www.eva.dk Et godt forældresamarbejde er afgørende for at fremme børns trivsel, udvikling og læring i daginstitutioner. På baggrund af en ny undersøgelse kan EVA tegne 5 veje til et styrket forældresamarbejde.
<div><br></div><div><b>Karakterer har betydning for elevernes tilgang til læring</b>. Vi fandt tre tilgange: den interessedrevne, den distancerende og den strategiske.</div><div><br></div><div><br></div> www.eva.dk EVA sætter med denne rapport spot på, hvordan de interne karakterer gives, og hvilken betydning det har for elevers tilgang til læring.
<div>EVA følger den nye pædagoguddannelse og efterspørger en højere grad af studieintensitet på uddannelsen</div><div><br></div> www.eva.dk Kun halvdelen af de studerende på den nye pædagoguddannelse vurderer, at kvaliteten af uddannelsen er god, og hver fjerde studerende føler sig ikke fagligt udfordret. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
<div><b>Større studieintensitet kan øge kvaliteten af pædagoguddannelse: </b>Tydeliggør forventninger til de studerende og giv dem redskaber til at opnå et stort læringsudbytte</div> www.eva.dk Studieintensitet er en vigtig indikator for de studerendes motivation. En motiveret studerende vil typisk studere mere og have et større læringsudbytte. Nyt katalog fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sætter spot på greb og metoder, som uddannelsesinstitutionerne kan bruge for at styrke studieintensiteten.
<div><b>Stik imod reformens intention: </b>Der er optaget 20% færre elever på 25 år og derover på en erhvervsuddannelse for voksne (euv) i EUD-reformens første leveår.</div><div><br></div> www.eva.dk Der er optaget 20% færre elever på 25 år og derover på en erhvervsuddannelse for voksne (euv) i EUD-reformens første leveår. Det viser en ny kortlægning, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har foretaget. Alarmerende resultat, og stik mod reformens politiske intention, lyder det fra en ekspert.
<div><b>Det gode spørgeskema: </b>Et metodehæfte <i>to go</i> med gode råd om spørgeskema-design</div> www.eva.dk Spørgeskemadesign er nemlig alfa og omega, når man laver undersøgelser. Hæftet her samler gode råd om, hvordan man laver gode spørgeskemaer. Det er en opfølgning på udgivelsen Den gode evaluering – et lille handy hæfte med fem artikler om at evaluere.
<div><br></div><div><b>Karakterer til karaktersystemet i gymnasiet: </b>Gymnasiekarakterer er et godt mål for elevernes generelle studiekompetencer. Men: Karakterer leverer ikke et selvstændigt bidrag til elevernes læring.</div><div><br></div> www.eva.dk EVA's karakterer til karaktersystemet: Et input til KarakterDebatten på Folkemødet 2016
<div><b>Folkemøde: </b>Vi tog karaktersystemet til debat på folkemødet</div>
<div>Her finder du alle EVA's udgivelser på området for videregående uddannelse. </div><div><br></div> www.eva.dk EVA gennemfører evalueringer og undersøger temaer med betydning for de videregående uddannelsers kvalitet – på tværs af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier.
<div>Her finder du EVA's udgivelser på området for dagtilbud for børn</div><div><br></div> www.eva.dk EVA evaluerer arbejdet med at styrke børns trivsel, læring og sproglige udvikling. Vi udvikler redskaber og formidler skandinavisk forskning til dagtilbud og forvaltninger.
<div>Her finder du EVA's udgivelser på grundskole-området</div><div><br></div> www.eva.dk EVA skaber viden om kvaliteten af den danske grundskole. Vi analyserer og undersøger temaer som undervisning, ledelse og overgange til ungdomsuddannelserne - og så udgiver vi inspirationskataloger og redskaber.
<div>Her finder du EVA's udgivelser på ungdomsuddannelses-området.</div><div><br></div> www.eva.dk Her finder du alle EVA's udgivelser på ungdomsuddannelsesområdet.
<div>Her finder du EVA's udgivelser på området for voksen- og efteruddannelse</div><div><br></div> www.eva.dk EVA har fokus på, hvordan tilbuddene for voksen- og efteruddannelse spiller sammen og matcher arbejdsmarkedets behov.
<div><span style="font-size:16px;">EVA: Vi gør uddannelser bedre - YouTube</span></div><div><br></div> youtube.com EVA's strategi 2017-2020 tegnet og fortalt
<div><b>5 arbejdsspørgsmål: </b>Sæt ord på, hvordan den understøttende undervisning skal fungere som et redskab til at udvikle undervisningen på skolen.</div><div><br></div> www.eva.dk Diskuter disse 5 spørgsmål og få mere fokus på, hvordan I kan bruge understøttende undervisning til at udvikle den gode undervisning på jeres skole.