Helluntain ikoni
<div>Apostoli Paavali ei kuulunut kahdentoista apostolin joukkoon, mutta hänet kuvataan tässä ikonissa. Tämä tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki kuuluu kaikille kirkon jäsenille.</div>
<div>Apostoli Paavalilla on kädessä Evankeliumikirja, muilla on kirjakäärö, mikä kuvaa heille annettua opetustehtävää.</div>
<div>Ikonissa apostolit istuvat juhlallisesti puoliympyrässä. Osa apostoleista aivan kuin juttelisi keskenään.</div>
<div>Apostolien välissä keskellä on tyhjä paikka. Se on varattu Kirkon päälle, Kristukselle.</div>
<div>Ylälaidassa oleva puolikaari kuvaa taivasta, josta lähtee kaksitoista sädettä tai tulenlieskaa merkkinä Pyhän Hengen ja tulen kasteesta.</div><div><br></div>
<div>Ikonin alareunassa mustalla taustalla on kruunupäinen mieshahmo. Se kuvaa koko ihmiskuntaa. Mies istuu pimeässä siihen kunnes koko maailma on valaistu uskolla. Hänen päällään oleva punainen vaate kuvaa paholaisen verta ja kruunu syntiä, joka ympäröi maailmaa.</div><div>Valkealla vaatteella olevat kirjakääröt kuvaavat apostoleja, jotka tuovat opetuksellaan valon maailmaan.</div>
<div>Helluntain ikonissa tapahtumat on kuvattu sisätiloihin. Siitä merkkinä ovat punaiset liinat rakennusten katoilla.</div>
<div>Apostolien päiden päällä on pienet tulenlieskat. Ne ovat merkkinä siitä, että apostolit tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kieliä. He saivat erilaisia armolahjoja.</div>
<div>Tekstien lähteenä: Ajan pyhittäminen -oppikirjan opettajan opas http://www.edu.fi/ajan_pyhittaminen/oppikirjan_kayttaminen/helluntai</div>
<div>Tehtävät: </div><div>1. Kenelle on varattu paikka apostolien keskellä?</div><div>2. Kuka on kruunupäinen mies alareunassa?</div><div>3. Mistä tiedetään, että tilanne tapahtui sisätiloissa?</div><div>4. Mitä tulenlieskat apostolien päiden päällä kuvaavat?</div>
<div><span style="font-size:16px;">12. Helluntai, Pyhän Kolminaisuuden päivä</span></div><div><br></div><div>Äänitetty Helsingin ortodoksisen seurakunnan hautausmaan Pyhän Elian kirkossa 8.6.2016. Tallenteella laulaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan nuorisokuoro (...</div><div><br></div> youtu.be Äänitetty Helsingin ortodoksisen seurakunnan hautausmaan Pyhän Elian kirkossa 8.6.2016. Tallenteella laulaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan nuorisokuoro (...

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.