El reticle endoplasmàtic s'encarrega de la sintesi de proteines, metabolisme de lípids i alguns esteroides, i del transport intracel·lular.
El nuclèol s'encarrega de la biosíntesi dels ribosomes, de la síntesi de proteïnes, sense la seva presència disminueixen els ribosomes al citoplasma, origina el transport de petites porcions de l'ARN, participa en la regulació del cicle de les cèl·lules i en les respostes que donen en un estat d'estrès, en les activitats que compleix la telomerasa i en l'envelliment.
Els centríols intervenen en la divisió cel·lular servint com a motlle per a la formació del centríolo restant, contribueixen al manteniment de la forma de la cèl·lula, transporten orgànuls i partícules a l'interior de la cèl·lula i conformen l'eix citoesquelético en cilis, flagels eucariotes i corpuscles basals.
Els lisosomes s'encarreguen de la degradació de deixalles, d'impedir que siguin degradades estructures necessàries i fonamentals de la cèl·lula (digestió cel·lular).
És el medi aquós del citoplasma en què es troben immersos els orgànuls cel·lulars. És el lloc de inici de la síntesi de les proteïnes.
Els ribosomes son petits orgànuls no membranosos. Aquestos fabriquen proteïnes a partir de les instruccions genètiques que hi ha a la molècula de RNA missatger.
Els mitocondris son els orgànuls encarregats de dur a terme la respiració cel·lular. Aquesta produeix energia mitjançant la oxidació de la glucosa.
Es el organul encarregat de conservar gran cuantitat de material genètic o ADN
youtube.com CecyteBC Pacyfico
Esta format per sacs menbranosos, participa en la secrecio cel.lular, que transporta les substancies fora de la menbrana citoplasmatica
Vesícules secrectores: És un compartiment xicotet, les seues funcions són de almaçenar, transportar o digerir productes i residus cel·lulars.
Citoesquelet: és una mena de esquelet que té diverses funcions, una de elles es mantenir la forma cel·lular, facilitar la mobilitat cel·lular, també tindre un paper important en la divisió cel·lular.
Membrana cel·lular: les seues funcions són de delimitar la cèl·lula de l’exterior, de mantindre la identitat de la cèl·lula per a reconèixer les cèl·lules que són pròpies de la persona i de mantindre-la comunicada amb el exterior.
Membrana nuclear: la seua funció és de delimitar els dos compartiments funcionals,, també regular el pas de la informació genética i de comunicar el citoplasma amb el nucli.