MA-Fy-Ke: Få et overblik over studieretningen her.
<div>Det som jeg rigtig godt kan lide ved linjen er, at undervisningsformen er meget varieret, og man får lov til at arbejde både praktisk og teoretisk. Derudover er studieretningen også adgangsgivende til mange videregående uddannelser. </div><div>Lena, 2.g</div><div>Klik på Read more og se hvilke muligheder studieretningen giver.</div> www.ug.dk Adgangskortet | UddannelsesGuiden
<div><br></div><div>I oktober måned er der studieretningspræsentation, hvor man har mulighed for at prøve en dag på to forskellige studieretninger. </div><div>På studieretningen MA-Fy-Ke blev der i 2017 arbejdet med eksponentialfunktioner i naturen. I fysik blev der arbejdet med radioaktivitet, mens der i kemi blev arbejdet med nedbrydning af stoffer i kroppen.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>
<div><br></div><div>Vi går på en studieretning, hvor vi træner logisk tankegang. </div><div><br></div><div>Lærerne sætter os tit i gang med sjove indfald. </div><div><br></div><div>I starten af 2g skulle vi i fysik regne på, hvilket arbejde der udføres ved at flytte sit massemidtpunkt i en armstrækning. Vores lærer, Iben, satte sig selv i spil. </div><div>(Elevcitat fra årgang 15x)</div>
<div>Dyrt gasudslip skal stoppes af studerende</div><div><br></div><div>Sådan skrev pressen, da vi i arbejdet med vores studieretningsopgave havde mulighed for at byde ind med nye løsningsmuligheder. </div><div>Opgaven var i samarbejde med ENVO, at løse problemet med at detektere læk på biogasanlægs membraner. 2x skulle da komme med bud på hvordan man med en drone kunne måle og finde lækkene i 30 meters højde. ENVO var medbedømmere på opogaven. Derefter havde 2x en heldagseksursion hvor de besøgte biogasanlæg.</div><div>• </div> www.jv.dk En 2.g klasse fra Aabenraa Statsskole skal hjælpe energivirksomheden Envo med både at spare penge og med at gøre klimaet mere grønt i et samarbejde,...
<div>Elever lærte om vindmøller</div><div><br></div><div>Klasser fra flere årgange var på besøg hos DONG Energy Wind Power i Skærbæk. Vi hørte om fremtidssikring af Danmarks energiforsyning, om vindmøllens udvikling frem til i dag, hvor der er meget fokus på havvindmølleparker. Derefter var vi igennem 4 små præsentationer. Først fik vi via virtual reality-briller en tur op i en af de største havvindmøller. Herefter fortalte en stærkstrømingeniør om karrieremuligheder hos DONG. En anden ingeniør fortalte om design af vindmøllefundamenter, og en fysiker fra universitetet fortalte om, hvordan han havde taget vejen fra forskning inden for kvantecomputere til testning af vindmøllefundementers styrke.</div><div><br></div><div><br></div> www.jv.dk Aabenraa: Cirka 100 elever fra Aabenraa Statsskole fik både lov til at lytte og lære om vindkraft, da DONG Energy havde inviteret til "Lyt og lær...
<div>I foråret 1g var årgang 15x på endagsekskursion til SDU i Sønderborg. Formålet var introduktion til ingeniøruddannelserne. I løbet af dagen blev der arbejdet med organsike solceller.</div>
<div>I foråret 1g var årgang 16x på besøg på Phänomenta i Flensborg. Vi benyttede lejligheden til at løse forskellige matematikopgaver rundt i byen også. </div>
<div>I slutningen af 1g skal der skrives Dansk-historie-opgave (DHO)</div>
<div>Årgang 15x har i efteråret 2017 været på ekskursion med naturgeografi til Climate Planet i Århus.</div>
<div>Studietur gik for årgang 15x til CERN i Schweiz, et førende forskningscenter inden for naturvidenskab. Billedet viser en partikelaccelerator. </div><div><br></div><div>Man havde på CERN virkeligt følelsen af, at 'det er her det sker'.</div><div><br></div><div>Vi overnattede på et hyggeligt Hostel med andre spændende nationaliteter.</div><div><br></div><div>CERN, the European Organization for Nuclear Research, is one of the world’s largest and most respected centres for scientific research. Its business is fundamental physics, finding out what the Universe is made of and how it works.</div><div><br></div> home.cern CERN, the European Organization for Nuclear Research, is one of the world’s largest and most respected centres for scientific research. Its business is fundamental physics, finding out what the Universe is made of and how it works.
<div>Fra ide til pille - projekt i samarbejde med SDU. Casestudie - lægemiddeludvikling indenfor behandling af kønssygdomme.</div><div>I projektfasen har der været oplæg fra en farmacistuderende, heldagsekskursion til SDUs undervisningslaboratorier med syntese af et (fiktivt) medicinsk aktivt stof, løbende TLC undervejs og tilhørende smeltepunktssanalyse af synteseprodukt. Efterbehandling af forsøg og selvstudium af den tænkte medicinske effekt. </div><div><br></div>
<div>I 3g skal alle elever skrive studieretningsprojekt (SRP). På denne studieretning tager SRP oftest udgangspunkt i matematik, fysik eller kemi.</div>
<div>Årgang 16x har i efteråret har et tværfagligt forløb i fysik og historie om teknologihistorie. I den forbindelse har klassen været på ekskursion til SDU i Sønderborg og på Linak i Guderup på Als.</div><div>Samarbejdet med Linak fortsætter i foråret 2018, hvor der klassen skal lave et projekt med en mikroprocesser, der skal styre en aktuator.</div><div>Der gøres en på studieretningen en del ud af, at komme ud og se naturvidenskab i anvendelse på lokale/nationale virksomheder.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.