Internet i mi - izbor termina
<div> World Wide Web (широм света разапета мрежа)</div>
<div>U literaturi se često naziva nastavom XXI veka i definiše kao metoda rešavanja problema koja se zasniva na samostalnoj aktivnosti učenika, a rezultira pisanim tragom o tome.( Project Based Learning )</div> s2.thingpic.com
<div>Usluga koja omogućava kreiranje i skladištenje sopstvenog web materijala kao i upravljanje njime (npr.blog ili web sajt)</div> s2.thingpic.com
<div>Video konferencija primenjena u okviru (obliku) seminara</div>
<div>Internet stranica koja služi kao servis za društvenu mrežu. </div>
<div>Proces planiranja,projektovanja,</div><div>konstruisanja i razvoja nastave.</div>
<div>LinkedIn je mreza namenjena poslovnim ljudima radi lakseg pronalaska posla ili novih zaposlenih od strane kompanija, prosirivanja znanja, upoznavanja sa kolegama sirom sveta.</div>
<div>Novi nastavni model učenja gde se materijali za učenje nalaze na internetu a škola koristi za diskusiju,utvrđivanje,socijalizaciju.</div>
<div>Browser je internet pretraživač (Mozila Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera . .)</div>
<div>Slanje ili postavljanje na internet fotografija, poruka ili video-snimaka sa eksplicitnim seksualnim sadržajem, što, naročito ako su na tim snimcima i fotografijama mladi, ima ozbiljne društvene i pravne posledice</div>
<div>Instant poruka.</div>
<div>Elektronsko ucenje koje podrazumeva svaki oblik ucenja u kojoj se nastavne jedinice I sadrzaji prenose u elektronskoj formi i uz pomoc elektronske tehnologije.</div>
<div>Ažuriranje postojećih podataka.</div>
<div>Loše, grubo postupanje. Plašenje pretnjama.</div>
<div>Net-etikecija (Netiquette) je skraćenica od Internet etiquette i predstavlja opšta pravila lepog ponašanja na Internetu.</div>
<div>1957.godine americka vlada formirala je agenciju ARPA (Advanced Resarch project Agency), koja je kamen temeljac budućoj revolucionarnoj tehnologiji, informatici i komunikaciji.</div>
<div>Komunikacija preko Interneta koja ne zahteva od učesnika u komunikaciji da budu u isto vreme na mreži, tj. on-line ( e-mail, forum,...)</div> s2.thingpic.com
<div>Komunikacija preko Interneta, koja se obavlja između korisnika koji su istovremeno na mreži, tj. on-line (Skype,..)</div>
<div>Osoba koja nezakonito, neovlašćeno upada u tuđe kompjuterske sisteme, menja podatke, odaje tajne, unosi viruse i tsl.</div> s2.thingpic.com
<div>Tekstualne poruke ne duže od 140 karaktera.</div>
<div>Čet-etikecija (Chatiquette) predstavlja skup pravila lepog ponašanja na mreži, prilikom ćaskanja.</div> s2.thingpic.com
<div>Naziv za digitalne fajlove (audio ili video zapise) koji se pojavljuju/objavljuju periodično na Internetu i preuzimaju preko Veba.</div>
<div>Niz predatorski motivisanih postupaka, tj. pripremnih radnji, koje za cilj imaju uspostavljanje kontakta, održavanje kominikacije i fizički pristup detetu.</div>
<div>Izaberi termin i opiši na svoj način!</div> s2.thingpic.com
<div>Dodaj nove termine koji se odnose na bezbedni internet za mlade.</div> s2.thingpic.com

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.