Białystok 100 lat temu cz.2
<div>Otwarty w 1913 roku Hotel Ritz był jednym z najokazalszych budynków ówczesnego Białegostoku. W latach międzywojennych wnętrza wykorzystywano do organizacji różnego rodzaju uroczystości. Zatrzymywali się tu znamienici goście, m.in. Józef Piłsudski, Pola Negri, Hanka Ordonówna, Stanisław Przybyszewski.</div><div><br></div><div>W 1944 roku wycofujące się z miasta wojska niemieckie podpaliły hotel. Choć nadawał się do odbudowy, zaraz po wojnie został jednak zburzony.</div>
<div>Słynna białostocka Rozkosz, czyli położone wśród zieleni Zwierzyńca, drewniane altanki. Mieściły się w nich m.in. restauracje. Działał nawet letni teatr. Jeszcze w XX-leciu międzywojennym było to ulubione miejsce spotkań białostoczan.</div>
<div>W dawnym budynku elektrowni działa dziś Galeria Arsenał. Obiekt wzniesiono w latach 1908-1909. Pod koniec II wojny światowej, w 1944 został wysadzony przez wycofujących się Niemców. Odbudowa ruszyła w 1946 roku. Po dwóch latach elektrownia znów działała. </div><div><br></div><div>W 2012 roku Galeria Arsenał zorganizowała konkurs na koncepcję zmiany oblicza elektrowni. Miasto nie ma jednak pieniędzy na realizację tej inwestycji. </div>
<div>Dzisiejszy wydział prawa UwB przy ul. Mickiewicza 1 to dawne Państwowe Żeńskie Gimnazjum im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.</div><div><br></div><div>Szkoła powstała w 1919 roku, jednak już w listopadzie 1915 r., w okupowanym jeszcze Białymstoku, działało tu polskie gimnazjum realne z klasami żeńskimi. Placówka uchodziła za elitarną, miała kilka sławnych pedagogów, wśród nich Jadwigę Szumską - siostrę Marii Dąbrowskiej. </div>
<div>Dawny budynek urzędu miasta. Stał u zbiegu ul. Pałacowej i Warszawskiej. W miejscu dzisiejszego rzemieślnika na skos od hotelu Gołębiewski.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.