<div> World Wide Web (широм света разапета мрежа)</div>
<div>U literaturi se često naziva nastavom XXI veka i definiše kao metoda rešavanja problema koja se zasniva na samostalnoj aktivnosti učenika, a rezultira pisanim tragom o tome.( Project Based Learning )</div> s2.thingpic.com
<div>Usluga koja omogućava kreiranje i skladištenje sopstvenog web materijala kao i upravljanje njime (npr.blog ili web sajt)</div> s2.thingpic.com
<div>Video konferencija primenjena u okviru (obliku) seminara</div>
<div>Internet stranica koja služi kao servis za društvenu mrežu. </div>
<div>Proces planiranja,projektovanja,</div><div>konstruisanja i razvoja nastave.</div>
<div>LinkedIn je mreza namenjena poslovnim ljudima radi lakseg pronalaska posla ili novih zaposlenih od strane kompanija, prosirivanja znanja, upoznavanja sa kolegama sirom sveta.</div>
<div>Novi nastavni model učenja gde se materijali za učenje nalaze na internetu a škola koristi za diskusiju,utvrđivanje,socijalizaciju.</div>
<div>Browser je internet pretraživač (Mozila Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera . .)</div>
<div>Slanje ili postavljanje na internet fotografija, poruka ili video-snimaka sa eksplicitnim seksualnim sadržajem, što, naročito ako su na tim snimcima i fotografijama mladi, ima ozbiljne društvene i pravne posledice</div>
<div>Instant poruka.</div>
<div>Elektronsko ucenje koje podrazumeva svaki oblik ucenja u kojoj se nastavne jedinice I sadrzaji prenose u elektronskoj formi i uz pomoc elektronske tehnologije.</div>
<div>Ažuriranje postojećih podataka.</div>
<div>Loše, grubo postupanje. Plašenje pretnjama.</div>
<div>Net-etikecija (Netiquette) je skraćenica od Internet etiquette i predstavlja opšta pravila lepog ponašanja na Internetu.</div>
<div>1957.godine americka vlada formirala je agenciju ARPA (Advanced Resarch project Agency), koja je kamen temeljac budućoj revolucionarnoj tehnologiji, informatici i komunikaciji.</div>
<div>Komunikacija preko Interneta koja ne zahteva od učesnika u komunikaciji da budu u isto vreme na mreži, tj. on-line ( e-mail, forum,...)</div> s2.thingpic.com
<div>Komunikacija preko Interneta, koja se obavlja između korisnika koji su istovremeno na mreži, tj. on-line (Skype,..)</div>
<div>Osoba koja nezakonito, neovlašćeno upada u tuđe kompjuterske sisteme, menja podatke, odaje tajne, unosi viruse i tsl.</div> s2.thingpic.com
<div>Tekstualne poruke ne duže od 140 karaktera.</div>
<div>Čet-etikecija (Chatiquette) predstavlja skup pravila lepog ponašanja na mreži, prilikom ćaskanja.</div> s2.thingpic.com
<div>Naziv za digitalne fajlove (audio ili video zapise) koji se pojavljuju/objavljuju periodično na Internetu i preuzimaju preko Veba.</div>
<div>Niz predatorski motivisanih postupaka, tj. pripremnih radnji, koje za cilj imaju uspostavljanje kontakta, održavanje kominikacije i fizički pristup detetu.</div>
<div>Izaberi termin i opiši na svoj način!</div> s2.thingpic.com
<div>Dodaj nove termine koji se odnose na bezbedni internet za mlade.</div> s2.thingpic.com

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.