<div><span style="font-size:16px;">Е - УЧЕЊЕ by Aida</span></div><div><br></div><div>TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink</div><div><br></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div><span style="font-size:16px;">ИЗБОР НА НАЈ ООР НАСТАВНИК 2016 by Aida</span></div><div><br></div><div>TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink</div><div><br></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div><span style="font-size:16px;">See the Glog! STEM POSTER - OOR AidaFizika: text, images, music, video | Glogster EDU - Interactive multimedia posters</span></div><div><br></div> edu.glogster.com See the Glog! STEM POSTER - OOR AidaFizika: text, images, music, video | Glogster EDU - Interactive multimedia posters
<div><span style="font-size:16px;">ООУ "Димитар Миладинов"</span></div><div><br></div><div>Домашна работа од Аида Петровска, по повод Работилница за современа настава "Примена на ИКТ во наставата по...</div><div><br></div> 394202597555704870.weebly.com Домашна работа од Аида Петровска, по повод Работилница за современа настава "Примена на ИКТ во наставата по...
<div><span style="font-size:16px;">ФИЗИКА</span></div><div><br></div><div>2016/2017</div><div><br></div> aidafizika.wordpress.com 2016/2017
<div><span style="font-size:16px;">АидаФизика</span></div><div><br></div><div>КЛУБ "МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ" ООУ "Димитар Миладинов" Општина Центар Скопје</div><div><br></div> aidafizika.weebly.com КЛУБ "МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ" ООУ "Димитар Миладинов" Општина Центар Скопје
<div><span style="font-size:16px;">ООУ "Димитар Миладинов"</span></div><div><br></div> aidafizika.edublogs.org ООУ "Димитар Миладинов"
<div><span style="font-size:16px;">See AidaFizika's profile and glogs (text, pictures, music, video).</span></div><div><br></div> aidafizika.edu.glogster.com See AidaFizika's profile and glogs (text, pictures, music, video).
<div><span style="font-size:16px;">Security Check Required</span></div><div><br></div> www.facebook.com Физика за основци. 2K likes. Дополнителна литература
<div><span style="font-size:16px;">Јавен профил</span></div><div><br></div> oer.mk Јавен профил
edu.glogster.com See the Glog! STEAM POSTER: text, images, music, video | Glogster EDU - Interactive multimedia posters
<div><span style="font-size:16px;">Aida Petrovska</span></div><div><br></div><div>Education</div><div><br></div> www.youtube.com Education
<div><span style="font-size:16px;">See AidaFizika's profile and glogs (text, pictures, music, video).</span></div><div><br></div> aidafizika.edu.glogster.com See AidaFizika's profile and glogs (text, pictures, music, video).
<div><span style="font-size:16px;">ФИЗИКА </span></div><div><br></div><div>ФИЗИКА </div><div><br></div> aidapetrovska-fizika.blogspot.mk ФИЗИКА
<div><span style="font-size:16px;">Millions of readers find and share the magazines, catalogs and publications they love on issuu.</span></div><div><br></div> issuu.com Publications from Aida Petrovska
<div><span style="font-size:16px;">Е - УЧЕЊЕ</span></div><div><br></div><div>Предности на е-учењето: комфор и опуштеност, флексибилност, контрола на корисникот врз темпото на учење, самостојност, објективно евалуирање на успехот</div><div><br></div> sway.com Предности на е-учењето: комфор и опуштеност, флексибилност, контрола на корисникот врз темпото на учење, самостојност, објективно евалуирање на успехот
<div><span style="font-size:16px;">Струен круг како алатка во истражување</span></div><div><br></div><div>16 to 20 November 2015 - Scientix Week</div><div><br></div> www.youtube.com 16 to 20 November 2015 - Scientix Week
<div><span style="font-size:16px;">Големи волшебства од мали волшебници</span></div><div><br></div><div>ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ 2011</div><div><br></div> www.youtube.com YouTube
<div><span style="font-size:16px;">ШТО НАУЧИВМЕ? :) - YouTube</span></div><div><br></div> www.youtube.com Најиновативен пристап во усвојување на нови знаење со користење на технологија и медиуми за споделување и соработка (ТВ, Пишани медиуми, Интернет.).
<div><span style="font-size:16px;">Јајце Падобранец - Egg Parachute</span></div><div><br></div><div>- Како да фрлиш јајце без да го скршиш. - How to drop an egg without breaking it.</div><div><br></div> www.youtube.com - Како да фрлиш јајце без да го скршиш. - How to drop an egg without breaking it.

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.