<div>Кърка е река в Далмация, в Хърватия</div>
<div>Влива се в Адриатическо море. Дължината ѝ е 73 km. На реката се намира едноименният национален парк Кърка.</div>
<div>По Кърка се намират градовете Книн, Скрадин и Шибеник.</div>
<div>В Парка се намират останките на много ценности от различни епохи: антична водопроводна мрежа, военният лагер Бурнум, средновековни Хърватски крепости от 14 век. Забележителни са и религиозните обекти на територията на парка – Францисканският манастир, църквата „Богородица Милосърдна” и манастирът “Свети Архангел”.</div>
<div><span style="font-size:16px;">⋆ Krka национален парк в Хърватия</span></div><div><br></div><div>Krka национален парк е разположен в югозападната част на Хърватска и покрива площ от 109 Квадратни километра по протежение на река Крка. Той е бил 1985 gegründet und erfreut sich über jährlich …</div><div><br></div> flugzentrale.de Krka национален парк е разположен в югозападната част на Хърватска и покрива площ от 109 Квадратни километра по протежение на река Крка. Той е бил 1985 gegründet und erfreut sich über jährlich …

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.