ+C+conjugada/Mjc0NjY2NQ==/#.Wd35auWq-NU.link">vacuna anti-meningococ C conjugada</a></div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+anti-meningococ+C+conjugada/Mjc0NjY2NQ==/#.Wd35alZGJVE.link">vacuna anti-meningococ C conjugada</a></div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+anti-meningococ+C+conjugada/Mjc0NjY2NQ==/#.Wd35ateACgw.link">vacuna anti-meningococ C conjugada</a></div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+anti-hepatitis+A/Mjc0NjY1NQ==/#.Wd37jojQals.link">vacuna anti-hepatitis A</a></div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+anti-hepatitis+A/Mjc0NjY1NQ==/#.Wd37jleyt9s.link">vacuna anti-hepatitis A</a></div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+anti-hepatitis+A/Mjc0NjY1NQ==/#.Wd37jleyt9s.link">vacuna anti-hepatitis A</a></div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antixarampionosa%2C+antirube%C3%B2lica+i+antiparotid%C3%ADtica/Mjc0NjY3Ng==/#.Wd4BUoi4MJo.link">vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica</a></div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antixarampionosa%2C+antirube%C3%B2lica+i+antiparotid%C3%ADtica/Mjc0NjY3Ng==/#.Wd4BUmvW69c.link">vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica</a></div>
<div>Hi ha tres tipus de <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+anti-virus+del+papil%C2%B7loma+hum%C3%A0/Mjc0NjY4MQ==/#.WeB9L-rqnTE.link">vacunes anti-virus del papil·loma humà</a>, segons els serotips que contenen: la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+anti-virus+del+papil%C2%B7loma+hum%C3%A0+tipus+16+i+18/Mjc0NjY4NQ==/#.WeB9L8DSgJE.link">vacuna anti-virus del papil·loma humà tipus 16 i 18</a>, la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+anti-virus+del+papil%C2%B7loma+hum%C3%A0+tetravalent/Mjc0NjY4OA==/#.WeB9L4jlyEc.link">vacuna anti-virus del papil·loma humà tetravalent</a>, i la <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+anti-virus+del+papil%C2%B7loma+hum%C3%A0+nonavalent/MzAxMjQwMg==/#.WeB9LxxZ9Do.link">vacuna anti-virus del papil·loma humà nonavalent</a>.</div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antivaricel%C2%B7losa/Mjc0NjY2OA==/#.WeB-durpBYU.link">vacuna antivaricel·losa</a></div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antivaricel%C2%B7losa/Mjc0NjY2OA==/#.WeB-durpBYU.link">vacuna antivaricel·losa</a></div>
<div>La <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antigripal/Mjc0NjY1Nw==/#.WeB_vNXqHZ4.link">vacuna antigripal</a> pot ser inactivada o atenuada.</div>
<div>La <a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antigripal/Mjc0NjY1Nw==/#.WeB_vGQrRN0.link">vacuna antigripal</a> pot ser inactivada o atenuada.</div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antipneumoc%C3%B2ccica+conjugada+13-valent/Mjc0NjY4Mw==/#.WeCAlzWm5w0.link">vacuna antipneumocòccica conjugada 13-valent</a></div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antipneumoc%C3%B2ccica+conjugada+13-valent/Mjc0NjY4Mw==/#.WeCAlzv6vzg.link">vacuna antipneumocòccica conjugada 13-valent</a></div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antipneumoc%C3%B2ccica+conjugada+13-valent/Mjc0NjY4Mw==/#.WeCAl8HwuSI.link">vacuna antipneumocòccica conjugada 13-valent</a></div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antipneumoc%C3%B2ccica+23-valent/Mjc0NjY4Mg==/#.WeCChhpcepY.link">vacuna antipneumocòccica 23-valent</a></div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209/Fitxa/vacuna+antivaricel%C2%B7losa/Mjc0NjY2OA==/#.WeB-durpBYU.link">vacuna antivaricel·losa</a></div>