TUK JA AVOIN - DIGILOIKAN OPPIMATERIAALIEN TYÖKALUPAKKI
<div><span style="font-size:16px;">Teologia ja uskonnontutkimus | Avoin yliopisto | Helsingin yliopisto</span></div><div><br></div> courses.helsinki.fi Teologia ja uskonnontutkimus | Avoin yliopisto | Helsingin yliopisto
<div><span style="font-size:16px;">Uuden testamentin kreikan oppimisympäristö Kαmu</span></div><div><br></div> www.helsinki.fi Uuden testamentin kreikan oppimisympäristö Kαmu
<div><span style="font-size:16px;">Esittely</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> www.youtube.com
<div>Opettajat suunnittelevat pareittain lähi- ja verkko-opintokurssit</div><div><br></div><div><b>"parviäly käyttöön"</b></div><div><br></div><div>Samat digitaaliset materiaalit (videot, tekstimateriaalit, podcastit, kuvat) sekä luento- että verkko-opetuksen käyttöön</div><div><br></div><div><b>"materiaaleja erilaisille oppijoille"</b></div><div><br></div><div><b>"uusia näköulmia oppaineisiin"</b></div>
<div><b>Tutkimuksen moniäänisyys esille oppimateriaaleissa</b> -&gt; tutkijoiden dialogit videoilla, podcasteilla</div><div><br></div><div><b>Opiskelijoiden moniäänisyys esille -</b>&gt; verkkokeskustelut, ryhmätyöskentelyt verkossa</div>
<div>Sähköiset lähdemateriaalit luontevaksi osaksi opetusta</div><div><br></div><div><b>"Sama oppimateriaali palvelee useita teologisia oppiaineita" -&gt; opiskelijan osaamisen syventäminen</b></div><div><br></div><div>esim. teologiset kielet ja systemaattinen teologia</div><div><br></div><div>http://www.arkisto.fi/fi/aineistot</div><div><br></div><div>kuva: Kansallisarkiston digitaaliset tietokannat</div>
<div>Rohkaistaan opiskelijaa tuottamaan digitaalista materiaalia kurssille.</div><div><br></div><div><b>"Oman elinympäristön havainnoiti ja kurssilla saadun tiedon soveltaminen"</b></div><div><br></div><div>Opiskelijan oppimispolun digitaalinen tallentaminen</div><div><br></div><div>Jaetun asiantuntijuuden lujittaminen</div><div><br></div>
<div><span style="font-size:16px;">Ristinkirkko, Lahti (1978) by Arto Kuorikoski</span></div><div><br></div><div>TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink</div><div><br></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.