Työmatkaliikkumisen hyödyt
<div><b>Terveyshyödyt</b></div><ul><li>kestävyyskunto paranee</li><li>jalkojen lihasvoima paranee</li><li>auttaa painonhallinnassa</li><li>virkistää mieltä – jaksat töissä ja vapaa-ajalla paremmin</li><li>saavutat helpommin terveysliikuntasuositusten (vähintään 2,5 tuntia reipasta liikuntaa viikossa) minimimäärän</li><li>vähentää istumisen määrää päivässä/viikossa</li></ul>
<div><b>Työnantajan hyödyt</b></div><ul><li>sairauspoissaolojen väheneminen</li><li>tuottavuuden kasvu</li><li>säästöt pysäköinnin järjestämisessä</li><li>organisaation hiilijalanjäljen pienentäminen</li><li>työpaikan imagon kohottaminen ja työhyvinvointiin satsaaminen</li><li>työnantajamielikuvan parantaminen</li><li>esimerkin näyttäminen</li></ul>
<div><b>Ympäristöhyödyt</b></div><ul><li>yksityisautoilusta aiheutuvan melun ja ilmansaasteiden väheneminen</li><li>vähemmän autoja liikenteessä – liikenneturvallisuuden parantaminen</li><li>myös joukkoliikenteen suosiminen ja kimppakyydit säästävät ympäristöä</li></ul>
<div><b>Muut hyödyt</b></div><ul><li>säästät polttoainekustannuksissa</li><li>vältät autoilijoiden ruuhkat</li><li>alle 5 kilometrin matkoilla kaupunkiliikenteessä pyörä on nopein kulkuneuvo</li><li>kävelemällä tai pyöräilemällä töihin jää aikaa perheelle ja harrastuksille työpäivän jälkeen</li></ul>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.