Кърка е река в Далмация, в Хърватия, Влива се в Адриатиче...
<div>Кърка е река в Далмация, в Хърватия</div>
<div>Влива се в Адриатическо море. Дължината ѝ е 73 km. На реката се намира едноименният национален парк Кърка.</div>
<div>По Кърка се намират градовете Книн, Скрадин и Шибеник.</div>
<div>В Парка се намират останките на много ценности от различни епохи: антична водопроводна мрежа, военният лагер Бурнум, средновековни Хърватски крепости от 14 век. Забележителни са и религиозните обекти на територията на парка – Францисканският манастир, църквата „Богородица Милосърдна” и манастирът “Свети Архангел”.</div>
<div><span style="font-size:16px;">⋆ Krka национален парк в Хърватия</span></div><div><br></div><div>Krka национален парк е разположен в югозападната част на Хърватска и покрива площ от 109 Квадратни километра по протежение на река Крка. Той е бил 1985 gegründet und erfreut sich über jährlich …</div><div><br></div> flugzentrale.de Krka национален парк е разположен в югозападната част на Хърватска и покрива площ от 109 Квадратни километра по протежение на река Крка. Той е бил 1985 gegründet und erfreut sich über jährlich …

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.