Cel·lula Vegetal
Cloroplastos Son els organuls cel·lulars que en els organismes eucariores fotosintetizadors, s'ocupen de la fotosíntesi.
www.youtube.com tarea de biologia primer video explicado en español en la historia de youtube
www.youtube.com YouTube
Aparell de Golgi Aquest orgànul modifica i classifica macromolècules (principalment proteïnes, però també lípids) fabricades en altres llocs de la cèl·lula i les empaqueta per adreçar-les a la seva destinació dins o fora de la cèl·lula. Té un paper clau en els processos de secreció i en la creació de lisosomes.
Nucli cel·lular La funció principal del nucli cel·lular és controlar l'expressió gènica i mitjançar la replicació de l'ADN durant el cicle cel·lular. El nucli proporciona un lloc per la transcripció segregat de la ubicació de la traducció al citoplasma, permetent nivells de regulació gènica que no són possibles pels procariotes.
La seva funció principal és la producció d'energia mitjançant el procés de respiració cel·lular, també conegut com a respiració aeròbica, depèn de la presència d'oxigen. Quan l'oxigen és limitat, els productors glicolítics canvien a una respiració anaeròbica, un procés que és independent del mitocondri.
La Paret cel·lular Actua com a compartiment cel·lular intervenint en totes les relacions de la cèl·lula amb l'entorn i a més protegeix els continguts de la cèl·lula, dóna rigidesa a l'estructura cel·lular, i en el cas dels fongs i plantes, defineix l'estructura i confereix suport als teixits.
La membrana cel·lular
El citoplasma La seva funció és contenir els orgànuls cel·lulars i contribuir al seu moviment. El citosol és el lloc on es produeixen molts dels processos metabòlics de la cèl·lula.
La funció d'aquest tipus de reticle endoplasmàtic és la síntesi de proteïnes que seran enviades cap a l'exterior de les cèl·lules.
Els centríols s'encarreguen de dirigir el moviment dels filaments del citosquelet i els microtúbuls, encarregats de separar els cromosomes durant la mitosi i la meiosi durant la citocinesi, és a dir, quan es divideix. Estan envoltats de proteïnes.
El nucléol El nuclèol és un orgànul del nucli cel·lular que té com a principal funció la síntesi de l'ARN. El nuclèol es troba en tots els nuclis de les cèl·lules eucariotes que tenen un veritable nucli, a excepció d'alguns espermatozous i els nuclis de segmentació dels amfibis.
Els vacúols Tracten: L'eliminació de brossa estructural de rebuig. Aïllar materials que poden ser nocius o perjudicials per a la cèl·lula. Contenir productes de rebuig. Manteniment intern de la pressió hidrostàtica o la turgència dins la cèl·lula. Manteniment del pH intern. Emmagatzemar petites molècules. Exportar substàncies no desitjades fora la cèl·lula. Permetre a la cèl·lula canviar de forma. Emmagatzemar aigua a les cèl·lules vegetals Permetre a les plantes suportar estructures com fulles o flores gràcies a la pressió del vacúol central. Incrementant la seva mida, permet a la planta o als seus òrgans (com les fulles) créixer ràpidament utilitzant gairebé només aigua.
La funció de les vesícules és emmagatzemar, transportar i digerir productes i residus cel·lulars. Són una eina fonamental de la cèl·lula per l'organització del metabolisme.