<div style="text-align: center;"><b>presa</b></div>
<div style="text-align: center;"><b>sobreeixidor d’emergència de caiguda lliure</b></div>
<div><b>coronament</b></div>
<div style="text-align: center;"><b>vas esmorteïdor</b></div>
<div style="text-align: center;"><b>dissipador d'energia</b></div>
<div style="text-align: center;"><b>canal de descàrrega del sobreeixidor</b></div>
<div style="text-align: center;"><b>desguàs de fons</b></div>
<div style="text-align: center;"><b>sobreeixidor principal amb comportes </b></div>
<div><b>embassament </b>o <b>pantà </b></div>
<div><b>parc de transformadors</b> o <b>estació transformadora</b></div>
<div><b>central hidroelèctrica</b> o <b>central hidràulica</b></div>
<div style="text-align: center;"><b>parament aigua avall de la presa</b></div>
<div style="text-align: center;"><b>estrep</b></div>
<div style="text-align: center;"><b>aigua arrecerada </b>o <b>mirall d'aigua</b></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><i><b>Diccionari visual de la construcció</b></i></span></div><div><br></div><div>El <i>Diccionari visual de la construcció</i> està dividit en sis capítols: urbanisme, edificis, elements constructius de l'edifici, infraestructures de transport i comunicació, construccions hidràuliques i execució de l'obra.</div><div><br></div> territori.gencat.cat El Diccionari visual de la construcció està dividit en sis capítols: urbanisme, edificis, elements constructius de l'edifici, infraestructures de transport i comunicació, construccions hidràuliques i execució de l'obra.

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.