Terminologia de l'atenció integrada
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/Fitxa/atenci%C3%B3+domicili%C3%A0ria/MzIxNDQ1Nw==/#.WQxEr_rgUe4.link"><b>atenció domiciliària </b></a></div><div><br></div><div>Atenció social o sanitària que es presta a una persona en el lloc on viu, amb l'objectiu de mantenir-la en el seu <b>entorn habitual</b> i aconseguir així el seu màxim nivell de salut, qualitat de vida, benestar i autonomia.</div><div><br></div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/Fitxa/cuidador+%7C+cuidadora/MzMxMDMwMQ==/#.WQxGVh66GIY.link"><b>cuidador | cuidadora</b></a></div><div><br></div><div>Persona que presta el suport necessari perquè una <b>persona dependent</b> pugui gaudir dels màxims nivells de salut i benestar d'acord amb la seva condició.</div><div><br></div><div>Nota: El cuidador pot ser <b>professional o no professional</b>. El cuidador no professional sol ser algú de l'entorn familiar, veïnal o d'amistat d'una persona dependent.</div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/Fitxa/atenci%C3%B3+centrada+en+la+persona/MzIxMjY2NA==/#.WQxGoga63S8.link"><b>atenció centrada en la persona</b></a></div><div><br></div><div>Model d'atenció integrada en què <b>la persona atesa és part activa de la planificació, el desenvolupament i l'avaluació</b> del procés d'atenció, amb l'objectiu que aconsegueixi els màxims nivells possibles de salut, qualitat de vida i benestar, i se li respectin la dignitat, els drets, les necessitats i les preferències.</div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/Fitxa/atenci%C3%B3+especialitzada/MzIxNDUwMg==/#.WQxG94w6Y2k.link"><b>atenció especialitzada</b></a></div><div><br></div><div>Atenció social o sanitària que es presta a <b>persones amb necessitats complexes</b> en serveis especialitzats en aquest tipus d'atenció.</div><div><br></div><div>Nota: L'atenció especialitzada en el model català de salut inclou els conceptes anglesos de <i>secondary care</i> (que correspon a les especialitats bàsiques que es poden tractar en una consulta o en un hospital general, com ara cirurgia general, dermatologia, traumatologia, cardiologia, etc.) i <i>tertiary care </i>(que correspon a especialitats més concretes, que només es poden tractar en hospitals especialitzats que disposen de recursos tècnics avançats, com ara cirurgia maxil·lofacial, neurocirurgia, unitat de cremats, etc.).</div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/Fitxa/atenci%C3%B3+compartida/MzIxNDQ0Mw==/#.WQxHqLb7054.link"><b>atenció compartida</b></a></div><div><br></div><div>Atenció en què intervenen conjuntament <b>professionals de diversos àmbits i nivells d'atenció</b>, que comparteixen informació i objectius i, si escau, prenen decisions de manera conjunta, per a garantir l'atenció integrada.</div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/Fitxa/hist%C3%B2ria+cl%C3%ADnica+i+social+compartida/MzIxNTQwNg==/#.WQxIOHgLElk.link"><b>història clínica i social compartida</b></a></div><div><br></div><div>Instrument electrònic que conté dades, informació i valoracions clíniques i socials sobre la situació i l'evolució d'una persona atesa al llarg del seu procés assistencial, i que segueix un <b>model de gestió descentralitzada</b> que permet als professionals sanitaris i dels serveis socials accedir a <b>tota la informació actualitzada i rellevant </b>de les persones<b> </b>ateses, independentment de l'àmbit assistencial o de la ubicació geogràfica.</div>
<div><a href="http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/Fitxa/atenci%C3%B3+no+presencial/MzIxNTM5Ng==/#.WQxI0Ah0nNc.link"><b>atenció no presencial</b></a></div><div><br></div><div>Atenció social o sanitària basada en mitjans remots o virtuals de comunicació interpersonal.</div><div><br></div><div>Nota: Són tipus d'atenció no presencial la <b>telemedicina</b>, que es basa en l'intercanvi d'informació entre professionals o entre professionals i pacients mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, o la <b>teleassistència</b>, que és el conjunt de serveis d'auxili mèdic a distància.</div>
<div><b>Consulteu el diccionari! </b></div><div><br></div> www.termcat.cat diccionaris