ერთი მოსწავლე კლასში...
<div>თორნიკეს კლასელები არ ჰყავს. იგი ერთადერთი მეორეკლასელია სკოლაში.</div>
<div>თორნიკე გოტიაშვილი ტყიბულში, სოფელ ორპირში ცხოვრობს, თუმცა, ყოველ დღე 20 კილომეტრს გადის,რომ სოფელ სოჩხეთის საჯარო სკოლაში მივიდეს.</div>
<div>საუკუნემიღწეული დიდიბებიის შეკითხვაზე, „ვინ ზის შენს გვერდით – გოგო თუ ბიჭი?“ – თორნიკე ისევ გახედავს დედას და ყურში უჩურჩულოს – ხო ვერ გავაგებინე ქეთო ბებიას, მარტო რომ ვზივარ მერხთან<span>...</span></div>
<div>რას გადაწყვეტს დედა, ატარებს შვილებს თითქმის 20 კილომეტრის მოშორებით იმისათვის, რომ სოჩხეთის სკოლაში დაწყებითი კლასი არ დაიხუროს?!</div><div><br></div>
<div>თორნიკეს დედის გადაწყვეტილებით სოჩხეთში შეინარჩუნეს დაწყებითი კლასი. იმერეთის სოფლების დიდ ნაწილში კი დაიხურა - განსაკუთრებით, მთიან სოფლებში...</div><div><br></div>
<div>ორი წლის შემდეგ თორნიკეს პატარა ძმა, ომარიც უნდა მიუჯდეს სკოლის მერხს.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.