<div>PLOD je deo biljke u kome se stvara seme. Različite biljke imaju plod različitog oblika i veličine. </div> wiki.poljoinfo.com
<div>KOREN je deo biljke pomoću koga ona iz zemljišta upija vodu u kojoj su rastvorene hranljive materije. Koren pričvršćuje biljku za zemljište. Korenje može biti različitog izgleda. </div> image.slidesharecdn.com
<div>Čovek može da doprinese očuvanju životne sredine tako što će da sadi i gaji biljke. </div> www.ekoloskicentar.org
<div>SEME je deo biljke koji se stvara u plodu. Seme u sebi ima klicu iz koje nastaje nova biljka.</div> pemben.blog.bg
<div><span style="font-size:16px;">Cvet je najkratkotrajniji deo biljke. On je važan za razmnožavanje biljaka. Iz cveta se razvija plod.</span></div> pixabay.com Free Image on Pixabay - Apple, Blossom, Bloom, Tree, Spring
<div>STABLO provodi od korena do listova vodu i hranljive materije. Hrana koja se stvara u listovima prolazi kroz stablo ka ostalim delovima biljke. </div> upload.wikimedia.org
<div>LIST je deo biljke pomoću koga ona diše. U listu se stvara hrana za biljku. Za stvaranje hrane biljka koristi vodu koju upija iz zemljišta, vazduh i sunčevu svetlost i toplotu. Preko lista biljka ispušta kiseonik. </div> www.gradsubotica.co.rs
<div><span style="font-size:16px;">Na ovom snimku vidi se kako iz semena raste i razvija se biljka (pasulj).</span></div><div><br></div> youtu.be YouTube
<div><span style="font-size:16px;">Delovi biljke - vedeo lekcija</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> youtu.be

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.