Młodzi Programiści dla Niepodległej
<div><span style="font-size:16px;">Scratch - Niepodleglość</span></div><div><br></div><div>Make games, stories and interactive art with Scratch. (scratch.mit.edu)</div><div><br></div> scratch.mit.edu
<div><span style="font-size:16px;">Scratch - Niepodległość!</span></div><div><br></div><div>Make games, stories and interactive art with Scratch. (scratch.mit.edu)</div><div><br></div> scratch.mit.edu
<div><span style="font-size:16px;">Scratch - Niepodległość</span></div><div><br></div><div>Make games, stories and interactive art with Scratch. (scratch.mit.edu)</div><div><br></div> scratch.mit.edu
<div><span style="font-size:16px;">Scratch - Niepodległość</span></div><div><br></div><div>Make games, stories and interactive art with Scratch. (scratch.mit.edu)</div><div><br></div> scratch.mit.edu
<div><span style="font-size:16px;">Scratch - POLSKA</span></div><div><br></div><div>Make games, stories and interactive art with Scratch. (scratch.mit.edu)</div><div><br></div> scratch.mit.edu
<div><span style="font-size:16px;">Scratch - Niepodległość</span></div><div><br></div><div>Make games, stories and interactive art with Scratch. (scratch.mit.edu)</div><div><br></div> scratch.mit.edu
<div><span style="font-size:16px;">Scratch - Polska</span></div><div><br></div><div>Make games, stories and interactive art with Scratch. (scratch.mit.edu)</div><div><br></div> scratch.mit.edu
<div><span style="font-size:16px;">Scratch - 11 Listopad</span></div><div><br></div><div>Make games, stories and interactive art with Scratch. (scratch.mit.edu)</div><div><br></div> scratch.mit.edu
<div><span style="font-size:16px;">Scratch - Polska Niepodległa</span></div><div><br></div><div>Make games, stories and interactive art with Scratch. (scratch.mit.edu)</div><div><br></div> scratch.mit.edu
<div><span style="font-size:16px;">Scratch - Wolna Polska</span></div><div><br></div><div>Make games, stories and interactive art with Scratch. (scratch.mit.edu)</div><div><br></div> scratch.mit.edu
<div>Kliknij na każde pole i wedź do poszczególnych animacji wykonanych w programie Scratch przez uczniów zajęć projektowych z programowania i grafiki</div>

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.