Спрощення в групах приголосних
<div><span style="font-size:16px;">фільм Столяр</span></div><div><br></div><div>Навчання в Перечинському професійному ліцеї. Професія столяр будівельний, тесляр</div><div><br></div> www.youtube.com Навчання в Перечинському професійному ліцеї. Професія столяр будівельний, тесляр
<div>ТЕСЛЯ́Р, а́, ч. Робітник, що займається грубою обробкою деревини, спорудженням дерев'яних будов, виготовленням простих дерев'яних меблів і т. ін.</div>
<div>Як українці зрубну хату майстрували</div> www.google.com.ua історія теслярства в україні - Google Search
<div><span style="font-size:16px;">Питання, завдання й тести для самоперевірки</span></div><div><br></div> posibnyky.vntu.edu.ua Ñïðîùåííÿ ãðóï ïðèãîëîñíèõ ó ñëîâàõ ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ
<div>Спрощення в групах приголосних</div> ukr.ed-era.com Зміст

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.