Interaktiiviset sovellukset opetuksessa
<div><b>Kahoot</b></div><div><br></div><div>Kahoot on Interaktiivinen tietovisasovellus. Sen avulla opettaja voi arvioida opiskelijoiden ennakkotietoja, testata kurssilla opittuja asioita, tai esitellä uusia asioita. Kahoot tuo oppimiseen pelillisyyttä ja toiminnallisuutta. </div><div>​</div><div>Tehdäkseen tietovisoja opettajan tulee luoda tili Kahoot-palveluun. Opetustilanteessa opettaja heijastaa kyselyn taululle, ja liittymiskoodi tulee automaattisesti näkyviin. Pelatakseen opiskelijalla ei tarvitse olla tiliä palveluun, vaan ohjelma luo automaattisesti pin-koodin, jonka kautta kyselyyn liitytään tietokoneella tai mobiililaitteella (tarvitaan internet-yhteys). Tietovisaan voi osallistua joko yksittäin tai tiimeinä. Uutena toimintona Kahoot!-visoja voi tehdä asettaa myös kotitehtäviksi, jolloin opiskelijat voivat pelata kotona mobiiliapin kautta.</div><div><br></div><div>Myös opiskelijat voivat tehdä kyselyitä toisilleen, mutta tällöin heidän täytyy kirjautua palveluun (onnistuu myös Google-tunnuksilla). Kysymyksiä voi kuvittaa videoilla ja kuvilla. Tämä onkin hyvä tapa aktivoida opiskelijoita.</div><div><br></div> getkahoot.com Kahoot! is a free game-based learning platform that makes it fun to learn – any subject, in any language, on any device, for all ages!
<div><b>Padlet</b></div><div><br></div><div>Padlet on interaktiivinen seinätyökalu. Sitä voidaan hyödyntää yksilö-, ryhmä- tai koko luokan yhteisessä työskentelyssä. Yhteistyöskentelyssä opettaja voi heijastaa näkymän taululle, ja opiskelijat voivat osallistua sisällön tuottamiseen omilla laitteillaan.</div><div><br></div><div>Padletia voi hyödyntää myös yksin työskentelyssä tiedon järjestelyyn ja ideointiin. Opiskelija voi työstää alustalle vaikkapa omaa oppimispäiväkirjaansa.</div><div><br></div><div>Palveluun ei tarvitse kirjautua, ja jaettuun Padletiin voi kirjoittaa anonyymisti. Niinpä Padlet soveltuu esimerkiksi yhteiseen ideointiin tai vaikkapa palautteen kyselyyn.</div><div><br></div><div>Padlet-seiniä luodakseen käyttäjän ei tarvitse rekisteröityä, mutta seinien tallennusta varten palveluun tulee luoda käyttäjäprofiili (onnistuu myös esim. Google-tunnuksilla). Tällöin seinät voi jakaa esimerkiksi linkkinä opiskelijoille tai upottaa blogiin.</div><div><br></div> padlet.com From your hobby to your career, your class notes to your final exam, your mood board to your runway show, padlets help you organize your life.
<div><b>ThingLink</b></div><div><br></div><div>ThingLink mahdollistaa informaation, kuten linkkien, kuvien, tai äänen upottamisen kuviin. Tällöin tietoa voidaan tuoda visuaalisemmin ja immersiivisemmin esiin. Premium-versio mahdollistaa laajemmat toiminnot, kuten 360-kuvien lataamisen palveluun.</div><div><br></div><div>Opetuksessa ThingLinkiä voi käyttää monipuolisesti. Sen avulla voi laatia esimerkiksi oppisisältöjä, ohjeistuksia ja opintosuunnitelmia. ThingLinkiä käytetään myös digitaalisen tarinankerronnan välineenä.</div><div><br></div><div>ThingLink-kuvia voi jakaa linkittämällä, tai upottamalla html-koodin avulla. Näin ollen oman ThingLink-kuvan voi upottaa vaikkapa blogiin.</div><div><br></div><div>ThingLinkiä voi käyttää ilmaisversiona, minkä lisäksi siitä on olemassa oppilaitosversio, jossa on Pro- ja Premium-tasot. Oppilaitosversiossa opettaja voi lisätä palveluun opetusryhmiä.</div><div><br></div> thinglink.com Seamlessly make your images, videos, and 360 content interactive with text, links, images, videos and over 70 call to actions, creating memorable experiences for any audience

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.