Producenter og importører af stoffet skal indsende en dat...
<div>Producenter og importører af stoffet skal indsende en datapakke til EU, der viser, at stoffet er sikkert at bruge.</div>
<div>Producenter og importører skal selv tjekke listerne over forbudte og mistænkte stoffer og undgå disse.</div>
<div>Datapakkerne skal indeholde data fra dyreforsøg, celletests, tilgængelig videnskabelig litteratur med mere, der dokumenterer, at stoffet er sikkert.</div>
<div>Virksomhederne hyrer typisk uddannede toksikologer og konsulenter til at lave forsøgene og udarbejde datapakkerne.</div>
<div>ECHA laver stikprøver på fem procent af firmaernes datapakker, de såkaldte ‘compliance check’.</div>
<div>EU’ Kemikalieagentur (ECHA) modtager datapakkerne og laver stikprøver, hvor de undersøger, om stofferne er testet korrekt og al relevant data er vedlagt.</div>
<div>ECHA kan siden få mistanke til et stof via screeninger af alle registrerede stoffer</div>
<div>Screeningen kan for eksempel være bekymringsbaseret, hvor ECHA leder efter stoffer, der ligner et mistænkt, men ikke færdigvurderet hormonforstyrrende stof.Mistanken til et stof kan også opstå fra et EU-land, som har identificeret et problematisk stof.</div>
<div>Stoffet optages på CORAP-listen. Miljøstyrelsen laver derpå en stofvurdering af stoffet.</div>
<div>Miljøstyrelsen gennemgår den tilgængelige data på stoffet og afkræfter eller bekræfter, at stoffet er bekymrende.</div>
<div>Hvis stoffet er bekymrende, men der ikke er data til at bevise, at det er hormonforstyrrende, kan man pålægge producenten at lave flere tests.</div>
<div>Miljøstyrelsen laver et forslag til ECHA om at regulere stoffet på EU-plan, hvis data er overbevisende.</div>
<div>Reguleringen sker kun, hvis det vurderes fra ECHA, at stoffet har en reel risiko for mennesker nu og her.</div>
<div>Hvis man kan påvise, at stoffet er hormonforstyrrende, men ikke kan påvise en direkte risiko for mennesker, kan stoffet komme på kandidatlisten.</div>
<div>ECHA sender deres vurdering af stoffet i en udtalelse til Miljø- og Vækst Kommissionen i EU.</div>
<div>Miljø- og Vækst Kommissionen diskuterer forslaget om regulering af stoffet og ender med en afgørelse om fælles regulering i EU eller en forespørgsel om flere data.</div>
<div>Det er producenterne af stofferne, som er ansvarlige for at stofferne ikke er skadelige. Det skal de dokumentere i en datapakke.</div>
<div>Producenten laver flere tests til datapakken, hvis informationerne ikke var tilstrækkelige i første omgang, og processen starter derefter forfra</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.