Leonardo Da Vinci: Viimeinen ehtoollinen (1498)
<div><br></div><div>Perustiedot länsimaisen taiteen aikakausista</div><div><br></div><div>Uskonnon ja taiteen suhde eri aikakausina</div><div><br></div> cdn.knightlab.com TimelineJS Embed
<div><br></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Diasarja Da Vincin elämästä ja teoksista</span></div><div><br></div> docs.google.com Leonardo da Vinci Kopio Leonardo da Vincin teoksesta Viimeinen ehtoollinen 1498. Joseph Desarnodi, 1789, Porvoon tuomiokirkko. Kuva: Marco Peretto. kertoo
<div>Kopio Leonardo da Vincin teoksesta Viimeinen ehtoollinen 1498. Joseph Desarnodi, 1789, Porvoon tuomiokirkko. </div><div><br></div><div>Kuva: Marco Peretto.</div>
<div><span style="font-size:16px;">Uskonnonopetus.fi - Taitoja elämään ja iloa oppimiseen</span></div><div><br></div><div>Uskonnonopetus.fi tuottaa menetelmiä, koulutusta ja materiaalia, jotka tukevat OPS2016-mukaisia tulevaisuuden taitoja ja lasten ja nuorten kasvua elämään.</div><div><br></div> www.uskonnonopetus.fi Uskonnonopetus.fi tuottaa menetelmiä, koulutusta ja materiaalia, jotka tukevat OPS2016-mukaisia tulevaisuuden taitoja ja lasten ja nuorten kasvua elämään.
<div><b>KOE JA KUVAILE</b></div><div><br></div><div><br></div><div><b>Värit ja muodot</b></div><div><br></div><div>Mitä värejä/muotoja/hahmoja näet? Miten asiat on sommiteltu? </div><div><br></div><div><b>Liike ja tapahtumat</b></div><div><br></div><div>Minkälaisia asentoja tai liikettä kuvassa on? (näytä kehollasi)Mitä kuvassa tapahtuu?</div><div><br></div><div><b>Tuoksut, maut, tunnelmat</b></div><div><br></div><div>Mitä tuoksuja tai makuja kuvassa voisi olla? Mitä ääniä kuvassa kuuluu?Minkälainen tunnelma kuvassa on?</div><div><br></div><div><b>Minä ja kuva</b></div><div><br></div><div>Mikä kuvassa kiinnostaa/miellyttää/ärsyttää sinua?Missä kohtaa kuvaa haluaisit itse olla?</div><div><br></div><div><a href="http://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/tyoskentelyideoita/id18201641/item209313851">Lisää tehtäviä kuvan moniaistilliseen tutkimiseen</a> </div>
<div><b>LUE JA TULKITSE</b></div><div><br></div><div>Seuraaviin tehtäviin löydät vastaukset tutkimalla kuvaan lisättyjä aineistoja.</div><div><br></div><div><b>Konteksti</b></div><ol><li>Mihin tarkoitukseen kuva on tehty?</li><li>Millainen henkilö kuvan tekijä on?</li><li>Millaisessa kulttuurissa kuvan tekijä on elänyt? </li></ol><div><br></div><div><b>Kuvan viesti</b></div><ol><li>Mitä symboleita kuvassa on?</li><li>Mitä kuvan värit, muodot ja sommittelu kertovat?</li><li>Mistä kuva kertoo?</li></ol><div><br></div><div><b>Uskonto ja kuva</b></div><ol><li>Onko kyseessä sakraali vai maallinen taide? </li><li>Mitä uskontoon liittyviä asioita kuvassa on?</li></ol><div><br></div><div><b>Minä ja kuva</b></div><ol><li>Vertaile omaa elämääsi ja kuvan tekijän elämää. Mitä eroa ja mitä yhteistä löydät? (esim. kieli, kansallisuus, ikä, sukupuoli, uskonto/katsomus, perhetausta, asuinpaikka, kyvyt ja kiinnostuksen kohteet)</li><li>Mikä on kuvan viesti sinulle?</li></ol>
<div>TUOTA KUVAA</div><div><br></div><div><b>Tuo kuvan viesti nykyaikaan </b></div><div><br></div><div>Mikä kuvassa viestii jotain, mitä pidät tärkeänä? Tee kuvasta oma versio, jossa ilmaiset saman viestin nykyaikaan sijoitettuna. </div><div><br></div><div><b>Meemi </b></div><div><br></div><div>Mikä ajankohtainen ilmiö tai lause voisi saada meissä aikaan vastaavia reaktioita kuin opetuslapsilla kuvassa? Tee kuvasta meemi, jolla kommentoit tätä ilmiötä.</div><div><br></div><div><a href="http://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/tyoskentelyideoita/id18201641/item223471905">Lisää ideoita omien kuvien tuottamiseen</a></div>
<div>IDEOITA MONIALAISEEN TYÖSKENTELYYN</div><div><br></div><div><a href="http://www.pearltrees.com/erilaistaussaa/matka-paasiaiskertomukseen/id14964429">Matka pääsiäiskertomukseen</a> (yhteistoiminnallinen työskentely pääsiäiskertomuksesta peruskouluun ja lukioon)</div>
<div>Jokaisessa ryhmässä on kolme opetuslasta. Luku kolme muistuttaa pyhästä kolminaisuudesta: Isästä, Pojasta ja Pyhästä hengestä.</div>
<div>Opetuslapsia on kaksitoista. Luku viittaa Israelin kahteentoista kansaan, jotka Vanhan Testamentin mukaan messias jälleen yhdistää.</div>
<div>Opetuslapset on sijoiteltu neljään ryhmään. Maailmassa ajateltiin olevan neljä alkuainetta: tuli, vesi, ilma ja maa. Ne heijastuivat ihmisen neljään nesteeseen: musta sappi, keltainen sappi, lima ja veri, joista ihmisen hyvinvoinnin ajateltiin olevan kiinni. Pääilmansuuntia oli neljä, samoin Uuden testamentin evankelistoja.</div>
<div>Jeesus on kuvassa yksin. Hän on erilainen kuin muut, Jumala ja ihminen yhtä aikaa.</div>
<div>Kaatunut suola-astia kuvaa Juudaksen petosta. Lähi-idän kansoilla jaettu suola, jaettu ateria, ovat merkkinä ystävyydestä ja liittolaisuudesta. Tässä Juudas on kaatanut suola-asian ja puristaa kädessään rahapussia: hän on myynyt ystävyyden.</div>
<div>Jeesuksen kädet osoittavat toinen ylös ja toinen alaspäin. Se viittaa oman aikansa dominikaanista teologiaa ja ilmentää ihmisen valinnanmahdollisuutta. Valinta on tehtävä: joko ylös taivaaseen Jumalan luo tai alas helvettiin.</div>
<div>Bartolomeus kuuntelee kiinnostuneena uutista.</div>
<div>Jaakob nuorempi tukeutuu Andreakseen.</div>
<div>Andreas nostaa kätensä ilmaan kuin sanoen: Minä en ainakaan ole tehnyt mitään.</div>
<div>Pietari, kiivailija, pitää veistä. Hän on opetuslapsi, joka oli valmis lyömään korvan irti Kristuksen pidättäjältä.</div>
<div>Tummanpuhuva, hieman takaviistosta kuvattu Juudas vetäytyy poispäin Jeesuksesta. Hän on tehnyt valintansa pahaan.</div>
<div>Johannes evankelista Sebedeuksen pojista nuorempi on parraton. Parrattomuus muistuttaa, että hän on opetuslapsista nuorin. Hän näyttää olevan surullinen ja alistunut tilanteeseen.</div>
<div>Tuomas osoittaa sormella ylöspäin. Pystyssä oleva sormi muistuttaa siitä, että Jumala on yksi. Kun sormi osoittaa kohti taivasta, se muistuttaa siitä, että Jumala on läsnä.</div>
<div>Jaakob vanhempi levittelee hämmästyksestä käsiään.</div>
<div>Filippus osoittaa itseään, kuin kysyen: En kai minä ole tehnyt jotain väärää.</div>
<div>Matteus näyttää kysyvän: Kuulitteko mitä mestari sanoi?</div>
<div>Taddeus osoittaa toisella kädellä itseään. Mitä hän mahtaa ajatella?</div>
<div>Simon kummastelee tilannetta.</div>
<div>Symbolitutkija Liisa Väisänen kertoo kuvan symboliikasta. Kesto 4 min.</div><div><br></div><div>Kyseessä on tutkijan tulkinta. Da Vinci itse ei välttämättä ole ollut tietoinen kaikista tutkijan löytämistä symbolisista viesteistä. </div>
<div><span style="font-size:18px;">Lue kuvaa</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Kaikki maksuttomat Lue kuvaa -materiaalit.</span></div> www.pearltrees.com Lue kuvaa – monilukutaitoa kaikilla aisteillaTästä kansiosta löydät kaikki Lue kuvaa -materiaalit. Interaktiiviset kuvat ja niihin liittyvän materiaalin ja tehtävät löydät kuvakohtaisista kansioista.LUE KUVAA –materiaali rohkaisee hyödyntämään kuvia ja taidetta osana opetusta. Se sisältää kokonaisvaltaisen kuvien lukemisen mallin, jossa identiteettityö, ympäröivän kulttuurin tarkastelu ja katsomustenvälinen dialogi tukevat toisiaan. Työskentely ja materiaali edistävät monilukutaitoa osana opetussuunnitelman laaja-alaista oppimista.
<div>Tekijä: Leonardo da Vinci</div><div>Teos: Viimeinen ehtoollinen, 1498</div><div><br></div><div>Tämä teos on Joseph Desarnodin vuonna 1718 maalaama kopio maalauksesta. Se sijaitsee Porvoon Tuomiokirkossa.</div><div><br></div><div>Alkuperäinen teos sijaitsee Santa Maria delle Grazie dominikaaniluostarin ruokahuoneen seinällä Italian Milanossa. Leonardo da Vinci maalasi Viimeisen ehtoollisen dominikaaniluostarin ruokahuoneen päätyyn siten, että dominikaaniveljet huoneessa syödessään olivat omissa ruokapöydissään kuin jatkeena Kristuksen ja opetuslasten ruokapöydälle. Siten veljet jakoivat aterian opetuslasten kanssa. </div><div><br></div><div>Teos kuvaa Jeesuksen viimeistä ateriaa, jota hän nauttii juutalaisen pääsiäisen kunniaksi yhdessä opetuslastensa kanssa. Viimeinen ateria on yksi suosituimpia aiheita kristillisessä taiteessa. Yleensä aihe kuvataan sinä hetkenä, jolloin leipä jaetaan. Leonardo on sen sijaan valinnut kuvattavakseen hetken juuri sen jälkeen, kun Jeesus on sanonut: joku teistä pettää minut. </div><div><br></div><div>Kuvaamishetken valinta ei ole satunnainen. Dominikaanisen sääntökunnan teologian yksi keskeisin opetus on valinnan vapaus. Kunkin ihmisen täytyy koko elämänsä ajan joka hetki tehdä päätös hyvän ja pahan välillä. Tässä on kuvattu valinnan hetki: kenen puolella kukin haluaa olla. Kuvasta näemme kunkin opetuslapsen oman luonteen mukaisen reaktion tähän yllättävän ilmoitukseen</div><div><br></div><div>Kristityt viettävät jumalanpalveluksessa ehtoollista, jossa nautitaan leipä ja viini Jeesuksen viimeisen aterian esimerkin mukaisesti.</div><div><br></div><div>Pääsiäisen tapahtumat Uudessa testamentissa:</div><div><a href="http://raamattu.fi/1992/Matt.26.html">Matt. 26</a></div><div><a href="http://raamattu.fi/1992/Mark.14.html">Mark. 14-16</a></div><div><a href="http://raamattu.fi/1992/Luuk.22.html">Luuk. 22-24</a></div>
www.facebook.com Uskonnonopetus.fi, Järvenpää. 467 likes · 2 talking about this. Uskonnonopetus.fi tuottaa koulutuksia, opetusmenetelmiä ja maksutonta materiaalia, jotka tukevat uuden opetussuunnitelman mukaisia...
<div><b>Oikeudet tähän kuvaan ja sen sisältöihin</b> omistaa</div><div>Agricola -opintokeskus yhdessä tekijöiden kanssa. </div><div><br></div><div>CC BY-NC 4.0</div><div><br></div><div><b>Tekijät:</b></div><div>Symboliselitykset ja äänitiedostot: Liisa Väisänen</div><div>Taidehistorian aikajanan tekstit: Antti Huotari, Essi Ikonen ja Liisa Väisänen</div><div>DaVinci -diasarjan tekstit: Antti Huotari ja Essi Ikonen</div><div>Aikajanan ja DaVinci -diasarjan kuvitus ja tekninen toteutus: Antti Huotari</div><div>Tehtävät: Mari Huotari, Essi Ikonen ja Niina Putkonen</div><div>Materiaalin kokoaminen ja toimitustyö: Essi Ikonen</div><div><br></div><div><b>Viittaustiedot:</b></div><div>Interaktiivinen kuva Leonardo Da Vincin maalauksesta Viimeinen ehtoollinen (2017) Verkkojulkaisussa Ikonen, E.(toim.) Lue Kuvaa. Agricola-opintokeskuksen julkaisuja 1. https://www.thinglink.com/scene/938765082836336641 [päivämäärä jolloin viitattu]</div><div><br></div><div><b><a href="https://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/lue-kuvaa/id18080503">Lue kuvaa verkkojulkaisu</a></b></div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.