MA-BT-Fy: Få et overblik over studieretningen her.
<div>Læs mere om studieretningen <a href="https://drive.google.com/open?id=0B0ReXexp95b5c1ZMOENUaDNXMXM">her</a></div><div><br></div>
<div>“Hvis du tænker på, hvordan vi i fremtiden skal kurere sygdomme eller løse problemer med mangel på fødevarer, så er det bioteknologistudieretningen, du skal vælge. Her får du indsigt i den dybere sammenhæng mellem biologi, kemi og fysik og i, hvordan disse fag interagerer med hinanden. Vi arbejder med de helt små byggesten i livet og får kendskab til deres egenskaber på såvel det mikrobiologiske plan som for verden på et højere plan” </div><div> Christina, Ann-Sophie og Athushy 3g</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><ol><li><br></li></ol> www.lectio.dk Studieretningspræsentationer - Lectio - Aabenraa Statsskole
<div>Vi var en tur i Jelling, hvor vi så et museum om fx nordiske guder. Vi så runesten, og gravhøje. Vi lavede nogle forskellige opgaver i både matematik og historie. Rigtig spædende :)</div><div>Cirkeline 1T</div><div><br></div>
<div>Mikrorganismers anvendelse er det vi har arbejdet med i det første halve år. Det var matematik og bioteknologi som arbejdede sammen . I samarbejde med bryggeriet Fuglsang bryggede vi øl og fik en detaljeret viden om hvordan man kommer fra byg til øl</div>
<div>Studiretningsdagen i januar gik til Flensborg, hvor vi i fagene biotek, fysik og matematik besøgte experimentariet Phaenomenta og virksomheden Johansen Rum. For at lave rom er det nødvendig at have viden fra forskellige fag. Faktisk lærte vi også en del historie den dag. En rigtig spændende dag</div>
<div>En forudsætning for at lærer om hvordan medicin virker eller hvad der påvirker os er at lærer om cellerne. vi har påvirket dem på forskellig måde og set og lært forskellen på de forskellige celler. Vi har arbejdet med hvad man kan bruge forskellige typer celler til</div>
<div>SRO er en stor opgave i 2g, hvor I skal øve jer på at arbejde relativt selvstændigt med et overordnet emner. I gør jer erfaringer som kan bruges til SRP i 3g</div>
<div>Udenlands studieturen ligger i 2g. I biotek vil der på turen være besøg på f.ex bryggerier eller champagneproducenter</div>
<div>I bioteknologi er DNA og genteknologi et af de store emner vi arbejder med.Vi lærer det hele fra bunden og ender med at genmodifisere en organisme</div>
<div>SRP står for StudieRetningsProjekt og er den store skriftlige og mundtlige opgave man laver på gymnasiet. </div>
<div>I bioteknologi arbejder vi med hjernen. Hvordan virker den og hvordan påvirkes den. Vi syntetiserer et smertestillende stof og ser hvordan det virker på hjernen</div>
<div>Også i 3g er der flere tværfaglige samarbejder. det kunne være i bioteknologi og religion, hvor viden og tro er oplagt at arbejde med. Eller etik og bioteknologi</div>
<div>Allerede i 1.g har I haft FF, som står for fællesfaglige forløb. Det er vigtigt at i forstår, at for at løse mange af de store problemstillinger skal der flere fag til</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.