Want to know how this story was created?
<div><br></div><div><br></div><div>Januar 2016: Helgeland Avfallsforedling IKS tildeler RenoNorden kontrakt til 85 millioner kroner for innsamling av husholdningsavfall I kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna. Pris vektet 80 prosent, CO2-utslipp 20 prosent.</div><div><br></div>
<div><br></div><div>23. mars 2016: Innherred renovasjon tildeler kontrakt for halvparten av innsamling av husholdningsavfall i kommunene Leksvik, Inderøy, Meråker, Malvik, Selbu, og deler av Stjørdal kommune. Verdi 29 millioner kroner. Pris vektet 65 prosent, miljø 25 prosent og oppdragsforståelse 10 prosent. Øvrig innsamling skjer i egenregi.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>
<div><br></div><div>April 2016: Det interkommunale selskapet Sirkula (tidligere Hias) tildeler RenoNorden anbud på avfallsinnsamling i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker kommuner. Et anbud til 185 millioner kroner der pris er vektet 60 prosent og oppdragsforståelse 40 prosent. Oppstart var i vinter. Siden har det vært store problemer med avfallshåndteringen og avsløringer om brudd på arbeidsmiljøloven.</div><div><br></div><div><br></div>
<div><br></div><div>Mai 2016: Hå kommune tildeler RenoNorden kontrakt på innsamling av husholdningsavfall i kommunen. Kontrakten har en verdi på 25 millioner kroner. Pris ble vektet 100 prosent.</div><div><br></div><div><br></div>
<div><br></div><div>Mai 2016: Øvre Romerrike innkjøpssamareid tildeler Norsk Gjenvinning kontrakt på innsamling av avfall i Eidsvoll kommune. Pris vektet 85 prosent, kvalitet 15 prosent.</div><div><br></div><div><br></div>
<div><br></div><div>Juni 2016: Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS tildeler RenoNorden kontrakt til en verdi av 47 millioner kroner for avfallsinnsamling i kommunene Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund. Pris vektet 80 prosent, kvalitet 20 prosent.</div><div><br></div>
<div><br></div><div>August 2016: Bærum kommune tildeler RenoNorden anbud til en verdi av 145 millioner kroner for innsamling av husholdningsavfall. Oppstart er i april i år. Pris vektet 80 prosent. Gjennomføringsplaner 20 prosent.</div><div><br></div><div><br></div>
<div>6. desemer: Søndre Helgeland Miljøverk tildelte anbud for avfallsinnsamling i kommunene Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Alstahaug, Leirfjord samt deler av Vefsn commune til 47 millioner kroner til Salten bilruter. Pris vektet 80 prosent, oppdragsforståelse ti prosent og miljø ti prosent. </div><div><br></div><div><br></div>
<div><br></div><div><br></div><div>24. juni 2016: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen underskriver kontrakt for å hente husholdningsavfall i kommunene Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker til en verdi av 355 millioner kroner til Reno Norden AS. Pris vektet 60 prosent, miljø og samfunn 20 prosent og oppdragsforståelse 20 prosent.</div>
<div><br></div><div>4. januar: GLT avfall tildeler anbud på avfallsinnsamling i kommunene Gjøvik kommune, Østre Toten kommune, Vestre Toten kommune, Nordre Land kommune og Søndre Land kommune til 239 millioner kroner til RenoNorden. Pris vektet 60 prosent.</div><div><br></div><div><br></div>
<div><br></div><div>19. januar: FolloRen tildeler anbud for avfallsinnsamling i kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås til 197 millioner kroner til Nordren. Pris vektet 70 prosent. </div><div><br></div><div><br></div>
<div><br></div><div>8. februar: Sarpsborg kommune tildeler anbud til 200 millioner kroner til Norsk Gjenvinning der pris er vektet 40 prosent. Kvalitet, miljø og arbeidsvilkår 60 prosent.</div><div><br></div>
<div>5. februar i år kunngjorde Vadsø kommune anbud på innsamling av husholdningsavfall. Verdi 45 millioner kroner. Pris skal vektes 60 prosent, kvalitet 40 prosent.</div>
<div>25. november 2016 satt Avfall Sør husholdning ut anbud for avfallsinnsamling fra 53.000 boenheter i kommunene Kristiansand, Søgne, Vennesla og Sogndalen. Pris skal vektes 60 prosent, kvalitet 25 prosent og miljø 15 prosent.</div>